Avukatlık ruhsatının düzenlenme süreci

Baro Levhasına yazılma talebi uygun bulunan Stajyer Avukatın dosyası Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Türkiye Barolar Birliği genel evrak biriminde kayda giren dosya Ruhsat Sicil ve Kimlik Birimine gönderilir.
Ruhsat Sicil ve Kimlik birimine gelen dosyalar UBAP sistemine kayıt edilir. (Kayıt işlemi yapıldığına dair stajyer avukata SMS gönderilir)

Barolar da Yönetim Kurulu toplantıları haftada bir, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantıları ise genel olarak 15 günde bir yapılır. Bu nedenle eğer stajyer avukatın dosyası yapılan bu toplantılardan bir gün sonra bile gelecek olursa; zorunlu olarak bir sonraki yönetim kurulunun toplantı gündemine kalmaktadır. (Barolar Birliği Yönetim Kurulu gündemine girdiği SMS ile ilgiliye bildirilir.)

Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından incelenen dosyada herhangi bir sorun yada eksik yok ise Türkiye Barolar Birliği ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.

İnceleme esnasında eksik evrak, belge görüldüğü takdirde ilgili Baroyla yazışma yapılarak eksik evrak veya belge temin edilerek dosyasına konur ve hemen TBB Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınır.
Eksik evrak veya belge gönderilmez ise kanuni süre olan bir ay bekletilir, bu süre dolduğunda dosya Barosuna iade edilir.

Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından sorunlu görülen dosyalar bilgi notu yazılarak TBB Genel Sekreterliğine sorunlu dosya olarak sunulur ve yönetim kurulu gündeminde sorunlu dosya olarak ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülür.

TBB Yönetim Kurulu Toplantısının bitiminden sonraki iki gün içerisinde uygun bulunan veya uygun bulunmayan tüm dosyalar Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne zimmetli kurye ile gönderilir.(Bakanlığa gönderildiği SMS ile ilgiliye bildirilir.)

Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliğinden toplu halde gönderilen bu dosyaları inceleyerek değişik günlerde TBB’ ne iade eder.

Türkiye Barolar Birliği tarafından uygun bulunan fakat Adalet Bakanlığı tarafından uygun bulunmayan dosyalar tekrar görüşülmek üzere TBB yönetim kuruluna sunulur, tekrar görüşülen dosyalar ısrar kararı veya Bakanlık görüşüne uyularak tekrar Adalet Bakanlığına gönderilir. Halen Baroya kayıtlı olan stajyer avukat meslektaşlarımızın dosyaları için Adalet Bakanlığı tarafından geri gönderildiğinden bu işlem uygulanmaktadır. Bu nedenle ruhsatları daha geç gönderilebilmektedir.

TBB tarafından uygun bulunan ve Adalet Bakanlığı tarafından da onanan dosyalar Ruhsatname hazırlanmak üzere; Ruhsat Sicil ve Kimlik İşleri Birimi tarafından işleme alınır.

Ruhsatname hazırlanacak dosyalardan her avukat için, ayrıca TBB sicil dosyası hazırlanmak üzere; Baro levhasına yazılma kararı, staj bitim belgesi, Adalet bakanlığı uygun bulma kararı, TBB uygun bulma kararı, Avukatlık Kimlik kartı başvuru formu alınır.

Yine ruhsatname hazırlanacak dosyalar için TBB sicil numarası verilerek, kimlik kartı başvurusu alınıp, fotoğrafı tarandıktan sonra onaylanarak baskıya gönderilir. Ruhsatnameler hazırlanıp fotoğrafı yapıştırıldıktan sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanımıza imzaya gönderilir. Birlik başkanımız tarafından aynı gün imzalanan ruhsatnameler birime geri gönderilir. Bu arada avukat kimlik kartı başvurusu yapıldığında kayıt yapıldığına dair ilgiliye SMS gönderilir.

Avukatlık Kimlik kartları yapan firma tarafından iki gün içinde hazırlanır ve TBB ‘ ne gönderilir.

Avukat Kimlik kartları geldikten hemen sonra, daha önce imzalanmış olan ruhsatnameler kontrol edilerek ilgili Barolara özel kargo ile gönderilir. (Ruhsatname ve kimlik kartının gönderildiği ilgiliye SMS ile bildirilir.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh