Tavzih dilekçesi örneği

BAKIRKÖY  …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2014/…. E

 
DAVACI                      :
VEKİLİ                       :
DAVALI                     :
VEKİLİ                       :
KONUSU                    : Hükmün tavzihi talebidir.
AÇIKLAMA

ve TALEP      : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan dava dosyasında, müteveffa eşin sağlığında açmış olduğu boşanma davasına mirasçılarca devam olunmuş ve davalı eşin, boşanma davası açılmasında kusurlu olduğu hususu, sayın mahkemeye ispatlanmış ve davalı eşin kusuru sübut bulmuştur.

                        Ancak, tarafımıza tebliğ edilen gerekçeli kararda, her ne kadar ölüm nedeniyle boşanma hususunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ise de, davalı eşin, boşanma davası açılmasında kusurlu olduğu hususu yer almamaktadır.

                        Tarafımızca, işbu karar ile birlikte, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ile, murisin veraset ilamı çıkarılacak ise de, davalı eşin kusurlu olduğu hususunun gerekçeli kararda yer almıyor olması nedeniyle, miras dışı bırakılması söz konusu olamayacağından, mahkemeniz kararının tashihi ile, gerekçeli karara, “ Davalı eşin, boşanma davasında kusurlu olduğunun tespitine” ibaresinin eklenmesi suretiyle tavzihini HMK Madde 305 ve devamı maddeleri uyarınca vekaleten saygılarımla talep ederim. 23.06.2015

 

                                                                                                                   Davacı Vekili

                                                                                                                   Av. Ahmet ERKAN

20940cookie-checkTavzih dilekçesi örneği

2 yorum

  1. Taraflardan birinin avukatı, tavzih yolu ile “mahkemeden kesinleşmiş kararda, tespit edilen vekalet ücretinin değiştirilmesini” talep edebilir mi?
    Teşekkürler,

    • İstinaf/ temyiz konusu olabilir. Tavzihle mümkün değil. Sitede buna ilişkin emsal karar da mevcut olması gerek. İhtiyaç duyarsanız haber verin, bulayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*