mraniye escort
escort bayan
6644 Say覺l覺 Kanun | Hukuki Tavsiyeler

6644 Say覺l覺 Kanun

YARGITAY KANUNU 襤LE HUKUK MUHAKEMELER襤 KANUNUNDA DE襤襤KL襤K YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6644

Kabul Tarihi: 1/4/2015

MADDE 1-4/2/1983 tarihli ve 2797 say覺l覺 Yarg覺tay Kanununun 17 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (2) numaral覺 bendi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.

MADDE 2-2797 say覺l覺 Kanunun 60 覺nc覺 maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde deitirilmitir.

Dava dosyalar覺n覺n Yarg覺taya g繹nderilmesi ve Hukuk 襤b繹l羹m羹 襤nceleme Kurulu:

MADDE 60- Adliye mahkemelerinden Yarg覺tay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yap覺lmak 羹zere g繹nderilecek dava dosyalar覺n覺n temyiz dilek癟esinde g繹sterilen daire ismiyle bal覺 kal覺nmaks覺z覺n mahkeme h璽kimi taraf覺ndan Kanunun 14 羹nc羹 maddesi uyar覺nca yap覺lan ib繹l羹m羹ne g繹re g繹revli dairesi de belirtilerek ilgili daireye g繹nderilmesi salan覺r.

Temyiz 羹zerine gelen dosyalarda 癟覺kabilecek g繹rev ve ib繹l羹m羹 uyumazl覺klar覺n覺 癟繹zmekle g繹revli, Hukuk Genel Kurulu Bakan覺 olarak g繹revlendirilen Yarg覺tay Birinci Bakanvekilinin bakanl覺覺nda, Yarg覺tay Birinci Bakanl覺k Kurulunca ayn覺 daireden birden fazla olmamak kayd覺yla Yarg覺tay 羹yeleri aras覺ndan bir y覺ll覺k s羹re i癟in g繹revlendirilen d繹rt as覺l ve d繹rt yedek 羹yeden oluan Hukuk 襤b繹l羹m羹 襤nceleme Kurulu oluturulur. Bu Kurul b羹nyesinde bir b羹ro kurulur; burada 癟al覺mak 羹zere yeteri kadar tetkik h璽kimi ve personel g繹revlendirilir.

Birinci f覺kra uyar覺nca dosya kendisine g繹nderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay i癟inde yapaca覺 繹n inceleme sonucunda ib繹l羹m羹 bak覺m覺ndan kendisini g繹revli g繹rmez ise gerek癟esiyle birlikte dosyay覺 Hukuk 襤b繹l羹m羹 襤nceleme Kuruluna g繹nderir. Bir ayl覺k s羹renin bitiminden sonra g繹nderme karar覺 verilemez. Kurul taraf覺ndan yap覺lan 繹n inceleme sonucunda verilen ib繹l羹m羹ne ilikin karar kesindir.

Kurul, Bakanvekili ve d繹rt as覺l 羹yenin kat覺l覺m覺yla toplan覺r ve oy癟okluuyla karar verir. Bakanvekilinin bulunmad覺覺 durumlarda as覺l 羹yelerden en k覺demlisi toplant覺ya bakanl覺k eder; as覺l 羹yelerin eksiklii yedek 羹yelerin kat覺l覺m覺yla tamamlan覺r.

Kurul, ayda en az iki hafta 癟al覺覺r. Bu s羹re zarf覺nda Kurul 羹yeleri dairelerindeki 癟al覺malara kat覺lmaz.

MADDE 3-12/1/2011 tarihli ve 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesinin birinci fikras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

(1) Devlet aleyhine a癟覺lan tazminat davas覺, ilk derece ve b繹lge adliye mahkemesi h璽kimlerinin fiil ve kararlar覺ndan dolay覺, Yarg覺tay ilgili hukuk dairesinde; Yarg覺tay Bakan ve 羹yeleri ile kanunen onlarla ayn覺 konumda olanlar覺n fiil ve kararlar覺ndan dolay覺 Yarg覺tay D繹rd羹nc羹 Hukuk Dairesinde ilk derece mahkemesi s覺fat覺yla g繹r羹l羹r. Dava, bu dairenin Bakan ve 羹yelerinin fiil ve kararlar覺ndan dolay覺 ise yarg覺lama Yarg覺tay 癟羹nc羹 Hukuk Dairesinde yap覺l覺r. Verilen kararlar覺n temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca yap覺l覺r. Temyiz incelemesine, karar覺 veren bakan ile 羹yeler kat覺lamaz.

MADDE 4-6100 say覺l覺 Kanunun 109 uncu maddesinin ikinci f覺kras覺 y羹r羹rl羹kten kald覺r覺lm覺t覺r.

MADDE 5-Bu Kanun yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 6-Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.


Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

9 + 3 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺