İpotek alacaklısından 100 madde malumatı sorulması için icra talep örneği

İSTANBUL …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2015/………..

Dosyamız borçlusu …………. adına kayıtlı iken  kaydına haciz konulan ………… İli ………..İlçesi ………….Pafta ……..parselde kain …….. nolu Bağımsız bölüm üzerinde ……….Bankası’nın …………tarihli ve ………….. yevmiye nolu ipoteğinin mevcut olduğu görülmekle, ipotek alacaklısı bankanın genel müdürlüğünden, satışa esas olmak üzere, alacağın devam edip etmediği, ediyor ise miktarının bildirilmesi için İİK 100. maddeye yarar malumatların sorulmasını talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. Ahmet ERKAN

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*