Kısa temyiz dilekçesi örneği

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
İSTANBUL …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO: 20…/……. E.

TEMYİZ EDEN
DAVACI : ……………….
VEKİLİ :Av……………..
DAVALI :………………
VEKİLİ : Av………………
KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR :
Sayın Mahkemece karar duruşması olan 07.07.2015 tarihinde verilen karar, mevcut haliyle hukuki düzenlemelerden ve hakkaniyetten uzak olduğundan, işbu kararı yasal süresi içinde temyiz etme zarureti hasıl olmuştur.

Temyiz nedenlerimiz, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip dosyaya sunulacaktır.

Temyiz için gerekli harçlar tarafımızca yatırılmış olup, gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. 15.07.2015

Davacı Vekili
Av………………

 

25240cookie-checkKısa temyiz dilekçesi örneği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*