Aylık Arşiv: Mayıs 2015

Avukatları sevmeyip eleştirenlere cevaplar…

Zor zanaattir avukatlık mesleği. Çok daha kolay bir bölümden mezun olmak varken,  hukuk fakültesine girebilmek için uğraşır, didinirsiniz. Fakülteyi kazandıktan sonra da mezun olabilmek için bunun çok daha fazlası emek ve mesai harcarsınız. Stajınızı bitirip avukatlık mesleğine başlarsınız… Amacınız, gerek çevrenizdeki insanlara, gerekse ihtiyaç duyanlara, yıllarca almış olduğunuz eğitim sonucu edindiklerinizi kullanıp, haklarına kavuşabilmelerinde vesile olmaktır. Bu işi meslek olarak ...

Devamını Oku »

Avukatlıkta Amerikan modeli

Türkiye Barolar Birliği’nce tam sayısı açıklanmamakla birlikte, ülkemizdeki avukat sayısı, bugün itibarı ile 86 bin’in üzerinde. Ve bu sayı her geçen gün katlanarak artmakta… Özellikle vakıf üniversitelerinin sayısının artması, beraberinde hukuk fakültesi mezunlarının da sayısını arttırmakta, mesleki yeterliliği bulunmayan, 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olan ve bir yıllık avukatlık stajını tamamlayan herkes, avukatlık yapabilmekte… Verilen eğitimlerin yetersizliği, ders geçme imkanlarının ...

Devamını Oku »

Zina sebebiyle boşanma davası hakkında bilinmesi gerekenler

Evlilik akdi ile birlikte, eşlerin birbirlerine karşı başlayan yükümlülüklerinden biri de sadakat yükümlülüğüdür. Zina, evlilik birliğindeki sadakat yükümlülüğünün en ağır şekilde ihlâlidir. Zina,  4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 161. maddesinde düzenlenen, özel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. 4721 Sayılı türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi: “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak ...

Devamını Oku »

Kanun önünde eşitlik ilkesi ve boşanma davaları

Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” denilmiştir. Eşitlik ilkesi, aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir. Kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer. Ayrıca ...

Devamını Oku »

Fatih Terim'e Yargıtay'dan kötü haber…

Yargıtay 4. Hukuk dairesi, bir internet sitesinde yer alan “FATİH TERİM TUTUKLANDI”  başlıklı haber nedeniyle açılan  basın yoluyla kişilik hakları ihlaline dayalı manevi tazminat davasında, yerel mahkemece Fatih Terim lehine hükmedilen tazminat kararını bozdu. Yargıtay, gerekçe olarak, haberde küçümseme ve aşağılama kastı bulunmadığını belirterek, istemin tümden reddedilmesi gerektiğine hükmetti. İşte karar metni… T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7417 K. 2015/2941 ...

Devamını Oku »

Avukatın Haksız Azli, Dava Dışı Sulh Yargıtay Kararı E: 2013/16282

Y. 13. HD. E: 2013/16282 K: 2013/21326     T: 12/09/2013 ÖZET: Harca esas değer üzerinden Avukatın hak edeceği Sözleşmesel ve Yasal vekalet ücreti ayrı ayrı hesap edilerek her iki taraftan da müşterek ve müteselsil olarak ödettirilmesi yoluna gidilmelidir.   Davacı avukat olduğunu, davalı kooperatif ile 13.10.2009 günlü avukatlık ücret sözleşmesi düzenlendiğini, kooperatife karşı diğer arsa sahiplerinin açtığı davada ve ...

Devamını Oku »

Boşanma, Haysiyetsiz Hayat Sürme Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2014/3225 K:2014/15341 T: 03.07.2014 Boşanma Davası Haysiyetsiz Hayat Sürme Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Özet: Boşanma talebinin haysiyetsiz hayat sürme yanında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine de dayandığı davada, haysiyetsiz hayattan söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için, başkalarıyla ilişkinin bir yaşam tarzı olarak benimsenmiş olması ve bu şekilde yaşamanın az veya çok devamlılık ...

Devamını Oku »

İcra Mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin uygulamada en sık yapılan hatalar

Uygulamada, icra mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin bir kısım konularda, sıklıkla yapılan hatalar nedeniyle, hak kayıpları yaşandığı, karşı vekalet ücreti ödemek durumunda kalındığı, bu durumun, doğal olarak, hem zaman, hem de para kaybına yol açtığı görülmektedir. En sık rastlanılanları özetleyecek olursak; 1- Vergi dairelerince konulan hacizlere ilişkin itirazlar ve şikayetlerde, vergi mahkemeleri yerine icra mahkemelerine başvurulması 2- SGK tarafından konulan hacizlere ilişkin ...

Devamını Oku »

Avukatların Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları

Avukatların Sağlık Ve Sosyal Yardım Hakları Avukatlar ve Stajyer Avukatlar TBB tarafından yıllık 130 bin TL güvence ile  sayıları 100 ‘ü aşkın TBB ile anlaşmalı hastanelerde sadece barolar tarafından verilen kimlik ile sağlık yardımından faydalanılabilmektedir. Ek ödemesiz, yaş ve kronik hastalıklar sınırlaması olmadan uygulanan  bu özel sağlık yardımından yatarak tedavilerde baro kimlik kartlarıyla yararlanılabilmektedir.  Eş ve çocukların da sağlık yardımı ...

Devamını Oku »

Avukatlık mesleği ile ilgili özlü sözler

Bütün anne babalar, bir yandan evlatları avukat olsun ister. Diğer yandan hiçbirisi, çocuklarının hırsıza, dolandırıcıya, katile bulaşmasını istemezler… İnsanlar avukatlardan dert yanarlar. İhtiyaç duyunca da mumla ararlar… Avukatlık çok keyifli bir meslektir. Ancak sadece keyif için yaparsan… Bir ülkede avukata ne kadar çok ihtiyaç varsa, o ülkede gidişat o kadar vahim demektir… Kötü doktor candan, kötü imam dinden, kötü avukat ise dondan ...

Devamını Oku »