İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi örneği

BAKIRKÖY …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO        :2015/…… E.

YETKİYE İTİRAZ EDEN  

BORÇLU                : Ali BORÇLU (T.C Kimlik No: 123456789)

ADRES                               :

VEKİLİ                                :Av. Ahmet ERKAN

ADRES                               :

ALACAKLI        :

VEKİLİ                                :Av.

ADRES                               :

KONUSU            :Yetkiye  itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR            

  • Müvekkil hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri, ………….. tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş olup, 7 günlük yasal süresi içerisinde yetkiye itiraz ediyoruz.
  • Müvekkilin, ödeme emrinde de belirtildiği üzere ikametgah adresi Cennet Mah. Alparslan Cad. No:13/5 K.Çekmece /İstanbul’dur. Dolayısı ile K.Çekmece İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TALEP                                :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, yetki itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederim. 16.02.2015

 

 

İtiraz Eden ………………..

                                                                  Vekili

                                                                                                                              Av. Ahmet ERKAN

Eki: Vekaletname sureti

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh