İmtiyaz sözleşmesinde, imtiyaz sahibinin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Hakları:

İmtiyaz hakkı elde ettiği kamu hizmetlerinden, idare tarafından belirlenen bir bedel alma hakkı ,

Sözleşmenin mali dengesinin kurulmasını talep etme hakkı

Beklenmedik durum dahilinde imprevision (öngörülemezlik) ilkesi gereğince sözleşmenin değişen şartlara uydurulmasını talep etme hakkı: Sözleşmenin uygulanması sırasında tarafların iradelerinin dışında ortaya çıkan olaylar nedeniyle imtiyaz sahibinin mahvına neden olabilecek ölçüde yükümlülükleri artarsa, imtiyaz sahibi bu kuram uyarınca sözleşmenin yeni koşullara uydurulmasını ve zararlarının paylaşılmasını idareden isteme hakkına sahiptir.

Kamusal ayrıcalıklar:

İmtiyaz sahibine bir takım taşınır-taşınmaz kamu mallarından yararlanma imkanı tanınmıştır. Ayrıca imtiyaz sahibi, idare tarafından bazı taşınır-taşınmaz mallar temin edilebilir. Bunun yanında 3. kişi lehine kamulaştırma denilen, imtiyazcının ihtiyaç duyduğu ama satın alma yoluyla elde edemediği ve hizmet için kullanacağı birtakım taşınmazlan idare kamulaştırarak imtiyaz sahibine verebilir. Kamulaştırma bedelinin de imtiyazcı tarafından ödenmesi gerekir. Bunun dışında birtakım belge, resim, harçlardan muafiyet de söz konusu olabilir.

Yükümlülükler:

İmtiyaz sahibi, hizmeti, kamu hizmetine egemen olan ilkelere ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütmek zorundadır. İmtiyaz sahibi, hizmet bedelini dilediği gibi belirleme yetkisine sahip değildir.Tarifeler idarece hazırlanır ve idare denetiminde yürürlüğe girer. Bu bedellerin nasıl hazırlanacağına ilişkin formüller de imtiyaz sözleşmelerinde yer alır. İmtiyaz sahibinin imtiyazı devretmesi mümkün değildir. İmtiyaz sahibi hizmetin yürütülmesiyle elde ettiği kazancın bir bölümünü yıllık aidat uygulamasına benzer bir biçimde idareye verme yükümlülüğü altında olabilir.

26050cookie-checkİmtiyaz sözleşmesinde, imtiyaz sahibinin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*