Dolandırıcılık – şikayet dilekçesi örneği

………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 MÜŞTEKİ           : ……………….
ADRES                 :…………………
VEKİLİ                : Av……….
ŞÜPHELİLER     : 1- …………………….. (T.C. ………………………..)
                                    2- ……………………..
SUÇ                     : 1-Resmi Belgede Sahtecilik
                                2-Dolandırıcılık
SUÇ YERİ           : İstanbul (müvekkil şirketin adresi)
AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkil …………… Ltd. Şti. ile ……………… arasındaki ticari ilişki gereği, kocası olduğunu söyleyen ve vekaletnamesi bulunduğunu beyan eden ……………. tarafından müvekkil şirketin temsilcisine, keşide yeri İstanbul, keşide tarihi ……………., vade tarihi ……………. olan ……………….TL bedelli bir adet senet verilmiştir. Ancak senet vadesinde ödenmemiş, bu nedenle ………… İcra Müdürlüğü’nün 20…/……….. E. sayılı dosyasından icra takibine konu edilmiştir.
  2. Fakat ……………, icra takibine konu senede ilişkin olarak gönderilen ödeme emrini tebliğ aldıktan sonra verdiği …………. tarihli dilekçe ile borca, takibe ve senet üzerindeki imzaya itiraz etmiş, imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında bulunmuştur.
  3. Müvekkil şirketin mal teslimi ile ilgilenen çalışanına …………… tarafından bizzat imzalanıp verilen senet üzerindeki imzaya itiraz eden ………….., …………..’ün eşidir ve şüpheliler …………… adına kayıtlı bulunan işyerini birlikte işletmektedirler.
  1. Şüphelilerden ………., “vekaletim var” diyerek müvekkilin İstanbul’daki adresinde mal teslim alırken bizzat müvekkil şirketin çalışanına teslim ettiği ve müvekkil ile aralarındaki ticari ilişkiden doğan borçlarının tahsili yerine geçmek üzere keşide edilen senet üzerine sahte imzalar atarak, yetkili olmadığı halde diğer şüpheliye vekaleten resmi evrak doldurup müvekkile vererek atılı suçu işlemiştir. …………….. ise bu imzaların atıldığı senet karşılığında eşi tarafından müvekkil şirketten teslim alınan malları satarak gelir elde etmiş, eşinin imza karşılığı aldığı malları mağazasına kabul etmiş ve müvekkil şirket ile eşinn yaptığı işleme fiili olrak onay vermiştir. Ancak borcunu ödemediği yapılan icra işlemine itiraz ederek imzasını inkâr etmek vesilesiyle müvekkil şirketi dolandırmış ve zarara uğratmıştır. Şüphelilerin, eylemlerine uyan TCK 158/h ve 204. madde hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını temin amacıyla haklarında kamu davası açılması için işbu şikâyet dilekçesini vermek zaruri olmuştur.

 
HUKUKİ SEBEPLER   :  TCK, HMK vs. ilgili mevzuat.

DELİLLER                    : Yukarıda dökümü yapılan senetler, bilirkişi incelemesi, tanık, vergi dairesi kayıtları, her türlü kanuni delil

TALEP                          : Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle; şüphelilerin, eylemlerine uyan TCK 158/h ve 204. maddesi hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını temin için kamu davası açılmasına karar verilmesini vekâleten talep ederiz.

                                                                                                           

                                                                                               Şikâyetçi Vekili         

                                                                                                  Av. ……………..

18641cookie-checkDolandırıcılık – şikayet dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*