Aylık Arşiv: Temmuz 2015

Stajter avukatlar için muvafakatname örneği

MUVAFAKATNAME MUVAFAKAT VEREN AVUKAT : BARO VE SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO : ADRES : MUVAFAKATNAME VERİLEN STAJYER AVUKAT/LAR VE STAJ SİCİL NO/LARI : MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI : İstanbul Barosu stajyeri olarak, Av. Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. ……………..ve Stj. Av. ………………; Gözetimim ve sorumluluğum altında Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ile İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde ...

Devamını Oku »

Stajyerler avukatlar için baroya verilecek son üç aylık rapor örneği

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI’NA KONU: Gözetimimde stajını devam ettirmekte olan stajyere ilişkin son üç aylık rapordur. …………… tarihinden beri yanımda stajını devam ettirmekte olan …………. staj sicil numaralı Stj. Av. ……………. bu ikinci üç aylık süre boyunca Avukatlık Kanunu’nun 23. ve 26. Maddesi uyarınca verdiğim sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve icra mahkemelerinde duruşmalara girme, mahkemeler ve idari makamlardaki işlerimi yapma, dava dosyalarımı ve ...

Devamını Oku »

Stajyer avukatlar için baroya yazılacak ilk üç aylık rapor örneği

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI’NA KONU : Gözetimimde stajını devam ettirmekte olan stajyer hakkında ilk üç aylık rapordur. …………… tarihinden beri yanımda stajını devam ettirmekte olan ……… staj sicil numaralı Stj. Av……………, bu üç aylık süre boyunca Avukatlık Kanunu’nun 23. ve 26. Maddesi uyarınca verdiğim sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve icra mahkemelerinde duruşmalara girme, mahkemeler ve idari makamlardaki işlerimi yapma, dava dosyalarımı ve yazışmalarımı düzenleme gibi ...

Devamını Oku »

Terk nedeni ile açılan boşanma davasında manevi tazminata hükmedilebilir mi?

Terk nedenli boşanma davası kabul edilip boşanma hükmü kesinleştiğinde, kusurun tamamen davalıda olduğu kabul edilir. Bu durumda davacının kısmen dahi kusurlu olduğundan söz edilemez. Bu nedenle, davalı bakımından Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddesindeki kusurluluğa dair koşul; davanın kabul edilmesi ve boşanma hükmünün kesinleşmesi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş sayılır. Ancak, manevi tazminat verilebilmesi için kusurluluk yetmez; boşanmaya neden olan olayın manevi tazminat ...

Devamını Oku »

İkrarın tanımı ve türleri nelerdir?

HMK 188. maddesi uyarınca tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar et­tikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve  ispatı gerekmez. Maddi bir hatadan kaynaklanmadıkça ikrardan dönülemez. Sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar tarafları bağlamaz. İkrar, birir tarafın ileri sürdüğü vakıanın (olayın veya olgunun) doğru­luğunun karşı tarafça beyan edilmesini ifade etmektedir. Öğretideki tanımlamalara göre, ikrar (dar anlamda ikrar), görülmekte olan bir da­vada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri ...

Devamını Oku »

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre ispat yükü ve deliller

Maddi anlamda yargılama faaliyeti genel olarak, objektif (pozitif) hukuk kuralla­rının bağımsız mahkemelerce, somut olaya uygulanarak bir karar verilmesi şeklinde ta­nımlanmaktadır. Böyle bir yargılama faaliyetini kabul eden her hukuk sisteminde, taraflarca ileri sürülen maddi vakıaların gerçekleşip gerçekleşmediklerini tespit etmek ve bunlara da­yanarak doğru bir karar verebilmek amaçlanmıştır. Bir hukuk kuralının uygulanması, o kuralla düzenlenmek istenen, yani kendilerine hukuki bir sonuç bağlanan ...

Devamını Oku »

Aile mahkemesi, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceğini nasıl belirler?

Öncelikle belirtilmelidir ki; velayet, ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu noktada; çocuğun, eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan ...

Devamını Oku »

Hakimlerin duruşmalarda sinir katsayılarını en çok yükselten anlar

Duruşmamız olduğu zamanlar, sıramızı genellikle duruşma salonu içinde beklemeyi tercih edenlerdeniz. Meslekte ilginç tecrübeler edinmek, komik anlara tanık olmak  istiyorsanız, size de öyle yapmanızı öneririz… Bu yazımızda, duruşma esnadında hakimleri en çok kızdırdığını gözlemlediğim on ana değinmek istiyoruz. 1- Avukatın, cübbesini duruşma salonu içinde giydiği an: Bu durumu bir çok hakim, saygısızlık olarak görüyor nedense. Hatta kimi hakimlerin, duruşma salonu ...

Devamını Oku »

Avukatlar arası Devlet Üniversitesi – Vakıf Üniversitesi mezunu tartışmaları

Son zamanlarda, Vakıf Üniversiteleri’nin sayılarının ve mezunların artması ile, avukatlar arasında, Vakıf Üniversitesi – Devlet Üniversitesi tartışmaları da alevlenmiş durumda. Devlet Üniversitesi mezunları, Vakıf Üniversitesi Mezunlarının; – Diplomalarını parayla satın aldıklarını, -Muhakeme yeteneklerinin bulunmadığını, – Avukatlık sınavı yapılsa çoğunun çuvallayacağını, – Baba parası yemekten başka iş yapmadıklarını, bu yüzden kafalarının çalışmadığını, -Aile çevresi nedeniyle müvekkil edinmekte zorlanmadıklarını, bu nedenle haksız ...

Devamını Oku »

30 hizmet yılından fazla süreler için de emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğine ilişkin İdare Mahkemesi Kararı

  T.C. ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2015/540 KARAR NO: 2015/942 KARARIN ÖZETİ:  30 yılın üzerindeki hizmetleri için de emekli ikramiyesi ödemesi yapılması ve bunun için tahsis dosyasının incelenerek 30 yıldan fazla çalışma süresinin tespit edilip, bu sürenin karşılığı ikramiye tutarının emekli olduğu tarihteki değerler dikkate alınarak hesaplanması ve 30 yıldan fazla olan sürenin ne kadarının hangi gerekçe ile hesaba ...

Devamını Oku »