İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi örneği

BAKIRKÖY …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO        :2015/…… E.

YETKİYE İTİRAZ EDEN  
BORÇLU                : Ali BORÇLU (T.C Kimlik No: 123456789)
ADRES                               :
VEKİLİ                                :Av. Ahmet ERKAN
ADRES                               :
ALACAKLI        :
VEKİLİ                                :Av.
ADRES                               :
KONUSU            :Yetkiye  itirazlarımızın sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR            

  • Müvekkil hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri, ………….. tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş olup, 7 günlük yasal süresi içerisinde yetkiye itiraz ediyoruz.
  • Müvekkilin, ödeme emrinde de belirtildiği üzere ikametgah adresi Cennet Mah. Alparslan Cad. No:13/5 K.Çekmece /İstanbul’dur. Dolayısı ile K.Çekmece İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TALEP                                :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, yetki itirazımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederim. 16.02.2015

 
 

İtiraz Eden ………………..

                                                                  Vekili

                                                                                                                              Av. Ahmet ERKAN

Eki: Vekaletname sureti
 

7240cookie-checkİcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*