mraniye escort
escort bayan
襤 mahkemesinde tan覺k dinletecek avukatlara tavsiyeler | Hukuki Tavsiyeler

襤 mahkemesinde tan覺k dinletecek avukatlara tavsiyeler

Bildiiniz 羹zere, “襤癟i lehine yorum ilkesi”, i hukukunun temel ilkelerindendir. Bu nedenle i癟i durumaya 1-0 galip balar. Hukuk sistemimiz bu ilkeyi, g羹癟l羹n羹n (patron) kar覺s覺nda g羹癟s羹z羹 (i癟iyi) korumay覺 hedeflemitir. Ancak bu durum uygulamada suistimallere sebebiyet de vermektedir. rnein iddia ettii kadar fazla mesai yapmam覺 olan bir i癟i, fazla mesai alaca覺 iddias覺yla dava a癟makta ve tan覺k beyanlar覺na itibar edilerek i癟i lehineh羹k羹mler tesis edilmektedir.

襤癟inin dinletecei iki tan覺k, iverenin dinletecei 500 tan覺ktan 癟ok daha etkilidir.

zellikle ie giri tarihi,fazla mesai, ger癟ek 羹cret ve sair i癟ilik alacaklar覺n覺n ispat覺 i癟in tan覺k deliline bavurulmaktad覺r. Yarg覺tay 繹zellikle, i癟i ile ayn覺 d繹nemde, ayn覺 iyerinde 癟al覺m覺 olan kiilerin, i癟inin ie giri ve 癟覺k覺 tarihini, i癟inin almakta olduu 羹creti, yapmakta olduu ii ve mesaiyidaha iyi bileceklerini d羹羹nerek bu kiilerin tan覺kl覺覺na daha 癟ok itibar etmektedir.

Bu nedenle tan覺k deliline dayan覺lmas覺 halinde, bu isimlerin, i癟iyle ayn覺 iyerinde 癟al覺m覺 ve bu detaylar覺 bilebilecek kiilerden se癟ilmesinde fayda bulunmaktad覺r.

襤癟iden tan覺k isimleri ald覺覺n覺zda, i癟ilerin halen iyerinde 癟al覺覺p 癟al覺mad覺覺n覺 繹zelikle sorman覺zda yarar var. 羹nk羹 i癟i taraf覺ndan verilecek tan覺klardan, iveren yan覺nda 癟al覺maya devam eden varsa, bu tan覺k, iverenle k繹t羹 olmamak ad覺na tan覺kl覺k yapmak istemeyebilir. Durumaya gelse de, iini kaybetmemek ad覺na iveren aleyhine beyanda bulunmaktan imtina edebilir.

Tan覺k listesinin sonradan deitirilemeyeceini d羹羹nd羹羹n羹zde, 1-0 繹nde balad覺覺n覺z davada b繹yle bir durum, davan覺n lehinize sonu癟lanmas覺n覺 ciddi anlamda zora sokabilir. Bu y羹zden, yukar覺da izah edildii gibi, m羹mk羹n olduunca halen iyerinde 癟al覺an kiilerin tan覺k olarak g繹sterilmemesinde fayda bulunmaktad覺r.

Tan覺kl覺k yapacak kiilerin, iverene dava a癟m覺 olmalar覺, iverenle aralar覺nda husumet bulunmas覺, ilk bak覺ta tan覺k beyanlar覺n覺n tarafl覺 olabilecei ve itibar edilmemesi gerektii izlenimi uyand覺rsa da, i癟inin, hali haz覺rda 癟al覺an i癟ilerden tan覺k dinletme ihtimali pek bulunmad覺覺ndan, ayn覺 iyerinde 癟al覺m覺 ve i癟ilik alacaklar覺n覺 eksik alm覺 veya hi癟 alamam覺 ve bu nedenle iverene dava a癟m覺 birini tan覺k g繹stermesi kadar doal bir durum d羹羹n羹lemez. Eer m羹mk羹nse, iverenle husumeti bulunmayan tan覺klar 繹ncelikle tercih edilmeli, yok ise, tan覺klar, husumeti olanlardan se癟ilmelidir.

Tan覺klar覺n davetiye ile celbi beklenmeden, eer m羹mk羹nse iletiim kurulmal覺 ve durumada tan覺klar haz覺r edilmelidir.Duruma 繹ncesi tan覺klar覺 bilgilendirmek, duruma esnas覺nda yaanabilecek aksiliklerin 繹n羹ne ge癟mek i癟in 繹nemlidir.

Bilgilendirmekten kast覺m覺z, tan覺klar覺 y繹nlendirmek deildir. Adliyelerin y羹z羹 souktur. Siz belki devaml覺 grip 癟覺kt覺覺n覺zdan buna al覺m覺s覺n覺zd覺r. Ancak adliye ile pek ii olmayan insanlar, doruyu s繹yleyecekken bile, mahkeme huzuruna, hakim kar覺s覺na 癟覺kacak olman覺n verdii psikolojik bask覺, endie ve korkuyu hissederler. Bu aamada size d羹en, tan覺a, ciddiyeti elden b覺rakmamak kayd覺yla rahat olmas覺 konusunda telkinde bulunmak, duruma balad覺覺nda d覺ar覺da beklemesini, kimliini haz覺r etmesini, , i癟eride kendisine sorulacak olas覺 sorular覺s繹ylemek ve psikolojik olarak tan覺覺 i癟erideki ortama haz覺rlayarak rahatlatmak olmal覺d覺r.

Hakim taraf覺ndan sorulacak olas覺 sorular覺 繹ncelikle kendisine sorup, tan覺ktan size cevap vermesini isteyin. Sorular kuvvetle muhtemeldir ki;

Taraflar覺 tan覺r m覺s覺n?

Davac覺 ne zaman ie balad覺?

G繹revi neydi?

Ne kadar maa al覺yordu?

Maalar ne ekilde 繹deniyordu?

al覺ma saatleri nas覺ld覺?

Yemek ve 癟ay molas覺 varm覺yd覺?

襤yerine servis varm覺yd覺?

Fazla mesai yap覺yor muydunuz?

Hafta sonu 癟al覺mas覺 varm覺yd覺?

Davac覺 y覺ll覺k izinlerini kulland覺 m覺?

Resmi ve dini tatillerde 癟al覺ma oluyormuydu?

Davac覺n覺n ne zaman iten ayr覺ld覺覺n覺 biliyor musun?

eklinde olacakt覺r. Tan覺a sorulacak sorular bunlarla s覺n覺rl覺 olmay覺p, davan覺n t羹r羹ne g繹re deiiklik g繹sterebilecektir. Biz 繹rnek olarak , s覺kl覺kla g繹r羹ld羹羹nden, i癟i alacaklar覺 davas覺nda sorulmas覺 muhtemel sorulara burada deiniyoruz.

Eer i癟inin maa覺, kuruma tam olarak bildiriliyorsa, maa konusunda tan覺k beyan覺na ihtiyac覺n覺z yoktur. Tan覺kl覺k yapacak kii, yukar覺daki sorular覺n tamam覺n覺n cevab覺n覺 bilmiyor olabilir. rnein i癟inin y覺ll覺k iznini kullan覺p kullanmad覺覺n覺 bilemeyebilir. Bilmedii bir hususta tan覺覺 sak覺n y繹nlendirmeyin. Y覺ll覺k izinlerin kulland覺r覺ld覺覺n覺 ispat y羹k羹 zaten iverendedir. Tan覺覺, bilmedii eyler hususunda beyanda bulunmaya zorlarsan覺z, hem meslek kurallar覺na ayk覺r覺davranm覺, hem de tan覺覺 hakim 繹n羹nde yalan beyanda bulunmaya zorlayarak hata yapmas覺navesile olmu olursunuz.

襤e giri ve iten 癟覺k覺 tarihlerinde, tan覺覺 ay,g羹n, y覺l覺 bilecek eklinde haz覺rlars覺n覺z, tan覺覺n d覺ar覺da 癟al覺t覺r覺larak geldii anla覺l覺r. 襤stisnai bir durum olmad覺k癟a (ayn覺 g羹n ie balamak gibi), hi癟 bir i癟i, bir dier i癟inin ie balad覺覺 g羹n羹 tam tarih olarak hat覺rlayamaz. Bu y羹zden ie giri tarihi i癟in, eer tan覺k i癟i 癟al覺覺yorken davac覺 i癟i ie balam覺sa, yuvarlak beyanlarda bulunmak (Ben u tarihte balad覺m. Davac覺 benden yakla覺k 2,5-3 ay sonra gibi) tan覺k beyanlar覺n覺n inand覺r覺c覺l覺覺n覺 pekitirecektir.

Davac覺 iten ayr覺ld覺覺nda, tan覺k iyerinde 癟al覺m覺yorsa, davac覺n覺n hangi tarihte ayr覺ld覺覺n覺 bilemez. Bilgisi ancak duyuma dayal覺 olabilir. Bu gibi durumlarda da tan覺a net tarih verdirmekten ka癟覺nmal覺, bilmiyorsa “bilmiyorum” da demesi s繹ylenmelidir.

Ancak繹zellikle fazla mesai konusunda tan覺覺n beyanlar覺, daha net olmal覺d覺r. 襤yerinde puantaj kay覺tlar覺 tutuluyorsa, i癟inin yapt覺覺 fazla mesailerin tespiti i癟in bu kay覺tlara itibar edileceinden, tan覺覺n bu konuda doruyu s繹ylediinden 繹zellikle emin olun. Yoksa doru s繹yledii dier konulardaki beyanlar覺 da g羹venilirliini yitirebilir.

Her ne kadar iki tan覺k i davalar覺 i癟in yeterli ise de,bir s覺k覺nt覺 yaanmas覺 ihtimaline binaen, siz 3, hatta m羹mk羹nse 4 tan覺k isim ve adresini delil listenizde sunun. Uygulamada bazen “Ben tan覺kl覺k yapar覺m” diyenler, konu mahkeme huzurunda tan覺kl覺a geldiinde yan 癟izebilmektedirler. Fazladan g繹stereceiniz tan覺klar, b繹ylesi k繹t羹 ihtimalleri癟in elinizde g羹vence olacakt覺r.

Beendim(41)Beenmedim(12)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

27 Cevap

 1. ok yararl覺 bir Payla覺m. Teekk羹rler.

  Beendim(1)Beenmedim(0)
 2. al覺t覺覺m i yeri aleyhinde a癟覺lan bir dava i癟in beni
  ahit g繹sterdi fakat yalan ifade vermemi istedi ama ben yalan s繹yleyemeyeceimi s繹yledim onlarda beni ahitlikten sileceklerini s繹ylediler ve sildik dediler acaba doru ifade vereceim i癟in benimi kand覺r覺覺yorlar? i mahkemesinden bana ka覺t geldi mahkemeden 繹nce beni ahitlikten silebilirlermi mahkemeye gitmelimiyim ?
  Teekk羹r ederim

  Beendim(1)Beenmedim(1)
  • Sizi tan覺k olarak dinletmekten vazge癟ebilirler. Mahkeme davetiyeyi 繹nceden 癟覺karm覺 olabilir. Siz bu celseye gitmeyin. Eer tan覺kl覺覺n覺zdan vazge癟memilerse, mahkeme size ihzar m羹zekkeresi g繹nderecektir. O zaman gidersiniz.

   Beendim(0)Beenmedim(0)
 3. Merhaba 9.5 y覺ld覺r 癟al覺t覺覺m i yerinden 癟覺kar覺ld覺m.kendileri 癟覺kard覺覺 i癟in alacaklar覺m覺 istedim ve geri d繹n羹k mesai paralar覺m da buna dahil onlarda mesailerimi istedim diye hi癟 bir 繹deme yapmadan 癟覺k覺覺m覺 verdiler.evime tebligat g繹nderip beni hangi nedenlerden 癟覺kard覺klar覺 belirtmiler.yazd覺klar覺 nedenlerin hemen hemen hepsi yalan beyan sadece geriye d繹n羹k mesai paralar覺m覺 istedim diye bu ekilde yaz d羹zenlemiler ve 4 ahidimiz var diyorlar.maa gelirleri y羹ksek olduu i癟in bask覺 alt覺nda yalanc覺 ahitlik yapabilirler.benim ahitlerim ise biri 7 ay 繹nce dieride yakla覺k 10 繹nce 癟覺kan ayn覺 b繹l羹mde 癟al覺t覺覺m覺z arkadalar覺m.7 ay 繹nce 癟覺kar覺lan arkada覺mada bana yap覺ld覺覺 gibi tazminat覺 繹denmedi..budurumda ne yapmal覺y覺m dava a癟arsam ans覺m ne olur..cevaplarsan覺z sevinirim imdiden teekk羹rler

  Beendim(1)Beenmedim(1)
  • Dier iten 癟覺kan arkadalar覺n覺zda sizinle uzun s羹re 癟al覺m覺 ise tan覺k olarak onlar覺n beyanlar覺 etkili olur; ayr覺ca iten 癟覺kar覺lma s羹recinizle ilgili bu s羹re癟te halen 癟al覺an birinin tan覺kl覺覺na da ihtiya癟 duyabilirsiniz. Dava bak覺m覺ndan mail adresiniz 羹zerinden yard覺mc覺 olabilirim

   Beendim(1)Beenmedim(0)
 4. 襤veren 2. kez mahkemeye tan覺klar覺n覺 get覺rmed覺 ve dava 3 ay daha uzad覺 bunu daha ne kadar yapab覺l覺r:))Sonsuza kadarm覺?Bundan guzel davay覺 uzatma takt覺覺 olurmu 2 kez tan覺kalr gelmedi

  Beendim(1)Beenmedim(2)
 5. nurg羹l g羹ltekin

  Merhaba

  Babam ie iade davas覺 a癟acak. Ben de babamla o i yerinde yakla覺k 11 ay 癟al覺t覺m. Fakat yakla覺k 2 sene 繹nce de oradan ayr覺ld覺m. Babam i癟in tan覺kl覺k yapabilir miyim?
  Teekk羹rler.

  Beendim(1)Beenmedim(1)
  • Av. Ahmet Erkan

   Tan覺kl覺k yapman覺za engel bir durum yok. Ancak davac覺n覺n baban覺z olmas覺 nedeniyle sizin beyanlar覺n覺z覺n tarafs覺z olmayaca覺 doal olarak d羹羹n羹lecektir. O y羹zden, sizden ziyade, baban覺zla ayn覺 d繹nemde 癟al覺m覺 bir bakas覺n覺n tan覺k olarak dinlenmesi daha uygun olacakt覺r.

   Beendim(1)Beenmedim(0)
 6. Merhaba
  Bir arkada覺m iten at覺ld覺 ve haklar覺 verilmedi oda mahkemeye verip beni de tan覺k g繹sterdi. Yaln覺z ben hala 癟al覺t覺覺m i癟in i veren bena ifade deitirmem i癟in bask覺 yap覺yor. Ne yapmal覺y覺m. Teekk羹rler...

  Beendim(1)Beenmedim(0)
  • Av. Ahmet Erkan

   Ayn覺 durumda siz olabilirdiniz. O y羹zden ne biliyorsan覺z onu s繹yleyin. Aleyhine tan覺kl覺k yapt覺覺n覺z i癟in iveren sizi farkl覺 bir gerek癟eyle iten 癟覺karmaya kalkarsa da tazminatlar覺n覺za ek olarak iverenden k繹t羹 niyet tazminat覺 alma hakk覺n覺z da doacakt覺r. 襤inizi kaybetme riskiniz olsa da dorunun yan覺nda olman覺z覺 tavsiye ederiz.

   Beendim(8)Beenmedim(0)
   • Adliyelerdede para d繹n羹yormu hakim son celsede davay覺 reddetti buna hakk覺 varm覺 davay覺 redsecek adam 1 seneden beri reddederdi zaten

    Beendim(0)Beenmedim(0)
 7. ali d羹r羹st

  meraba ben arkadalar覺 k覺ramad覺m uan cal覺t覺覺m yeri mahkemeye verdi 2 kii benide ikisi ayr覺 ayr覺 ahit olarak yazd覺rd覺 ben bu aralar cok araday覺m gitmesem baka ahit bulsalar olurmu

  Beendim(0)Beenmedim(0)
  • Av. Ahmet Erkan

   Tan覺k isimleri bildirilmi ve delil listesi verme s羹resi de dolmu ise, bakas覺n覺 tan覺k g繹stermeleri m羹mk羹n deil. O y羹zden eer gitmezseniz, arkadalar覺n覺z bu konuda s覺k覺nt覺 yaayabilir. Benzer bir durumda siz olabilirdiniz. Gitmenizi 繹neririm.

   Beendim(0)Beenmedim(0)
 8. ali d羹r羹st

  peki gitiim taktirde i veren beni an覺nda 癟覺karmaya hakk覺 varm覺 ahit oldum die ben ne yapabilirim bana yol g繹sterirmisiniz

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 9. Sel璽min aleyk羹m ben 5 y覺ld覺r 癟al覺t覺覺m iyeri halen 癟al覺覺yorum 22 12 2015 de 癟覺k覺 yapm覺 u an y覺ll覺k izindeyim isden daha once ayr覺lan arkadalardan tan覺kl覺k isteyeceim nas覺l bir yol izleyelim

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 10. Cikarildigim is yerini mahkemeye werdimsahitleeim calisan degil tanidiksikintiolurmu

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 11. merhaba

  bir i arkada覺m sat覺 irketinde 癟al覺覺rken ayn覺 羹r羹nle ilgili farkl覺 sat覺 kanallar覺 oluturdu ve haks覺z kazan癟 elde etti.Bende bunu irketime s繹yledim sonra bende yaz覺l覺 da istediler bo A4 e imzam覺 atarak yazd覺m.irketten ben kendi isteimle ayr覺ld覺m.Sonra arkada覺 da iten att覺lar tazminat vs vermeden.ah覺s irketi mahkemeye vermi , irkette taraf覺na i arkada覺n覺z bize konuyu anlatt覺.Y繹neticiniz konuyu mail yoluyla iletti vs diye.Ben bu konuda tan覺k olucakm覺y覺m.Olmak istemiyorum nas覺l bir yol izlemeliyim.

  Beendim(1)Beenmedim(1)
 12. u sitelerde bir kiide i veren haklar覺n覺 savunsa diimi k覺cam. Nedir buya. le iciler tan覺yorumki iyerlerini soyup soana ceviren bunlar覺 konuun azda. BU 羹lkede sadece iciler yaam覺yor bu 羹lkede iverenlerde ya覺y覺or ve en 癟ok onlar覺n vergilerinin
  Pay覺 var bu 羹lkede. Adelet varsa eer 1-0 ici 繹nde balan覺yor denemez herkez r覺zk覺n覺 癟al覺arak kazan覺yorsa eer 0-0 balan覺r. Bu eilde olduu i癟in icinin yalanc覺 ahitleride malesef 癟ok oluyor haliyle. Nas覺l olsa davalar覺 ici kazan覺yor haks覺z para olduu i癟inde yalanc覺 ahitlerini bu haks覺z parayla susturuyorlar. Haram z覺kk覺m olsun alanada almaya 癟al覺anada haks覺zsa eer

  Beendim(7)Beenmedim(23)
  • sizin dediinizden varsa bi okadar da ayn覺 ekilde i veren var sak覺n unutmay覺n. ayr覺ca kendi hatan覺z覺 bakalar覺na y羹klemeyin. iinizi salam yere balay覺n madur olmay覺n. bu zamanda patron hem ka癟覺rayim hem atay覺m hem de vermiyim istiyor.

   Beendim(1)Beenmedim(1)
  • Yahu memlekette d羹rust iveren ka癟 tane varki siz istisna olabilirsiniz ama iverenlerin %90 i癟iyi s繹m羹r羹yor 癟evrenize bir bakin l羹tfen 繹rnek meslekler: lokanta,tekstil,繹f繹rler vs.

   Beendim(1)Beenmedim(0)
 13. resul 繹z癟elik

  merhaba isyer覺m ben覺 25 eylulde c覺kard覺. gerekce olarakta ben 21 ve 23 eylulde daire baskan覺ndan izin al覺p hastaneye g覺tt覺m. ama bana devams覺zl覺k tutanag覺 tutup iten 癟覺kard覺lar. yaz覺l覺 ve s繹zl羹 savunma almad覺lar. hatta 25 eylulde c覺karm覺slar ben 26- 27 - 28 eylul de 3 gun daha ie g覺tt覺m k覺mse b覺sey soylemed覺 28 eylulde ogleden sonra i癟ilerden duydum imdi ben ne yapmal覺y覺m yard覺mc覺 olurmusunuz..sayg覺lar覺mla..

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 14. Mrb, ben 4 yil 8 ay dir bir irketten bek癟ilik yapiyorum ilk gunden beri gunde 12 saat 癟aliiyorum 2 haftada 1 gun iznim var ayda 28 g羹n yani 336 saat 癟aliiyorum sadece Resmi ve dini bayramlarda mesai aliyorum mahkemeye vermek istiyorum nasil bir yol izlemeliyim, sirkete giri 癟ikilarda cip okutuyoruz maaim bankadan 繹deniyor bodrolarimi imzaliyorum beninle birlikte 3 yil 癟alimi bir 1 sahitim var , tk ederim

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 15. temizlik g繹revlisi olarak taeron irketin b羹nyesinde (huzur evi)ie balad覺m. 5 ay sonra beni hasta ve yal覺 kadrosuna ge癟irdiler.22 ayd覺r 癟al覺makta iken yakla覺k 70 kiinin kurs bitirme belgelerinde yap覺lan arat覺rma sonucunda sahte olduu ortaya 癟覺kt覺. kurs m羹kerrer belge d羹zenlemi bir 癟ok kiinin belgesi milli eitim m羹d羹rl羹羹n羹n kayd覺na girmemi. yani 羹cret kar覺l覺覺 ald覺覺m覺z belgeler sahte olduu i癟in ve baka belge olmad覺覺 i癟in23kiiyi iten 癟覺karrt覺lar 29. maddeden sahte belge ile ivereni yan覺ltmaktan. diyer kalan 40 kusur kii ek belgesi olduu i癟in hala 癟al覺覺yorlar.onlarda sahte belge sunmu olmuyorlarmu ? biz imdi kursa balad覺k ie geri d繹n羹 davas覺 a癟may覺 d羹羹n羹yoruz. dava a癟sak kazanma olas覺l覺覺m覺z nedir ?

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 16. 20 ay 癟al覺t覺覺m i yerinden 22 austos gecesi iverenin 癟al覺anlara ve m羹terilere yapt覺覺 iren癟 haks覺zl覺klardan dolay覺 aram覺zda huzursuzluk yaand覺 o gece olay覺n as覺l balama sebebi 癟al覺t覺覺m i yerinde barmenlik g繹revi yap覺yordum i veren 癟ok iyi i yapmas覺na ramen g繹z羹 bir t羹rl羹 doymuyordu geceleri ge癟 gelen ve 繹zellikle 繹ncesinde alkol alm覺 m羹terilere yeni alkollerden biraz koyup geri kalan覺na elinde kalm覺 tarihi ge癟en alkollerden ilave ettiriyordu yada m羹teriye sevimli g繹r羹nmek i癟in tarihi ge癟en alkollerin ieyle deil bardakta sunum yaparak ikramlarda bulunuyordu bunun 羹zerine bir ka癟 kez ikazda bulundum hem insallar覺n sal覺覺yla oynuyor hem haks覺z kazan癟 elde ediyordu hem de bir nevi bar i癟erisinde barmenlik yapt覺覺ndan dolay覺 benide 癟ok b羹y羹k bir riske at覺p su癟una ortak ediyordu bunu insanlara yapan birisi birg羹n bir m羹teri bu davran覺tan haberdar olsa su癟 duyurusunda bulunsa b羹t羹n su癟u neden bana atmas覺n bamen yap覺yor i癟kileri benim haberim yok diyebilir o gece bu y羹zden tart覺t覺k bunun 羹zerine benim yan覺mda deilsen s.. Git seninle 癟al覺mak istemiyorum deyip iten kovdu ertesi sabah覺 s繹zl羹 olarak iten 癟覺kar覺ld覺g覺ma ve b羹t羹n alacaklar覺na istinaden noterden yaz覺 g繹nderdim olay akam覺 ise olayla alakas覺 olmayan kendisinin yaz覺p mutfakta 癟al覺an anne k覺z覺da ahit g繹sterip ayr覺ca i yerinde 癟al覺yor gibi g繹sterip sigortas覺 yatan ama 癟al覺mayan eini ve o tart覺ma ani restaurantta olup aram覺zda ge癟en tart覺man覺n i癟eriini bilmeyen samimi arkada覺n覺da ahit g繹stermi o geceden sonra bir daha i yerine gitmedim mutfak 癟al覺an覺 anne k覺z覺 arad覺m eer haklar覺m覺 繹demezse ivereni mahkemeye vereceimi bana ahitlik yap覺p yapamayacaklar覺n覺 sordum onlarda ewet yapaliriz dediler telefonu kapat覺p ivereni aram覺lar olur olmaz eyler s繹yleyip ertesi sabah覺 benim ad覺ma tekrar tutanak tutup postayla benden savunma istemiler b羹t羹n haklar覺m覺 dava a癟arsam alabilirmiyim

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 17. hac覺 kemal g繹k癟e

  eleman覺m覺n bana a癟t覺覺 bir i davas覺 var ve y羹kl羹 bir miktar,elimde baya delil ve ispat var l羹tfen bana bilgi verirmisiniz sizinle bunu paylamak bilgi 羹cretiniz neyse veririm 0553 677 66 45

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 18. slm 1983 te 癟al覺t覺覺m i yerinde sigorta yap覺lmad覺 ..u an 52 ya覺nday覺m 2002 den bu yana aral覺ks覺z prim var askerlikle birlikte 5500 g羹n ama giriim ge癟 olduundan dolay覺.emekli olam覺yorum.1983 te 癟al覺t覺覺m i yerine ahitlerle dava a癟abilirmiyim sonu癟 ne olur...teek羹rler..

  Beendim(1)Beenmedim(0)
 19. Ufuk S繹nmez

  Merhaba bug羹n 1 ay calistig覺m is yerine kars覺 10 y覺ll覺k calisanin davasi vardi ve bende 1 ay onunla calistigim icin yasanan bir olaya sahit oldum ve bugun mahkemede taniklik ettim 繹grenciyim fakat mahkemede cok heyecanlandigim icin giris tarihimi yanlis soyledim ve bayramlarda kendi adima soruldugunu sandigim icin calismadim dedim fakat diger 2 sahidin ifadesiyle benimki uyusmadi bununla ilgili hukuki olarak bir sorun yasarm覺y覺m yasanan olayda isveren tarafindan isciye hakaret ve fiziksel temasda var olayda yalanc覺 sahitlik yapmadim fakat bildiklerimi tamamen yanlis soyled覺m ak覺beti ne olur bilgilendirirseniz sevinirim

  Beendim(0)Beenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

4 + 3 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺