Aylık Arşiv: Şubat 2015

İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

BAKIRKÖY ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……… E.   Borçlunun yetki itirazının kabulü ile, dosyanın yetkili K.Çekmece Nöbetçi İcra Müdürlükleri’ne gönderilmesini talep ederim. 16.02.2015                                                           Alacaklı Vekili                                                 Av. Ahmet ERKAN

Devamını Oku »

İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi örneği

BAKIRKÖY …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO        :2015/…… E. YETKİYE İTİRAZ EDEN   BORÇLU                : Ali BORÇLU (T.C Kimlik No: 123456789) ADRES                               : VEKİLİ                                :Av. Ahmet ERKAN ADRES                               : ALACAKLI        : VEKİLİ                                :Av. ADRES                               : KONUSU            :Yetkiye  itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR             Müvekkil hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri, ...

Devamını Oku »

İlamsız takipte yetki itirazı nasıl yapılır?

İlamsız takiplerde, takibin yetkili icra müdürlüğünde başlatılmaması halinde, borçlunun, ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yetkiye itiraz hakkı vardır. Yetki itirazının, istisnai durumlar hariç (kambiyo takiplerinde yetki itirazı icra mahkemesine yapılır), icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra mahkemesine yapılan, faksla yapılan itirazlar geçersizdir. İlamsız takip başlatırken, icra müdürlüğü, yetkili olup olmadığına bakmaz. Borçlu, 7 gün içerisinde yetki itirazında ...

Devamını Oku »

İcra müdürünün hukuki sorumluluğu var mıdır?

İcra Müdürlerinin, yapmış oldukları veya yapması gerekirken yapmaktan imtina ettikleri yasal olmayan işlemler için, bu işlemler sonucu zarara uğrayan tarafın, haksız fiil hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İcra müdürünün kendisine takdir hakkı verilen durumlarda, bu takdir hakkını aleyhe kullanmış olması, tek başına müdürün sorumluluğunu gerektirmez. Uygulamada bu tür durumlarda, icra müdürleri, riske girmemek adına, ihtilaflı konularda, açılan talepleri ...

Devamını Oku »

Avukatlıkta meslektaşlar arası dayanışmanın gücü ve önemi

Meslek hayatınızda öyle anlar olur ki, geçmişte benzer bir dava almış ve bizzat tecrübe yaşamış bir meslektaşınızın vereceği küçük ama hayati bir bilgi, size alacağınız işte başarıyı getirebilir. Avukatların,  fikir alışverişinde olabileceği meslektaşlarının olması, kendileri için her zaman büyük bir avantajdır. Fikir alışverişi yapılacak kişi, sizinle aynı büroda olabileceği gibi, okuldan, adliyede tesadüfen tanıştığınız ve bilgisine güvendiğiniz bir meslektaşınız da pekala ...

Devamını Oku »

Oyunu kuralına göre oynamayan avukatlara dikkat

Meslekte öyle örneklerine rastlarsınız ki, bazı avukatlar, davayı kazanabilmek, müvekkillerini borçtan kurtarabilmek adına, oyunu kuralına göre oynamamakta, “her yolu mübah” olarak görmektedirler. Malesef sistem, sizin düşündüğünüz kadar masum işlemiyor… Avukatlık mesleği, dava dilekçesi yazmak, duruşmalara girmekten ibaret değildir. İşin düzenli takibi de gereklidir. İşinizi iyi takip etmezseniz, takip eden taraf istediğini alır, size de arkasından bakmak kalır. Sonra da sistemi, hakimleri eleştirir ...

Devamını Oku »

Davayı satan avukat var mıdır?

Davalarda, icra takiplerinde, beklenileni alamayan bazı müvekkillerin, avukatlarını, karşı tarafla anlaşıp davayı satmakla itham ettiklerini gözlemlemekteyiz. Davayı satmakla kastedilen,  avukatın, karşı taraftan menfaat temin ettiği ve üzerine düşeni yapmadığı, böylelikle müvekkilin hak kaybına uğramasına sebebiyet verdiğidir. Peki bir avukatın gerçekten davayı satması mümkün olabilir mi? Avukatlık mesleği, güven esasına dayanır. Müvekkil, verdiği / vereceği vekaletname ile, avukatın, vekaletnamede belirtilen yetkileri kendisi adına kullanmasına imkan ...

Devamını Oku »

Avukatına güvenmeyen müvekkilin işini almak doğru mudur?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 74 üncü maddesine göre “Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hakimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif ...

Devamını Oku »

Hukuk bilmenin faydaları

İnsanlar, haksızlığa uğradıklarında, devletten, bunun sorumlusunun bedelini ödetmesini beklerler.. Ancak malesef ki, birçoğu, daha temel haklarını dahi bilmezler. Hukuk bilimi, “ihtiyaç duyduğumda profesyonel birinden destek alırım” diyerek geçiştirilecek bir bilim değildir. Elbette ki vatandaşın, tüm hukuk dallarına hakim olması kendisinden beklenemez. Ancak profesyonel desteğin (genelikle avukatın) hukuki ihtilafa müdahil olduğu durumda, geriye dönük bazı şeyleri değiştirme şansı olmaz. Avukat, eldeki ...

Devamını Oku »

Stajyer avukatların mahkeme stajı üzerine tavsiyeler

Avukatlık stajı, iki bölümden oluşmaktadır. İlk altı aylık bölümde, stajyer avukatın, mahkemeleri, savcılık kalemlerini ve icra müdürlüklerini tanıması amaçlanmıştır. Uygulamada genellikle, stajyer avukatlar, bunun önemini idrak edememekte ve devam zorunluluğu istemeyen adliyelerde staj yapabilmek için çaba göstermektedirler. Oysa, mesleğe başladığınızda kurmanız gereken ilişkilerinizin temellerini staj zamanı atmanız pekala mümkündür. Şöyle ki; Daha önceki makalelerimizde,  avukatlığa başladıktan sonra, mahkeme kalemleri ile ...

Devamını Oku »