Aylık Arşiv: Ocak 2015

Yeni avukatların, fiyat rekabeti konusunda yaptığı en büyük hata

Avukatlık öyle bir meslek ki, bir avukatın bin liraya aldığı işi, bir diğeri, bunun on katı ücrete kabul etmekte. Hal böyle olunca da, ilkinin benzer on işte kazandığını, diğeri tek işte kazanmakta. Her ne kadar asgari ücret tarifesi getirilmiş ise de, reklam yasağı gibi, bunu da pek dikkate alan da yok. İnsanlar geçim kaygısında. Özellikle mesleğin ilk yıllarında. Yeni mesleğe başlayanların ...

Devamını Oku »

Avukatlık mesleğinin en büyük riski nedir?

Avukatlık, özellikle serbest çalışanlar için ciddi anlamda gelir elde edilebilecek bir  meslek. Eskisi kadar olmasa da, toplumda, hala saygın bir meslek olma özelliğini koruduğu düşünüldüğünde, mesleğe olan ilginin de yüksek olması oldukça doğal. Kazancı ve itibarı olan bir mesleğin, riskinin olmaması sizce mümkün mü? Elbette ki değil… Mesleğini icra ederken, avukatın karşılaşılabileceği en büyük risk,  üzerine aldığı işi yaparken, müvekkilinin ...

Devamını Oku »

Avukatlar hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri nasıl yapılır?

Avukatlar hakkındaki şikayet işlemleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü’nün 01/01/2006 tarihli ve 13 No’lu genelgesi ile açıklanan prosedüre göre yürütülmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi, avukatların görev suçları nedeniyle soruşturma, 59’uncu maddesi ise kovuşturma usulünü düzenlemiştir. Buna göre, avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığından izin alınmadan doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılaması mümkün değildir. Görevleriyle ilgisi bulunmayan (şahsi suçları) bakımından ise avukatlar, ...

Devamını Oku »

Avukatlıkta cahil cesareti

Cahil cesaretini bilirsiniz… Yaptığı, yapmayı taahhüt ettiği işin muhtemel sonuçları konusunda fikri olmayan yada beklenen sonucun alınamaması durumunda kaybedecek birşeyi olmayan insaların, aksi özelliklere sahip kişilerce alınmayacak riskleri alması halinde davranışlarına verilen isim. Peki siz, cahil cesareti olan avukat gördünüz mü? Biz çok gördük… Örneğin, müvekkil adayına, davayı %100 kazanma garantisi veren avukatlarda… Bazı değerler, bilgiler, hukuk fakültesinde öğretilmez. Bunlar, ya tecrübeli ...

Devamını Oku »

Elektronik imzanın avukatlara getirdiği kolaylıklar

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden, taraf olduğunuz dosyaların içeriğini görebilmek, adliyeye gitmenize gerek kalmadan elektronik imzanızı kullanarak dosyaya evrak göndermeniz hatta yeni dava açmanız mümkün. Elektronik imzanız varsa, taraf olmadığınız dosyalara dahi vekaletname ile birlikte cevap, itiraz, beyan dilekçesi gönderebiliyorsunuz. Sadece bununla da kalmıyor, icra dosyalarında borçluların adreslerini, malvarlığını ve aktif sigortalı çalışması olup olmadığını sorgulayabiyorsunuz. Özellikle müvekkillerinize gelen ...

Devamını Oku »

Kontörlü hat kullanan avukat, insanların gözünde aç avukattır

Müvekkiliniz, siz farketmeseniz de, sizi gizliden gizliye süzer. Hem de giydiğiniz kıyafetten, bindiğiniz arabaya, elinizdeki çantadan, kolunuzdaki saate kadar… Telefon hattınızın kontörlü olması, müvekkilinizde, para kazanamayan fakir avukat izlenimi bırakır. İnsanların gözünde 532 ile başlayan ve eski Turkcell hatları, cep telefonunu ilk çıktığından beri kullanan ve faturalarını düzenli olarak ödeyen biri imajını verir. İstanbul’un hatırı sayılır marketler zincirinin sahibi ile ...

Devamını Oku »

İhtiyati haciz için mahkemeye yatırılan teminat nasıl iade alınabilir?

Uygulamada, kaçma, mal kaçırma veya adres değiştirme ihtimali bulunduğundan bahisle, vadesi geldiği halde ödenmeyen bazı alacaklar için (özellikle çek ve senet) ihtiyati haciz yoluna başvurulabileceği, mahkemelerin ihtiyati haciz kararını, alacak miktarına göre değişmekle birlikte genelde %15 olarak belirlediği, teminat yatırmaksızın kararı almanın mümkün olmadığı, önceki makalemizde kapsamı olarak anlatılmaya çalışılmış idi. Bu makalede, dosyaya yatırılan teminatın, nasıl iade alınabileceği hususu ...

Devamını Oku »

Teminat iadesi için derkenar örneği (İhtiyati hacizden feragat nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: 2015/… D.İş   KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.   Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş ise de, iş bu kerre, alacağa ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ihtiyati hacizden feragat ediyoruz. Dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten ...

Devamını Oku »

Teminat iadesi için derkenar örneği (Kesinleşme nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: 2015/… D.İş   KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.   Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./2015               ...

Devamını Oku »

Şüpheli sıfatıyla ifade için çağırılanların bilmesi gerekenler

Şüpheli olarak karakola, jandarmaya yada savcılığa çağrıldıysanız, işte bilmeniz gereken haklarınız; 1. Şüpheliye suçlamanın tekrar bildirilmesi. Yakalanan kişiye ; a) İlk yakalama sırasında ne ile suçlandığının bildirilmiş (CMK 90/6) olmasına, b) Nezarethane defterine kayıt sırasında bunun tekrar bildirilmesine bakılmadan, c) ifade alma öncesinde suçlamanın, anlayacağı şekilde bildirilmesi tekrar gerekir (CMK 147). Kolluk tarafından bir kez ifadesi alınan şüphelinin ikinci kez ...

Devamını Oku »