Teminat iadesi için derkenar örneği (Kesinleşme nedeniyle)

İSTANBUL ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 2015/… D.İş

 
KONUSU        : Teminatın iadesi talebidir.
 
Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı,  İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş olup, borçlu hakkında takip kesinleştiğinden, dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./2015
 

                                                                                                                                                          Alacaklı Vekili

                                                                                                Av. Ahmet ERKAN

 
 
                   T.C
İstanbul …. İcra Müdürlüğü
Dosya No: 2015/……….  E.
 

İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 
Mahkemenizin 2015/…. D.İş Sayılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, Müdürlüğümüzün 2015/…. E. Sayılı dosyasından takibe konulmuş olup, borçlu ……………. hakkında takip kesinleşmiştir.
İş Bu derkenar, alacaklı vekilinin talebi üzerine verilmiştir. …../……/2015
 

                                                                                   İCRA MÜDÜRÜ

 

120970cookie-checkTeminat iadesi için derkenar örneği (Kesinleşme nedeniyle)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*