İcra takiplerinde taraf ehliyeti nedir, kimlerin taraf ehliyeti vardır?

Türk Medeni Kanun’un 8. maddesine göre her insanın hak ehliyeti vardır.Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Aynı kanunun hak ehliyeti başlıklı 48. maddesinde ise ,tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.

İcra Müdürlüğü, taraf ehliyeti bulunup bulunmadığını resen kontrol etmekle yükümlüdürler.

Türk Medeni Kanunu’nun 9. ve devamı maddelerinde, Fiil ehliyetine sahip olan kimsenin, kendi fiilleriyle hak edinebileceği ve borç altına girebileceği, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin bulunduğu, erginliğin, onsekiz yaşın doldurulmasıyla başladığı hüküm altına alınmıştır.

Ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılarsa,  sınırlı takip ehliyetine sahiptirler. Bu kimseler icra takiplerinde ancak kanuni temsilcileri tarafından temsil edilirler.

Tüzel kişilerde ise takip ehliyeti, yetkili organları aracılığıyla kullanır.

Adi şirketler, tereke ve kat malikleri kurulu gibi bazı kişi ve mal topluluklarının tüzel kişiliği yoktur.  Bunlara ilişkin özel düzenlemeler söz konusu olup, her biri ayrı soru başlığı altında açıklanmıştır.

7440cookie-checkİcra takiplerinde taraf ehliyeti nedir, kimlerin taraf ehliyeti vardır?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*