Aylık Arşiv: Nisan 2015

Genç avukatın iş bitirici pratik zekası…

Stajı bitirip, avukatlık mesleğine ilk başladığım yıllarda, İstanbul’un bilinen ve oldukça kalabalık  avukat, takip elemanı kadrosu bulunan bir hukuk bürosunda, mesleki tecrübe edinebilmek amacıyla işe başlamıştım. Ağırlıklı olarak, bankaların icra takip dosyaları ile ilgileniyordum. Avukat başına düşen dosya sayısı yaklaşık 750 idi. Yaptığımız iş avukatlık bile değildi belki. Ancak icra hukukunun, bir avukat için olmazsa olmazlardan olduğunun farkında olduğumuzdan ve piyasa şartlarının biraz ...

Devamını Oku »

Doğumdan sonra iş bırakmaya son…

Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2015 tarihinde kararlaştırılan “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, meclis gündemine alındı. Tasarıyla, özel kreş ve gündüz bakımevlerine 5 yıl vergi muafiyeti getirilerek, ulaşılabilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasının sağlanması, böylelikle fiyatların düşürülmesi, Gerek devlet memuru, gerekse özel sektörde çalışan kadınlara, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma ...

Devamını Oku »

Erkek işçiye 5 gün doğum izni geldi…

Torba Yasa adı verilen 6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun ile; 4857 sayılı İş Kanununda,  işçilerin eşlerinin doğum yapması, aile bireylerinin ölümü gibi durumlarda izin verilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı, fakat aynı Kanunda bu hallerde verilecek izinlerin yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller arasında ve hafta tatili ücretine ...

Devamını Oku »

Hukuk Genel Kurulu'nun iş yükü azaltıldı…

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesi uyarınca, Yargıtay Başkanı, Daire Başkanı ve Yargıtay Üyelerinin yargılama faaliyetlerinden doğan tazminat davaları Hukuk Genel Kurulunda açıldığından, bu durum, uygulamada; -47 kişilik Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yargılama faaliyetinin gerçekleştirilmesinde bir takım güçlükler yaşanmasına sebebiyet vermiş, -Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı temyiz incelemesinin ise Yargıtay Büyük ...

Devamını Oku »

Yargıtay'dan, kredi kartı borcu için emekli maaşının haczine onay…

Emekli maaşının kredi kartı borcunun bulunduğu banka şubesi tarafından bloke edildiğini görünce şok olan vatandaş, banka aleyhine alacak davası açtı. Mahkeme, tüketici Recep P.’i haklı bulunca banka kararı temyiz etti. Davacının yürürlükteki yasaları bilerek sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzaladığına dikkat çeken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren ...

Devamını Oku »

Yargıtayda dosyalar artık daire daire dolaşmayacak…

Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görev ve iş bölümü uyuşmazlığı nedeniyle zaman zaman dosyaların bir yıla yakın bir süreyle daireler arasında gidip geldiği gözlemlendiğinden,   dosyanın Yargıtay’da bekleme süresinin uzamasının önüne geçebilmek , Yargıtay’da hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla Hukuk Ön İnceleme Kurulu kurulmasını içeren kanun teklifi, 01.04.2015 tarihinde  6644 Sayılı Kanun ile mecliste kabul edildi. “Geciken adalet, adalet değildir” sözünden yola ...

Devamını Oku »

6645 Sayılı Kanun

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “(2) İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve ...

Devamını Oku »

6644 Sayılı Kanun

YARGITAY KANUNU İLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6644               Kabul Tarihi:          1/4/2015         MADDE 1- 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2- 2797 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Dava dosyalarının Yargıtaya gönderilmesi ve Hukuk İşbölümü ...

Devamını Oku »

Torba yasalarla yamalı bohçaya dönen alıntı kanunlarımız

Avukata sormuşlar: “Bir daha dünyaya gelirsen hangi işi yapmak istersin?” “İmamlık.” demiş. Nedenini sormuşlar: “Mevzuat hep aynı, hiç değişmiyor.” Hukuk fakültesinde verilen eğitim, mevcut yasal düzenlemeleri kapsadığından, mezun olduktan sonra yasal mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmeyen bir hukukçunun hukuki bilgisi, çok fazla değil, beş yıl içinde çöp haline gelmektedir. Yasama organı, neden devamlı yeni kanun çıkarma ihtiyacı duyar peki? Bunun ...

Devamını Oku »

Tanık olmayınca Tanı(dı)k ile dava kazanmak…

Bir adliyelerin, bir de hastanelerin yüzü soğuktur derler. Her ikisi de insanda”sorun” u çağırıştırır çünkü .. Sabıka kaydı için gidenleri saymazsak, bir çok kendi halinde vatandaşın adliye ile ilk tanışması, genellikle tanıklık suretiyle olur. Tanık sıfatı ile adliyeye gelen bir çok kişinin, duruşma öncesi heyecandan elinin ayağının dolaştığını gözlemleyebilirsiniz. Hatta bir çoğunun, duruşma salonuna girip kendilerine söz verildiğinde, ” Hayatımda ...

Devamını Oku »