Avukatlık mesleğinin en büyük riski nedir?

Avukatlık, özellikle serbest çalışanlar için ciddi anlamda gelir elde edilebilecek bir  meslek. Eskisi kadar olmasa da, toplumda, hala saygın bir meslek olma özelliğini koruduğu düşünüldüğünde, mesleğe olan ilginin de yüksek olması oldukça doğal.

Kazancı ve itibarı olan bir mesleğin, riskinin olmaması sizce mümkün mü?

Elbette ki değil…

Mesleğini icra ederken, avukatın karşılaşılabileceği en büyük risk,  üzerine aldığı işi yaparken, müvekkilinin yada 3. Şahısların zarar görmesine sebebiyet vermesidir. Çünkü  sebebiyet vereceği zarar, avukatın tazminat sorumluluğunu gerektirir.

Bu konuda gerekli tedbirleri almayan bir avukat, yıllarca kazanıp biriktirdiklerini kaybetmek riski bir yana, cezai  anlamda da eyleminin /eylemsizliğinin sorumluluğunu taşımaktadır.

Müvekkil işi avukata teslim ettiğinde, işin en hızlı şekilde, eksiksiz olarak tamanlanmasını doğal olarak bekler. Ancak işler her zaman planlandığı gibi gitmez. Özellikle kendini yenilemeyen, içtihat, mevzuat değişikliklerini takip etmeyen avukatların hata yapma ihtimalleri de yüksektir.

Ancak öyle zamanlar olur ki, bir davanın kaybedilmesinde, icra takibine konu bir alacağın tahsilinde, avukatın ihmali nedeniyle müvekkili ciddi zararlara / hak kayıplarına uğrayabilir. Bu gibi durumlarda avukat müvekkil ilişkisi bozulur. Müvekkil, avukat hakkında gecikmeden karalama kampanyası başlatır. Sadece bununla da kalmaz, uğradığı zararı, buna sebebiyet veren avukattan talep etmekte tereddüt de etmez.

Sadece bununla kalsa iyi. Bunun bir de disiplin şikayetleri ve cezai sorumluluk kısmı var…

Uygulamada öyle örneklere rastlarsınız ki, neredeyse her işi hatalı, yer yaptığı /yapmadığı işlem nedeniyle müvekkilini hak kaybına uğratan sözde avukatlar hakkında hiçbir şikayet, dava, disiplin soruşturması olmaz. Ancak işini hakkını vererek yapmaya gayret gösteren bir avukat, 20 yılda bir de olsa gösterdiği ihmali davranış nedeniyle hem baroya şikayet edilir, hem hakkında görevi kötüye kullanmaktan ceza davası açılır, hem de sebebiyet verdiği hak kaybı nedeniyle (eski) müvekkilinin uğradığı zararları tazmin zorunda kalır.

Avukatların,  sorumluluk doğuran meslekti hatalarının bir nedeni de, hukukun çok geniş bir dal olması, bir avukatın tüm hukuk dallarına hakim olmasının mümkün olmaması ve tam anlamıyla vakıf olunmayan bir hukuki ihtilafa taraf olan avukatın, aldığı işin altından kalkamaması ve hata yaparak müvekkiline hak kaybı yaşatmasıdır.

Bazen de, müvekkili ile ilgili işlemleri yazılı olarak yapmayan, talimatları yazılı olarak almayan bazı avukatlar, müvekkilin “Ben böyle bir talimat vermemiştim”, “Avukat, benim bilgim ve onayım olmadan hareket etmiştir” demek suretiyle kötü niyetli  müvekkiller tarafından zor duruma düşmektedirler.

Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız risk mevcut olduğu müddetçe, bir avukatın işine tam anlamıyla konsantre olması kendisinden beklenemez. Tazminat sorumluluğu riskinin önüne geçmenin  en etkili yolu, avukatlar için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaktır.

Bir avukatın, meslekte yapacağı hatalardan görebileceği olası zararları, mesleki sorumluluk sigortası güvencesinden faydalanarak bertaraf etmesi,  cüzi bir maliyetle üzerindeki riziko yükünü büyük oranda azaltacak ve her avukatın meslekte yaşaması olası bu riskin işine konsantre olmasının önüne geçilecektir.

4060cookie-checkAvukatlık mesleğinin en büyük riski nedir?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*