mraniye escort
escort bayan
Hukuk Genel Kurulu'nun i y羹k羹 azalt覺ld覺… | Hukuki Tavsiyeler

Hukuk Genel Kurulu'nun i y羹k羹 azalt覺ld覺…

12/1/2011 tarihli ve 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47 nci maddesi uyar覺nca, Yarg覺tay Bakan覺, Daire Bakan覺 ve Yarg覺tay yelerinin yarg覺lama faaliyetlerinden doan tazminat davalar覺 Hukuk Genel Kurulunda a癟覺ld覺覺ndan, bu durum, uygulamada;

-47 kiilik Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulu taraf覺ndan yarg覺lama faaliyetinin ger癟ekletirilmesinde bir tak覺m g羹癟l羹kler yaanmas覺na sebebiyet vermi,

-Yarg覺tay Hukuk Genel Kurulunun vermi olduu kararlara kar覺 temyiz incelemesinin ise Yarg覺tay B羹y羹k Genel Kurulunca yap覺laca覺 繹ng繹r羹ld羹羹nden,temyiz incelemesini yapacak Yarg覺tay B羹y羹k Genel Kurulunun ise 469 羹yeyle toplanmakzorunda kalmas覺 birtak覺m s覺k覺nt覺lar覺 da beraberinde getirdiinden,

Yarg覺lamalar覺n uzamas覺n覺n 繹n羹ne ge癟mek veHukuk Genel Kurulunun asli g繹revi olan hukuki denetimle s覺n覺rl覺 olarak 癟al覺mas覺na imkan vermek amac覺 ile, 6644 say覺l覺 kanunun 3. maddesi ile, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 47. madesinin birinci f覺kras覺 aa覺daki ekilde deitirilmitir.

(1) Devlet aleyhine a癟覺lan tazminat davas覺, ilk derece ve b繹lge adliye mahkemesi h璽kimlerinin fiil ve kararlar覺ndan dolay覺, Yarg覺tay ilgili hukuk dairesinde; Yarg覺tay Bakan ve 羹yeleri ile kanunen onlarla ayn覺 konumda olanlar覺n fiil ve kararlar覺ndan dolay覺 Yarg覺tay D繹rd羹nc羹 Hukuk Dairesinde ilk derece mahkemesi s覺fat覺yla g繹r羹l羹r. Dava, bu dairenin Bakan ve 羹yelerinin fiil ve kararlar覺ndan dolay覺 ise, yarg覺lama Yarg覺tay 癟羹nc羹 Hukuk Dairesinde yap覺l覺r. Verilen kararlar覺n temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca yap覺l覺r. Temyiz incelemesine, karara kat覺lan bakan ile 羹yeler kat覺lamaz.

Maddede yap覺lan d羹zenlemeyle, Yarg覺tay bakan ve 羹yeleriyle kanunen onlarla ayn覺 konumda olanlar覺n fiil ve kararlar覺ndan dolay覺 a癟覺lacak tazminat davalar覺nda g繹revli daireler yeniden belirlenmi, bu dairelerin kararlar覺na kar覺 yap覺lacak temyiz incelemesinin ise Yarg覺tay B羹y羹k Genel Kurulu yerine Hukuk Genel Kurulunca yap覺lmas覺 繹ng繹r羹lm羹t羹r.

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

9 + 8 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺