Derkenar dilekçesi örneği (Dosyanın yargıtaya gönderilme tarihi)

…………….MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO: 20…./……….. E.

DAVACI :…………..
VEKİLİ : Av……………..
DAVALI :………………..
KONUSU : Derkenar talebidir.
AÇIKLAMA
ve TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, tarafımızca ………..İcra Müdürlüğü’nün 20../…..E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olup, ilgili icra dosyasına sunulmak üzere, dosyanın Yargıtay’a gönderilme tarihinin dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …………

Davacı Vekili
Av. ……………..

24300cookie-checkDerkenar dilekçesi örneği (Dosyanın yargıtaya gönderilme tarihi)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*