Aylık Arşiv: Ocak 2015

Vergi Dairesi'nden bildirilen adrese ödeme emri tebliği için icra talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu …………………. hakkında, K.Çekmece Vergi Dairesi’nden sorulan tebligata yarar adres bilgileri sonucu, ilgili Vergi Dairesi’nce dosyamıza bildirilen ……………………………………….. K.Çekmece/İST adresine ödeme emri tebliğe çıkarılmasını talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

Borçlunun vergi dairesinden tebligata yarar adres ve kimlik bilgilerinin sorulması için talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu ……………..’a gönderilen tebligat bila iade dönmüş olup, borçlunun, ……………… Vergi Kimlik numarası ile ………………. Vergi Dairesi mükellefi olduğu tespit olunmakla,  tebligata yarar adres ve kimlik bilgilerinin ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden istenmesi için müzekkere yazılmasını talep ederim Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN  

Devamını Oku »

Borçlu gerçek kişinin ticaret sicilden adres ve kimlik bilgileri sorulması için talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu ……………..’a gönderilen tebligat bila iade dönmüş olup; Borçlu………………..’nın, ………… sicil nolu, ……………………. ünvanlı şirkette ortaklığı bulunduğu Borçlu ………………’nın ………… sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde sicil kaydı bulunduğu görülmekle, borçlunun sicilde kayıtlı, tebligata yarar adres ve kimlik bilgilerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden sorulmasını talep ederim Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN  

Devamını Oku »

Uyap sorgusu ile tespit edilen adrese ödeme emri tebliği için talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu ……………’nın (T.C kimlik no: 12345678910) UYAP üzerinden yapılan Mernis sorgusunda tespit olunan ……………………………………….K.Çekmece/İST adresine  ödeme emri tebliğe çıkarılmasını talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

Mernis adresine T.K 21/2 ye göre ödeme emri tebliğe çıkarılması için talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu …………….’nın daha önceden tebligat gönderilen ancak bila iade dönen …………………………. adresi, borçlunun Mernis adresi olup, bu kez aynı adrese T.K 21/2 uyarınca ödeme emri tebliğe çıkarılmasını talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

Adres sorgusu ve ödeme emri tebliği için talep örneği

BAKIRKÖY ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……. E. Dosyamız borçlusu ……………’nın (T.C kimlik no: 12345678910) UYAP üzerinden mernis adresi ile tebligata yarar başkaca adresi bulunup bulunmadığının sorgulanmasını, mernis adresi bulunması halinde bu adrese, bulunmaması halinde tespit edilecek diğer adreslerine ödeme emri tebliğe çıkarılmasını talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

Müvekkilde bırakılacak ilk izlenimin avukatlıktaki önemi

Özellikle iş görüşmelerinde, ilk izlenimin önemi, uzmanlara göre azımsanmayacak derecede büyüktür. Serbest çalışan bir avukatın, yeni işler almak için, yeni müvekkillere ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, avukatın, her bir müvekkilin gözünde özellikle iyi bir ilk izlenim bırakması gerekir. Avukatlar için olumlu bir ilk izlenim uyandırmanın ilk temel kuralı, şık olmaktır. Yaptığınız iş gereği resmi ortamlarda sıklıkla bulunacağınızdan, sevseniz de sevmeseniz de takım ...

Devamını Oku »

İcra dosyasında talep nasıl açılır?

İcra takibi başlatan alacaklı taraf, alacağı tahsil edebilmek için, dosyanın bulunduğu aşamaya göre icra müdürlüğünden talepte bulunmalıdır. İcra müdürlükleri, istisnai durumlar hariç, talep olmadan dosyada hiçbir işlem yapmaz. Dosyada sadece alacaklı değil, borçlu ve 3. Şahıslar da talep açabilir. Örneğin borçlu, dosyada düşmüş bir haczin kaldırılmasını talep edebilir. Yada isim benzerliği nedeniyle aracına haciz konmuş 3. Bir şahıs, bu husustaki ...

Devamını Oku »

Erdemli avukatlık üzerine mesleğe yeni başlayanlara tavsiyeler

Türkiye’nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yapmış olduğu güncel bir basın açıklamasında, yargıya olan güvenin, %80 den %20’ye indiği acı gerçeğini itiraf etti.. Toplumda bu güvensizliğin oluşmasının tek nedeni, taraflı, muhakeme yeteneğinden yoksun hakim-savcılar değil. Bizce onlar kadar, yargının temel unsurlarından olan ve “Talep makamı” olarak adlandırılan avukatların da bu güvensizlik ortamının oluşmasında payları büyük… Mahkemeden, ...

Devamını Oku »