Avukatlara tavsiyeler -Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti

Şirketler neden devamlı avukat değiştirirler biliyor musunuz? %90 memnuniyetsizlikten, %10 daha iyi bir avukat referans gösterildiğinden..

Şirket avukatlığı zordur çünkü;

* İş ve vergi hukuku bilgisi gerektirir : Şirket çalışanlarının özlük dosyalarının düzgün tutulup tutulmadığı, iş güvenliği açısından işyerinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, iş sözleşmelerinin, ikale sözleşmelerinin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği gibi birçok konuda bilgi sahibi olmanız gerekir. İşin o kısmını mali müşavirleri /muhasebesi halleder derseniz, şirketin gözünde özel bir yeriniz olmaz.. Siz bu konuların eğitimini aldınız.. Yarın hukuki bir ihtilaf çıktığında, muhasebeciye /mali müşavire topu atamazsınız. Bu sizin başarısızlığınız gibi görünür. Kaldı ki muhasebe, patrona sizden daha yakın konumdadır. Böyle durumlarda, birinin ipi çekilecek olduğunda, bu büyük olasılıkla mali müşavir değil, avukat olur..

* Ticaret ve borçlar hukuku bilgisi gerektirir. Sözleşme hazırlamanız, şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunmanız, kararların usulüne uygun alınıp alınmadığını denetlemeniz, ticari defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını, açılış – kapanış tasdiklerinin yapılıp yapılmadığını, kesilen faturaların usulüne uygun olup olmadığını, ayıp ihbarlarının süresinde yapılıp yapılmadığını ve sair bir çok konuda yeterli hukuki donanıma sahip olmanız şarttır.

* İcra hukuku bilgisi gerektirir. Şirketin alacaklarını tahsilde pratik ve becerikli olmanız, icra iflas kanununda düzenlenen suçlardan faydalanmanız, alacağı tahsil edebilmek için en az zahmetle nasıl tahsilat yapılması gerektiğini bilmeniz şarttır.

*Gayrimenkul hukuku bilgisi gerektirir; Şirket adına teminat ipoteği almanız, resmi senet hazırlamanız, tapuda vekaleten işlemler yapmanız gerekebilir.

Bir avukatın, orta büyüklükte bir şirketin tüm hukuki işlemlerini tek başına yürütebilmesi için tüm bu hukuk dallarında yeterli donanıma sahip olması gerekir. Şirketin sadece alacaklarını tahsil için icra takiplerini yürütmenin adı şirket avukatlığı değildir. İyi bir hukuki danışman olabilmeniz için, yukarıda sayılan hukuk dallarına vakıf olmanız, danışmanlık hizmeti verdiğiniz şirketin hukuki ihtilaflarını, önleyici hukuk hizmeti vererek çözmeniz gerekir.

Uygulamada avukatlar, tüm bu hukuk dallarında tecrübeli olmadıklarından, müvekkil şirketler, avukatlarından beklenileni alamamakta, bu da müvekkilde memnuniyetsizlik doğurmaktadır. Bu durum, müvekkilleri, yeni avukat arama arayışına itmektedir.

Bir şirketin tüm hukuki ihtilaflarına çözüm bulabilecek kapasitede hukuk hizmeti verebilmek için, avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmak en başarılı çözümdür. Ortaklıkta her bir avukat, farklı uzmanlık alanında kendini geliştirir ve müvekkil şirkete hukuk hizmeti sunarsa, verilecek hizmet de o derece profesyonel olacaktır. Hem böyle olunca, müvekkil, kendi bünyesinde maaşlı avukat çalıştırmaktansa, aynı maliyete veya az bir farkla, tüm hukuki desteği alabilmek için birden fazla avukatla çalışmayı tercih edeceklerdir.

5110cookie-checkAvukatlara tavsiyeler -Şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*