mraniye escort
escort bayan
襤cra M羹d羹rl羹kleri’nce har癟 hesaplamas覺 nas覺l yap覺l覺r? | Hukuki Tavsiyeler

襤cra M羹d羹rl羹kleri’nce har癟 hesaplamas覺 nas覺l yap覺l覺r?

襤cra M羹d羹rl羹kleri, alaca覺n tahsilinin devlet eliyle salanmas覺 i癟in oluturulmukurumlard覺r. Kesinleen bir takip alacakl覺s覺, 襤cra M羹d羹rl羹羹’ne talepte bulunarak, bor癟lunun borcu kar覺lamaya yetecek miktarda haczi kabil menkul ve gayrimenkullerinin, 3. ah覺slardaki hak veya alacakl覺n覺n, maa覺n覺n, bankalardaki mevduatlar覺n覺n, kira gelirlerinin ve sair haczini, artlar覺 olumas覺 halinde menkul, gayrimenkullerin sat覺覺n覺 isteyebilir.

Devlet, icra takibi balat覺rken, daha sonra bor癟lu taraf覺ndan 繹denmek 羹zere, alacakl覺dan bir k覺s覺m har癟lar (Bavuru harc覺, pein har癟, vekalet harc覺 ) tahsil eder. 2016 y覺l覺 i癟in;

Bavuru harc覺: 29,20 TL

Vekalet harc覺: 4,30 TL’dir

Pein har癟 ise, takip tutar覺 羹zerinden hesaplan覺r. Takibe konu alacak tutar覺n覺n %05’i (Bindebe’i daha sonra tahsil harc覺ndan mahsup edilmek 羹zere icra m羹d羹rl羹羹nce takip balat覺l覺rken alacakl覺dan al覺n覺r.

Dosyada k覺smen yada tamamen tahsilat yap覺lmas覺 halinde, balang覺癟ta al覺nan har癟lara ek olarak, icra dosyas覺n覺n bulunduu aamaya g繹re farkl覺l覺k g繹sterecek ekilde ilave har癟lar tahsil edilir. (Tahsil harc覺, cezaevi harc覺 gibi)

Tahsil harc覺n覺n y羹k羹ml羹s羹 kural olarak bor癟ludur. Tahsil har癟lar覺, takip tutar覺 羹zerinden hesaplan覺r. Bir icra dosyas覺nda icra m羹d羹rl羹羹nce al覺nabilecek maksimum tahsil harc覺 miktar覺 bellidir. Takip masraflar覺 ve ileyecek faiz i癟in tahsil harc覺 tahakkuk ettirilemez.

rnein As覺l Alacak miktar覺 10.000 TL, takip 繹ncesi faiz 2.000 TL olmak 羹zere toplam 12.000 TL alacak icra takibine konulduunda, dosya alaca覺 faiz ve masraflarla birlikte 50.000 TL’ye dahi ulasa, maksimum 12.000 TL 羹zerindentahsil harc覺 hesaplamas覺 yap覺l覺r ve al覺n覺r.Bundan sonraki tahsilatlar i癟in tahsil harc覺 tahakkuk ettirilmez. Hatta, icra takibi balat覺l覺rken 繹denen pein har癟 (Takip tutar覺n覺n binde 5’i) bile, tahsil harc覺ndand覺r. Pein har癟, dosya kapan覺rken hesaplanacak tahsil harc覺ndan d羹羹r羹l羹r.

rnein, yine yukar覺da verdiimiz ekilde bir icra takibinde, icra dosyas覺na faiz, masraflar ve vekalet 羹cretiyle birlikte dosya kapak hesab覺na g繹re 20.000 TL yat覺r覺lmas覺 durumunda, 襤cra M羹d羹rl羹羹, takip tutar覺 olan 12.000 TL 羹zerinden tahsil harc覺n覺 hesaplayacak, (dosyada haciz olduunu fakat sat覺 olmadan bor癟lunun dosya borcunu yat覺rd覺覺n覺 varsayal覺m) 12.000 x 9,10 /100 = 1.092,00 TL tahsil harc覺 癟覺kacakt覺r. Alacakl覺 taraf癟a icra dosyas覺na yat覺r覺lan pein har癟 (Yani takip tutar覺 olan 12.000 TL’nin binde 5’i) 12.000 x 5/1000 = 60,00 TL, 1.092,00 TL’den d羹羹ld羹kten sonra, dosyada 1.032,00 TL tahsil harc覺 al覺nacakt覺r.

襤cra m羹d羹rl羹klerince, tahsil harc覺n覺n yan覺nda, bir de Cezaevi harc覺 (Cez Evleri Yap覺 Harc覺) da al覺nmakta olup, bu harc覺n y羹k羹ml羹s羹 alacakl覺d覺r. Cezaevi harc覺n覺n ise oran覺, takip tutar覺n覺n %2’sidir.

Yukar覺daki 繹rneimizi yineleyecek olursak, takip tutar覺 12.000,00 TL olan bir alaca覺n, faiz, vekalet 羹creti ve yarg覺lama giderleriyle birlikte 20.000,00 TL olduunu, arac覺na haciz konulan bor癟lunun, sat覺 繹ncesi, 20.000,00 TL’yi icra dosyas覺na yat覺rd覺覺n覺 varsayacak olursak, 襤cra M羹d羹rl羹羹, bu tutardan;

1.032,00 TL Tahsil harc覺, (Takip tutar覺n覺n %9,10 u – pein har癟)

240,00 TL Cezaevi harc覺 (Takip tutar覺n覺n %2’si) olmak 羹zere

1.272,00 TL’lik k覺sm覺n覺 kesecek, bakiye tutar覺 alacakl覺ya /vekiline 繹deyecektir.

襤cra dosyas覺n覺n bulunduu aamaya g繹re, icra m羹d羹rl羹羹nce al覺nacak har癟 oranlar覺, aa覺daki tablodaki gibidir.

deme veya icra emrinin teblii 羹zerine hacizden evvel 繹denen paralardan
(Y羹zde 4,55)
 

Hacizden sonra ve sat覺tan 繹nce 繹denen paralardan
(Y羹zde 9,10)
 

Haczedilen veya rehinli mallar覺n sat覺l覺p paraya 癟evrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Y羹zde 11,38)

襤cra dosya borcunun tamam覺 deil de bir k覺sm覺 繹denmi olsa idi, takip tutar覺 i癟in olan k覺sma kadar (繹rnekte 12.000 TL) tahsil harc覺 al覺nacak, bakiye 8.000,00 TL 繹demeden tahsil harc覺 kesilmeyip, tamam覺 alacakl覺ya / 繹denecek idi.

Gelelim haricen tahsile…

Dosya borcu, icra m羹d羹rl羹羹ne 繹dendiinde, har癟 oranlar覺, yukar覺da belirtildii ekilde olmakta ise de, dosya borcu, bor癟lu taraf覺ndan icra dosyas覺na deil de alacakl覺ya 繹denirse, alacakl覺 taraf覺n yapt覺覺 tahsilat覺 icra dosyas覺na bildirmesi sonucu m羹d羹rl羹k癟e tahakkuk ettirilecek har癟, yine tahsil harc覺 olmakla birlikte, tarifede g繹sterilen tutar覺n yar覺s覺 oran覺nda olacakt覺r.

Daha kolay anla覺labilmesi a癟覺s覺ndan, yine yukar覺daki 繹rnekle ifade edecek olursak;

Takip tutar覺 12.000,00 TL olan bir icra dosya alaca覺n覺n, faiz masraflar ve vekalet 羹cretiyle 20.000,00 TL’ye ulat覺覺n覺 varsayacak ve bu tutar覺n (taraflar daha az覺nda da m羹tab覺k kalm覺 olabilirler) alacakl覺 tarafa haricen 繹dendiini varsayacak olursak, alacakl覺 veya vekili taraf覺ndan dosya alaca覺n覺n tahsil edildiine ilikin beyan覺 羹zerine dosyada 繹denmesi gereken har癟 miktar覺, bu kez %9,10 yerine, yar覺s覺 olan %4,55 olarak hesaplanacakt覺r.

Buna g繹re, yine takip tutar覺 羹zerinden hesaplama yap覺lacak, 12.000 TL’nin %2,27’si 546,00 TL bulunacak, bu tutardan pein har癟 d羹羹lecek ve bakiye tutar, dosyada 繹denmesi gereken har癟 olacakt覺r.

Haricen tahsillerde, alacakl覺 ile bor癟lu, tahsil harc覺n覺n kim taraf覺ndan 繹deneceini aralar覺nda kararlat覺rabilir. Eer taraflar aras覺nda yap覺lan protokolde, tahsil harc覺n覺n alacakl覺 taraf覺ndan 繹denecei yaz覺lm覺 ise, bu, alacakl覺 taraf覺n, tahsil harc覺n覺 da icra dosyas覺na yat覺rmak 羹zere bor癟ludan ald覺覺 anlam覺na gelir. B繹yle bir durumda alacakl覺 taraf, dosyaya haricen tahsilat覺 bildirdiinde, tahsil harc覺n覺 da icra dosyas覺na 繹der.

Taraflar bunun tam aksini de kararlat覺rm覺, protokole, “tahsil harc覺n覺n bor癟lu taraf覺ndan 繹denmesine” veya “tahsil harc覺 bor癟luya ait olmak 羹zere” eklinde yazm覺 olabilirler. B繹yle bir durumda alacakl覺 taraf, haricen tahsil beyan覺n覺 yine icra dosyas覺na yapar. Ancak harc覺 gelip bor癟lu dosyaya 繹der. 襤cra M羹d羹rl羹羹 harc覺n kim taraf覺ndan 繹dendiiyle ilgilenmez. Ancak har癟 繹denmeden, dosyada haciz fek ilemini (istisnai durumlar hari癟) yapmaz.

Tahsil harc覺 繹demeden haczin hangi hallerde fekkedilebilecei (kald覺r覺labilecei ) hususu, ayr覺 bir makale konusu yap覺lacakt覺r.

Bazen de, taraflar yine aralar覺nda anla覺rlar ve bu kez icra dosyas覺na “alacak tahsil edilmitir” yerine “alacaktan feragat ediyoruz” da derler. Bu durumda, icra m羹d羹rl羹羹n羹n alaca覺 har癟, feragat harc覺d覺r. Feragat harc覺n覺n y羹k羹ml羹s羹, feragati yapan yani alacakl覺d覺r. Feragat harc覺nda da, haricen tahsil beyan覺nda olduu gibi, 繹denmesi gereken harc覺n yar覺s覺 icra m羹d羹rl羹羹nce tahsil edilir. Pratikte, feragat harc覺 ile, haricen tahsil beyan覺 羹zerine al覺nan tahsil harc覺 aras覺nda hi癟 bir fark bulunmamaktad覺r.

Alacakl覺 vekilinin, dosya alaca覺ndan feragat edebilmesi i癟in, vekaletnamesinde bu hususta 繹zel yetkisinin bulunmas覺 gerekir.

Yukar覺da verdiimiz 繹rneklerde, haciz olan ancak sat覺 yap覺lmam覺 bir icra dosyas覺 i癟in 繹rneklemelerde bulunduk. yukar覺da tabloda g繹sterildii 羹zere, eer dosyada herhangi bir haciz yok ise, icra dosyas覺na yap覺lacak 繹demeden al覺nacak tahsil harc覺 %4,55, haricen tahsil beyan覺 veya feragat beyan覺 羹zerine al覺nacak har癟 ise, bunun yar覺s覺 olan % 2,27 羹zerinden hesaplanacakt覺r.

Eer icra m羹d羹rl羹羹, bor癟luya ait bir menkul veya gayrimenkul羹, satarak paraya 癟evirmi ise, takip tutar覺n覺n%11,38 i kadar tahsil harc覺, % 2’si kadar da cezaevi harc覺 alacakt覺r.

CRETS襤Z 襤CRA TAK襤P MASRAF HESAPLAMA ARACI 襤襤N TIKLAYIN

Not: Makaleye ilikin yorumlar覺n覺z, eletirileriniz i癟in 癟ekinmeyiniz. Eer makale i癟eriini beendiyseniz, facebook, linkedin ve twitter da paylaarak daha geni kitlelere ulamam覺zda bize yard覺mc覺 olursan覺z memnun oluruz.

Beendim(52)Beenmedim(7)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

13 Cevap

 1. murat sar覺kaya

  alacakl覺 alaca覺m覺 tahsilharc覺 d覺覺nda haricen tahsil ettim beyan覺 kar覺s覺nda ortal覺kta bor癟luda yoksa ne yap覺lacakt覺r?

  Beendim(2)Beenmedim(0)
 2. Merhaba. ncelikle olduk癟a a癟覺klay覺c覺 makale i癟in teekk羹rlerimi iletmek isterim.
  Benim merak ettiim konu u:
  Gerek 襤cra 襤flas Kanunu gerekse Har癟lar kanununda tahsil harc覺n覺n nisbetine ilikin h羹k羹mlerle ilgili olarak harc覺n feragat halinde yar覺 oran覺nda al覺naca覺na dair h羹k羹m bulunmakla beraber haricen tahsil durumuyla ilgili bir h羹k羹m bulunmamakta. Makalede bahsettiiniz 羹zere tahsil harc覺 haricen tahsil halinde de uygulamada yar覺 oran覺nda al覺nmakta. Bunun yasal dayana覺 haricen tahsil beyan覺n覺n feragat olarak kabul ediliyor olmas覺 m覺d覺r yoksa bu konuyla ilgili benim atlam覺 olduum bir h羹k羹m m羹 mevcuttur; Bu sebeple yasal dayana覺n覺 da payla覺rsan覺z a癟覺kl覺a kavuturmu oluruz.
  A癟覺klamalar i癟in imdiden teekk羹rler.

  Beendim(2)Beenmedim(2)
 3. merhaba 30.000 tl alaca覺m vard覺 icraya verdim. alca覺m覺n bir b繹l羹m羹nden vazge癟ip icray覺 kald覺rmak istiyom nas覺l yapabilirim ne kadar masrf覺m gider teekk羹r ederim

  Beendim(1)Beenmedim(2)
 4. mehmet ET襤NKAYA

  icrada sat覺覺 istenen gayrimenkul i癟in yat覺r覺lan har癟lar sat覺tan vazge癟ildii zaman geri al覺n覺rm覺

  Beendim(3)Beenmedim(0)
  • Sat覺 avans覺n覺 geri alman覺z m羹mk羹n. Ancak icra takibi balat覺rken 繹dediiniz pein harc覺 iade alamazs覺n覺z.

   Beendim(2)Beenmedim(0)
 5. Merhaba bana 23000 tl ceza geldi 8 ay sonra icra avukati aradi 28500 tl borcunuz var dedi ve 4 taksit yatirmaniz lazim dedi bende 4 taksitle ana parayi yatirdim geri kalan 5500 bu para bana cok geldi sizce normal mi ? Yoksa arastirayyim mi ayri ca 2 ay oldu faiz isler mi

  Beendim(0)Beenmedim(3)
  • Av. Ahmet Erkan

   23.000,00 TL as覺l alacak, haciz yoksa, 1.045,00 TL tahsil harc覺, 2.760,00 TL vekalet 羹creti ve yakla覺k 150,00 TL takip masraf覺 ile faizsiz yakla覺k 27.000,00 TL olur.demeyi alacakl覺 vekiline yapacak olursan覺z, tahsil harc覺 yar覺ya inecektir. Fazla talep olduunu d羹羹n羹yorsan覺z icra dosyas覺na gidip kapak hesab覺 yapt覺r覺lmas覺n覺 isteyip bakiye borcu 繹renebilirsiniz.

   Beendim(2)Beenmedim(0)
   • Hakan S羹rmeneliolu

    Say覺n Ahmet bey benim babam 2006 y覺l覺nda 7500 senet imzalam覺 kefilide var senet icra takipte uan 2017 y覺l覺nday覺z ben bu borcu en az kay覺pla nas覺l 繹deye bilirim k覺sacas覺 babam覺n kefili babam覺 katekulleye getirip babam覺 bor癟lu kendini kefil yapm覺 nas覺l bir yol bulurum bu konuda

    Beendim(1)Beenmedim(1)
 6. Ahmet bey bahsettiiniz tahsil harc覺 hesaplanmas覺nda icra takip 癟覺k覺 miktar覺 ne kadar olursa olsun maksimum 12.000,00 tl 羹zerinden hesaplan覺r diye yazm覺s覺n覺z. Bunun icra kanununda asl覺 var m覺? kaynak g繹sterir misiniz? teekk羹rler...

  Beendim(2)Beenmedim(1)
  • Av. Ahmet Erkan

   rnee g繹re 12.000 TL. Anlat覺lmak istenen, takip tutar覺na g繹re maksimum tahsil harc覺 hesaplan覺r, tahsil edilen tutara g繹re deil. ou zaman tahsilat, faiz ve masraflarla birlikte takip tutar覺n覺 bir hayli ge癟er.

   Beendim(2)Beenmedim(0)
 7. S覺la Karaman

  Merhaba Ahmet bey Eim bankadan 12 bin tl kredi kullanm覺 ve 繹dememi bankada avukata vermi. Avukat eimin maa覺na ve evimize haciz koymu.Ben avukatla konutum faizleriyle birlikte 17 bin tl olan borcu 14 bin tl olarak 繹demede anlat覺k.Ben 13 bin 600 tl 繹dedim. Maatan da 500 tl kesinti oldu.irket 繹demeyi icra m羹d羹rl羹羹ne yapt覺覺n覺 dekontu g繹nderebileceini avukata s繹yledii halde avukat kabul etmiyor.襤cra dosyas覺nda 繹demeyi g繹rmedini s繹yl羹yor. Biz bu durumda ne yapmal覺y覺z? Yard覺mc覺 olursan覺z 癟ok sevinirim.imdiden 癟ok teekk羹rler

  Beendim(1)Beenmedim(0)
 8. Merhabalar, 4 sene 繹nce 繹deme sorunu yaad覺覺m Garanti bankas覺 kredi kart覺mla ilgili hukuksal s羹re癟 balad覺覺na dair bilgilendirilince, avukat masraflar覺yla birlikte borcu 繹deyip kapatt覺m. 4 senedir hi癟bir banka kuruluundan kredi veya kredi kart覺 alam覺yordum kara listede olduum i癟in. Ge癟en hafta farkettim ki, dosya edevlette hala a癟覺k duruyor.Bug羹n gidip tahsilat harc覺n覺 icra m羹d羹rl羹羹ne yat覺rarak dosyay覺 kapatt覺m. Avukatl覺k b羹rosu 1 ay i癟inde kara listeden 癟覺kaca覺m覺 s繹yledi. Doru mudur?

  Beendim(0)Beenmedim(0)
 9. Bilal 繹zdemir

  Biz Teda dava a癟t覺k 2008 de ve bizim Avukat 2014 de 201 bin lira para al覺m覺 her sorduumuzda dava s羹r羹yor diye bizi kand覺rm覺 ve bu avuka paray覺 2014 ald覺覺n覺 yeni 繹rendik 繹ncelikle savc覺l覺a ve daha sonra baro bakan覺na sikakatte bulunduk sizce bundan sonra nas覺l bir yol izlemeliyiz.tk

  Beendim(0)Beenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 5 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺