Avukatların, en sık rastlanan, disiplin sorumluluğunu gerektiren işlemleri

İcra dosyasında haricen tahsilat yapmış olmasına rağmen, tahsilatı dosyaya bildirmeyip, alacağın tamamı üzerinden haciz işlemlerine devam etmek.

Masraf verilmediği gerekçesiyle, müvekkilden yazılı masraf talebinde bulunmaksızın işi takipsiz bırakmak.

İddia ve savunma sınırlarını aşacak şekilde ifade, söz ve söylemlerde bulunmak.

Dosyaya vekalet sunmasına karşın gerekli özeni göstermeyerek duruşmalara katılmamak.

Müvekkilin onayını almadan, hukuki yarar görmediğinden bahisle aleyhe verilen kararı temyizden imtina etmek.

Tahsil edilen alacaktan kendi ücret ve masrafını aldıktan sonra müvekkile bilgi vermemek.

Reklam yasağına aykırı davranmak.

İcra dosyasının takipsiz bırakılmasına sebebiyet vermek.

Levhasında yazılı bulunulan baro bölgesinin dışında sürekli avukatlık yapmak.

Avukatın hasım tarafla görüşmesinin ancak avukatı ile yapılabilmesi kuralına uymamak.

Aynı işte menfaati zıt tarafları temsil etmek.

Ücretsiz dava takibi yasağına aykırı davranmak.

Meslektaşı ile ilgili küçük düşürücü kişisel görüşler belirtmek.

Müvekkilden yazılı talimat almadan karşı tarafla sulh anlaşması yapmak.

Bir haktan vazgeçme sonucunu doğuran tüm işlemlerde, iş sahibinin yazılı muvafakatinin alınması zorunluluğu kuralına uymamak.

Vekil ile takip edilen bir dosyaya, ilk avukatın yazı ile bilgi vermesi kuralına aykırı davranarak dosyaya vekalet koymak. (Vekalet üstüne vekalet)

Vekil olarak üstlenilen işi işi gerektiği gibi yapmamak.

Ücret veya çıkar karşılığı avukata iş getirmeye aracılık etmek ve aracı kullanmak.

Zorunlu olmadığı halde, müvekkili adına basına açıklamada bulunmak.

Mükerrer avukatlık ücreti talep ve tahsil etmek.

Büyük logolu ve reklam amaçlı tabela kullanmak.

İcra takibi için fahiş faiz talep etmek.

Mazeretsiz olarak  duruşmada hazır bulunmamak, mahkeme kararını temyiz etmemek ve dava sonucundan müvekkili haberdar etmemek.

Eylemleriyle müvekkilin hak kaybına sebebiyet vermek.

Müvekkili bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

Müvekkilin bilgi ve rızası dışında işlem yapmak.

Yukarıda sayılan eylemler, avukatların disiplin sorumluluğunu gerektiren ve  uygulamada en sık rastlanan eylem ve işlemlerdir.

Bu tür eylemler, türüne göre değişmekle birlikte, avukatın, çoğu zaman cezai sorumluluğunu doğurmakta, bu eylemler sonucu zarar gören kişilerce, avukatlar aleyhine tazminat davaları ikame edilmektedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh