Aylık Arşiv: Şubat 2015

Avukat tutmanın avantajları nelerdir?

Anayasa’nın Hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesine göre herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hukuk sistemimizde, İstisnai durumlar hariç, avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır. Uygulamada, avukata verilecek ücreti gereksiz masraf olarak gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünen ve davasını / icra takibini kendileri yürütenler, genelde, telafisi ...

Devamını Oku »

Davacının ölümünün derdest davalara etkisi nedir?

TMK.nun 28. maddesinde gerçek kişinin ölümüyle medeni haklardan yararlan­ma ve buna bağlı olarak da taraf ehliyetinin sona ereceği bildirilmiştir. Vekalet ilişkisi ölüm ile son bulur. Bu nedenle davaya ölen tarafa karşı ve onun tarafından devam edilmesine imkan yoktur. Yalnız öleni ilgilendiren, yani mirasçılarına geçmeyen da­valar, tarafın ölümü ile konusuz kalır. Bu davalara ölen tarafın mirasçılarına karşı veya mirasçıları tarafından devam ...

Devamını Oku »

Avukatlıkta etkili konuşmanın gücü ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

Avukatlık mesleğinde, ikna kabiliyetinin rolü ve öneminden, daha önceki makalelerimizde detaylı olarak bahsetmiştik. Etkili konuşma, bir avukatın en güçlü silahlarından biridir. Siz ne kadar bilirseniz bilin, bilginiz, karşınızdakinin anladığı kadardır derler. O halde yapmanız gereken şey, bilmek için öğrenmek kadar, karşınızdakinin anlayabileceği şekilde kendinizi ifade etmekten geçer. Gerek müvekkillerle yapacağınız görüşmelerde, gerek duruşmada hakim karşısında, kendinizi ne kadar iyi ifade edebilirseniz, ...

Devamını Oku »

Yeni avukatlar için kılık kıyafet ve tarz üzerine öneriler

Kadınların, erkeklere oranla giyim konusunda çok daha becerikli  ve işbilen olduklarını bildiğimizden, bu konuda erkek avukatlara tavsiyeler yazmayı daha uygun gördük. Avukatlık mesleğini seçen erkeklerin, meslekte kıyafet seçimi için pek de fazla alternatiflerinin olduğu söylenemez. Takım elbise,  erkek avukatların üniformasıdır. Bu yüzden okul yıllarından kalma kazakları, t-shirtleri, kotları, haftasonları giymek üzere gardrobunuza kaldırmalı ve kendinize takım elbiselerden oluşan yeni bir ...

Devamını Oku »

İcra dosyasında hacizlerin fekki için yapılması gereken işlemler nelerdir?

İcra müdürlüğü, bu hususta talep olmadıkça, icra dosyasından konulan hacizlerin kaldırılması (fekkedilmesi) için resen işlem yapmaz. Borçlunun, icra dosyasındaki hacizlerin fekkini talep edebilmesi için, dosyadaki hacizlerin düşmüş olması gerekir. Haciz, menkullerde 6 ay, gayrimenkullerde bir yıl içinde satış talep edilmediği ve satış avansı yatırılmadığı durumlarda düşer. Düşen araç haczinin fekki için açılacak talep örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Talebin kabulü halinde, icra müdürlüğü, herhangi ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul haczi fekki için tapuya yazılacak müzekkere örneği

                        T.C İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ          DOSYA NO: 20../……. E.   BEYLİKDÜZÜ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                 Yukarıda numarası yazılı dosyamız borçlusu …………… adına kayıtlı iken, 01.01.2013 tarih ve 2545 yevmiye no ile kaydına haciz konulan , ekte tapu fotokopisi bulunan İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Köyü Ada Çiftliği Mevkiinde kain 1256 Ada 4 Parselde kayıtlı B-1 Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm üzerindeki haczimiz İİK ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından icra dosyasına açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/……. E. Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Avcılar İlçesi Denizköşkler Mah. 3687 Ada 4 Parselde kain 4 nolu bağımsız bölüm üzerine 01.01.2013 tarih ve 2545 yevmiye no ile konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş olduğundan, haczin fekki için Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ...

Devamını Oku »

Araç üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/……. E. Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı 34 XYZ 34 plakalı araç üzerine  dosyanızdan konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri gereği düşmüş olduğundan, araç kaydına UYAP üzerinden konulan haczin fekkini talep ederim. 22.02.2015 Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

Mahkeme ilamıyla ilamsız takip başlatılabilir mi?

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. Alacaklının talebi üzerine ya da kendiliğinden ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri göndermesi açıkça yasanın emredici hükmüne aykırıdır. Pek tabidir ki elinde ilam olan bir alacaklının ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması da ...

Devamını Oku »

Borçlunun vefat etmiş olduğunu öğrenen alacaklının icra dosyasında yapması gerekenler nelerdir?

Eğer takip başlatıldığı tarihte borçlu vefat etmiş ise, ölü kişi adına icra takibi başlatılamayacağından, takibin mirasçılarına yöneltilmesi mümkün değildi. Mirasçılara yada terekeye karşı ayrı bir icra takibi başlatılması gerekiyordu. Ancak Yargıtay, 2014 yılında bu içtihatından dönerek, aynı dosya üzerinden takibe devam olunabileceği yönünde karar verdi. T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2014/3184 KARAR NO : 2014/6108Alacaklı tarafından ölü borçlu ...

Devamını Oku »