mraniye escort
escort bayan
襤ngiliz anahtar覺 gibi her dosyaya uygun haz覺rlanm覺 cevap dilek癟esi 繹rnei | Hukuki Tavsiyeler

襤ngiliz anahtar覺 gibi her dosyaya uygun haz覺rlanm覺 cevap dilek癟esi 繹rnei

Zordur avukatl覺k meslei… Y羹zlerce hukuk dal覺, binlerce kanun maddesi i癟inde, 繹n羹n羹ze gelen olaya uygulanmas覺 gereken hukuku 繹nce tespit etmek, ard覺ndan buna uygun bir dilek癟e haz覺rlamak gerekir. Baz覺 ifadelere, neredeyse t羹m cevap dilek癟elerinde rastlaman覺z m羹mk羹nd羹r. Biz bu ifadeleri biraz daha fazlalat覺r覺p, “Dava dilek癟esinde iddia edilen hususlar覺 kabul etmiyor ve davan覺n reddini talep ediyoruz” yerine, ayn覺 anlama gelen fakat daha kapsaml覺 olan, olaya ilikin 繹zel durumlara deinmeden, genel ifadeler kullanmak suretiyle, tabiri caiz ise “ingiliz anahtar覺” gibi her davada kullan覺labilecek bir cevap dilek癟esi haz覺rlasak ve avukatlar覺n i y羹k羹n羹 bir nebze olsun kolaylat覺rsak nas覺l olur diye d羹羹nd羹k. 襤癟ine biraz da kendimizce mizah kat覺nca, ortaya aa覺daki gibi bir dilek癟e 癟覺kt覺…

………. MAHKEMES襤 SAYIN HAK襤ML襤襤NE
DOSYA NO: 2015/…..

DAVALI :
VEK襤L襤 :
DAVACI :
VEK襤L襤 :
KONUSU : Davaya cevap dilek癟emizin sunulmas覺d覺r.
AIKLAMALAR :
Say覺n Mahkemenizin yukar覺da numaras覺 yaz覺l覺 dosyas覺 ile g繹r羹lmekte olan davaya ilikin tensip zapt覺 ve cevap dilek癟esi, daval覺 asile bizzat tebell羹 olunmakla, yasal s羹resi i癟erisinde, dava dilek癟esine kar覺 yaz覺l覺 beyanlar覺m覺z覺 sunuyoruz.
Davac覺 vekilinin iddia ettii hususlar, tamamen ger癟ek d覺覺 olup, ibu davan覺n reddi gerekmektedir. 繹yle ki;

襤LK 襤T襤RAZLARIMIZ

(Bu k覺s覺mda, “elbet biri tutar mant覺覺yla” akl覺m覺za gelebilecek b羹t羹n ilk itirazlara deiniyoruz. )

1-6100 Say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanununun 116. Maddesinde say覺lan ilk itiraz nedenlerinin t羹m羹n羹 tekrar ediyoruz. Mahkemeniz, yetkisiz olup, yetkisizlik nedeniyle davan覺n reddini talep ediyoruz. Ayn覺 ekilde, mahkemeniz g繹revsiz de olduundan, esasa girilmeksizin, g繹revsizlik nedeniyle de davan覺n reddini talep ediyoruz.

2- Dava deeri d羹羹k g繹sterildiinden, eksik har癟 ikmal edilmeden, davaya devam edilmesi, bu aamada m羹mk羹n deildir. Eksik harc覺n ikmali i癟in davac覺 tarafa kesin s羹re verilmesini, harc覺n, verilen kesin s羹rede ikmal edilmemesi durumunda, dava artlar覺ndan olan harc覺n ikmal edilmemi olmas覺 nedeniyle davan覺n reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

3- Davaya konu talep, zamana覺m覺na urad覺覺ndan, zamana覺m覺 nedeniyle davan覺n reddini de talep ediyoruz.

4- Yarg覺 yerinin caiz olup olmad覺覺, ayn覺 konuda kesin h羹k羹m bulunup bulunmad覺覺, davac覺n覺n, dava a癟makta hukuki yarar覺n覺n bulunup bulunmad覺覺, kesin yetki kural覺n覺n bulunup bulunmad覺覺 gibi hususlar, dava artlar覺ndan olduundan, bu hususlar覺n da ayr覺ca Say覺n Mahkemece resen arat覺r覺lmas覺n覺 ve usule ayk覺r覺l覺覺n tespiti halinde, dava artlar覺n覺n yokluu nedeniyle davan覺n usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz. zetle, usul kurallar覺 癟er癟evesinde, yazd覺覺m覺z, yazmad覺覺m覺z t羹m ilk itirazlar覺m覺z覺 sunuyor ve davan覺n, esasa girilmeksizin usulden reddini talep ediyoruz.

ESASA 襤L襤K襤N BEYANLARIMIZ

(襤lk itirazlar tutmam覺 olabilir. Bu b繹l羹mde davay覺 inkar yoluna gidiyoruz.)

5- Davac覺 taraf覺n sunmu olduu dava dilek癟esinde, iddia etmi olduu hususlar, yasal dayanaktan yoksun, somut bir delile dayanmayan ve tamamen soyut iddialardan ibaret olup, bu beyanlara itibar edilmesi hukuken m羹mk羹n deildir. Davac覺 taraf, iddia etmi olduu hususlar覺 ispat y羹k羹 alt覺nda olup, dava dilek癟esinde delil olarak sunulan bilgi ve belgelerin hi癟biri, usul kurallar覺 癟er癟evesinde, iddia edilen vak覺ay覺 ispata elverili ara癟lar deildir.
6- Davac覺 ile m羹vekkilim aras覺nda, dava dilek癟esinde iddia edilen hususlar, hi癟 bir zaman ger癟eklememi olup, davac覺n覺n talepleri, tamamen kar覺l覺ks覺z maddi menfaat temin etmek 羹zere dile getirilmitir.
7- Her ne kadar dava dilek癟esi, etkileyici bir 羹slupla kaleme al覺nm覺 ise de, yukar覺da da deindiimiz 羹zere, iddia edilen hususlar覺n hi癟 biri, ger癟ei yans覺tmad覺覺ndan, davan覺n kabul羹 halinde, davac覺 taraf, sebepsiz yere zenginleecek, hakkaniyete tamamen ayk覺r覺 bir h羹k羹m tesis edilmi olacakt覺r.

8- M羹vekkilim, 癟evresinde say覺lan, sevilen, sayg覺nl覺覺 ile bilinen, bor癟lar覺na sad覺k biridir. Dolay覺s覺 ile, dava dilek癟esinde iddia edilen hususlar覺n ger癟ek olma ihtimali bulunmamaktad覺r.

(Bu k覺s覺mda, ilerin kesat olduunu 癟akt覺rmadan vurguluyor ve duygu s繹m羹r羹s羹 yap覺yoruz.)

9- Davan覺n reddi halinde lehimize h羹kmedilecek vekalet 羹creti ise, b繹ylesine edebi bir cevap dilek癟esi yazm覺 olmam覺z vesilesi ile, cevap dilek癟emizin deerine kar覺l覺k gelmese de, bir nebze olsun ofisimizin ve personelin ihtiya癟lar覺 gibi faydal覺 iler i癟in kullan覺labilecek, bu vesileyle ger癟ek adalet de Y羹ce Mahkemenizce tecelli edecektir.

HUKUK襤 SEBEPLER : HMK, BK,TTK,襤K sair t羹m yasal mevzuat
DEL襤LLER :G繹r羹nen k繹y k覺lavuz istemeyeceinden, delil sunma ihtiyac覺 da duymuyoruz.
NET襤CE-襤 TALEP :Yukar覺da arz ve izah olunan veya Say覺n mahkemece resen g繹z 繹n羹nde bulundurulacak sebeplerle;
1- Haks覺z ve yasal dayanaktan yoksun davan覺n reddine,
2- Yarg覺lama giderleri ve vekalet 羹cretinin davac覺 tarafa y羹kletilmesine,
3- Lehimize h羹kmedilecek vekalet 羹cretinin, Vak覺flar Bankas覺 襤stanbul Adalet Saray覺 ubesinde bulunan TR49 5001 1990 6589 2548 74 襤ban nolu hesab覺m覺za havalesine karar verilmesini vekaleten sayg覺lar覺mla talep ederim. (Bu k覺s覺mda da karar覺 icraya koyup bir de icra vekalet 羹creti almak gibi bir d羹羹ncemiz olmad覺覺n覺, tok g繹zl羹 olduumuzu vurguluyoruz.)

Daval覺 Vekili

Beendim(13)Beenmedim(10)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

3 Cevap

 1. 襤smail bahad覺r

  Selam覺naleyk羹m hay覺rl覺 iler y羹reinize emeinize sal覺k yurdum insan覺 olarak bakt覺覺mda 10 numara 5 y覺ld覺z bir dilek癟e 繹rnei b繹yle bir dilek癟e versem ba覺ma ne gelir cevaplarsan覺z 癟ok memnun olurum sayg覺lar

  Beendim(0)Beenmedim(10)
  • MAN襤TAN襤

   襤NANIN BUNU SYLEMES襤 G AMA HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DMEN襤Z B襤R 襤HT襤MAL..

   Beendim(0)Beenmedim(0)
 2. Soytar覺l覺k bu

  Bu bir dava dilek癟esi deil basit bir ovmenliktir. Avukatl覺k ne kadar da d羹m羹. Zamana覺m覺n覺n ilk itiraz ya da us羹le ilikin bir problem olmad覺覺n覺, maddi hukuka ait bir def'i olduunu bile bilmiyor bir de. Mahkemeyi bouna megul etmek i癟in haz覺rlanm覺 cahilce bir payla覺m olmu.

  Beendim(14)Beenmedim(1)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 7 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺