mraniye escort
escort bayan
Yarg覺tayda dosyalar art覺k daire daire dolamayacak… | Hukuki Tavsiyeler

Yarg覺tayda dosyalar art覺k daire daire dolamayacak…

Yarg覺tay hukuk daireleri aras覺ndaki g繹rev ve i b繹l羹m羹 uyumazl覺覺 nedeniyle zaman zaman dosyalar覺n bir y覺la yak覺n bir s羹reyle daireler aras覺nda gidip geldii g繹zlemlendiinden, dosyan覺n Yarg覺tayda bekleme s羹resinin uzamas覺n覺n 繹n羹ne ge癟ebilmek ,Yarg覺tayda hukuk daireleri aras覺nda 癟覺kabilecek g繹rev uyumazl覺klar覺n覺 癟繹zmek amac覺yla Hukuk n 襤nceleme Kurulu kurulmas覺n覺 i癟eren kanun teklifi,01.04.2015 tarihinde 6644 Say覺l覺 Kanun ile meclistekabul edildi.

Geciken adalet, adalet deildir s繹z羹nden yola 癟覺k覺larak, mahkemelerin ve Yarg覺tay覺n etkinlii ile verimliliinin art覺r覺lmas覺 ve 繹zellikle yarg覺lama s羹relerinin k覺salt覺lmas覺n覺n toplum ve devlet hayat覺 a癟覺s覺ndan hayati bir 繹neme sahip olduuna, kanun gerek癟esinde vurgu yap覺ld覺.

Bu dorultuda, yeni yasal d羹zenleme ile, ilk olarak,4/2/1983 tarihli ve 2797 say覺l覺 Yarg覺tay Kanununun 17 nci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (2) numaral覺 bendi y羹r羹rl羹kten kald覺r覺ld覺.

yargitay

2797 say覺l覺 Yarg覺tay Kanunun 60.maddesi bal覺覺yla birlikte aa覺daki ekilde deitirildi.

Hukuk dava dosyalar覺n覺n Yarg覺taya g繹nderilmesi ve n 襤nceleme Kurulu”

MADDE 60 – Adliye mahkemelerinden Yarg覺tay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yap覺lmak 羹zere g繹nderilecek dava dosyalar覺n覺n temyiz dilek癟esinde g繹sterilen daire ismiyle bal覺 kal覺nmaks覺z覺n mahkeme h璽kimi taraf覺ndan Kanunun 14 羹nc羹 maddesi uyar覺nca yap覺lan ib繹l羹m羹ne g繹re g繹revli dairesi de belirtilerek ilgili daireye g繹nderilmesi salan覺r.

Temyiz 羹zerine gelen dosyalarda 癟覺kabilecek g繹rev ve ib繹l羹m羹 uyumazl覺klar覺n覺 癟繹zmekle g繹revli, Hukuk Genel Kurulu Bakan覺 olarak g繹revlendirilen Yarg覺tay Birinci Bakanvekilinin bakanl覺覺nda, Yarg覺tay Birinci Bakanl覺k Kurulunca ayn覺 daireden birden fazla olmamak kayd覺yla Yarg覺tay 羹yeleri aras覺ndan bir y覺ll覺k s羹re i癟in g繹revlendirilen d繹rt as覺l ve d繹rt yedek 羹yeden oluan Hukuk n 襤nceleme Kurulu oluturulur. Bu Kurul b羹nyesinde bir b羹ro kurulur; burada 癟al覺mak 羹zere yeteri kadar tetkik hakimi ve personel g繹revlendirilir.

Birinci f覺kra uyar覺nca dosya kendisine g繹nderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay i癟inde yapaca覺 繹n inceleme sonucunda i b繹l羹m羹 bak覺m覺ndan kendisini g繹revli g繹rmez ise, gerek癟esiyle birlikte dosyay覺 Hukuk n 襤nceleme Kuruluna g繹nderir. Bir ayl覺k s羹renin bitiminden sonra g繹nderme karar覺 verilemez. Kurul taraf覺ndan yap覺lan 繹n inceleme sonucunda verilen ib繹l羹m羹ne ilikin karar kesindir.

Kurul, Bakanvekili ve d繹rt as覺l 羹yenin kat覺l覺m覺yla toplan覺r ve oy癟okluuyla karar verir. Bakanvekilinin bulunmad覺覺 durumlarda as覺l 羹yelerden en k覺demlisi toplant覺ya bakanl覺k eder; as覺l 羹yelerin eksiklii yedek 羹yelerin kat覺l覺m覺yla tamamlan覺r.

Kurul, ayda en az iki hafta 癟al覺覺r. Bu s羹re zarf覺nda Kurul 羹yeleri dairelerindeki 癟al覺malara kat覺lmaz.

B繹ylelikle, daha incelemeye dahi al覺namadan, g繹revsizlik nedeniyle, Yarg覺tay’da, daireden daireye dolaan dosyalar覺n, art覺k ilgili daireye ulama s羹reci h覺zland覺r覺lm覺 oldu.

Dosya kendisine g繹nderilen dairenin, bir ay i癟inde g繹revsizlik karar覺 vermemesi halinde, dosyay覺 g繹revsiz olduundan bahisle Hukuk n 襤nceleme Kurulu’na g繹nderemeyecei y繹n羹ndeki d羹zenleme de ayr覺ca, Yarg覺tay dairelerinin, g繹revli olmad覺覺 bir dosyaya bakarak ellerindeki i y羹k羹ne ek olarak s覺rf bir ayl覺k s羹reyi ka癟覺rm覺 olmak nedeniyle yeni i y羹k羹 yaratmas覺 s繹z konusu olaca覺ndan, daireler bu s羹reye 繹zellikle dikkat edeceklerinden, dosyan覺n Yarg覺tay’da ge癟irecei s羹renin, eskisine oranla 癟ok daha k覺salmas覺n覺n yolu a癟覺ld覺.

 

 

Beendim(1)Beenmedim(1)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

1 Cevap

  1. ya bu haberi yapan s覺te size seslen覺yorum b繹yle birey yok. dosyam uc yarg覺tay dairesinde dolast覺 halende gelmedi dolas覺p dolasp duruyor babam覺n dosyas覺 bu i kazas覺 ge癟irdi askere gidicem askere g覺dem覺yorum paras覺zl覺ktan b覺r ton borc harc

    Beendim(1)Beenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

4 + 5 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺