Anayasa Mahkemesi'nden 6552 sayılı torba yasanın bazı maddeleri hakkında iptal geldi.

2014 yılı Eylül ayında Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı kanunun bazı maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarihli, 2014/177 E, 2015/49  K. Sayılı 241 sayfalık gerekçeli kararı ile iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, 11.06.2015 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Böylelikle, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;

-15. Maddesiyle değiştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2/2-(e) hükmü,

-21. Maddesiyle değiştirilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun ek 1. maddesi,

-87. Maddesiyle değiştirilen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 47. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesi, Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere,

-99. Maddesiyle değiştirilen Kamulaştırma Kanunu’nun 4. maddesine eklenen ikinci fıkranın üçüncü cümlesi,

-101. Maddesiyle değiştirilen Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 9. maddesinin ilk cümlesinde yer alan “…22’nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile…” ibaresi Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi.

Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

19390cookie-checkAnayasa Mahkemesi'nden 6552 sayılı torba yasanın bazı maddeleri hakkında iptal geldi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*