Aylık Arşiv: Ağustos 2015

Dünyanın en ilginç kanunları – yasakları

Arizona’da evde ikiden fazla vibratör bulundurmak yasaktır. Florida’da, perşembe günü akşam 6’dan sonra halka açık yerlerde osurmak yasaktır. Tayland’da, araba sürerken gömlek giymek zorunludur. Danimarka’da, otomobilinin karşısına at arabası çıkan sürücü, aracını kenara çekmek zorundadır. Fransa’da, demiryolunda öpüşmek yasaktır. Amerika’nın Colorado eyaletinde, yağmur suyunu toplamak yasaktır. Ohio’da (Amerika)  sarhoşken balık yemek yasaktır. Yunanistanda polisin AİDS şüphesi ile tutuklama yetkisi mevcut. Newyork’ta korna ...

Devamını Oku »

3.700 yıl öncesine ait kanunlar – Hammurabi Kanunları

Büyük bir kısmı bozulmadan günümüze ulaşmayı başarabilmiş olan ve tarihin en eski yazılı kanunlarından biri kabul edilen Hammurabi Kanunları, M.Ö 1728-M.Ö 1686 yılları arasında yaşamış olan Babil Kralı Hammurabi tarafından yazılmıştır. Hammurabi, bu kanunları, kendisine yazdıranın, güneş tanrısı Samaş olduğunu söylemiştir. Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu stel, Arkeolog Jean Vincent Scheil tarafından 1901 yılında Mezapotamya’da bulunmuştur. Paris’in Louvre müzesinde sergilenen stel üzerinde, ...

Devamını Oku »

Suçlu hep avukatlar…

Adamın biri balonda uçarak seyahat ediyormuş. Bir ara kaybolduğunu farketmiş. Aşağıda bir adam görmüş, balonu ona doğru alçaltıp seslenmiş; -“Afedersiniz, bana yardım edebilir misiniz? Arkadaşımla bir buçuk saat önce buluşacağıma dair söz vermiştim fakat şu an nerede olduğumu bilmiyorum.” Aşağıdaki adam cevap vermiş; -“Şu an bir sıcak hava balonundasınız, yerden yaklaşık 30 fit yüksekte, 40-42 derece kuzey enlemi ile 58-60 ...

Devamını Oku »

Avukatın çalışanına yapılan tebligat – Vekillikten istifa – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2013/634 KARARNO: 2014/143 Vekillikten istifa Avukatın çalışanına yapılan tebligat Tebligat üzerine vekillikten istifa nedeniyle iade şerhi düşülmesi İstifanın geçerli olup olmadığı Adil Yargılanma ve Hukuki dinlenilme hakkı “…Davacı, iş sözleşmesinin davalı işyerinde çalışan diğer çalışanların şikayetleri nedeni ile davalı işveren tarafından feshedildiğini, İzmir 9.İş Mahkemesinin 2006/573 E. 2007/82 K. sayılı dosyası ile açılan işe iade ...

Devamını Oku »

Avukatlık ruhsatı düzenlenme süreci nasıldır?

Baro Levhasına yazılma talebi uygun bulunan Stajyer Avukatın dosyası Barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği genel evrak biriminde kayda giren dosya Ruhsat Sicil ve Kimlik Birimine gönderilir. Ruhsat Sicil ve Kimlik birimine gelen dosyalar UBAP sistemine kayıt edilir. (Kayıt işlemi yapıldığına dair stajyer avukata SMS gönderilir) Barolar da YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI haftada bir, Türkiye Barolar Birliği YÖNETİM ...

Devamını Oku »

Alacaklı vekili – Borçlu diyalogları

-İyi günler Ali Bey’le mi görüşüyorum? -Evet buyrun? -Ben X hukuk bürosundan arıyorum. Öncelikle görüşmelerimiz, güvenlik nedeniyle kayıt altına alınmaktadır.Borcunuz nedeniyle hakkınızda hapis kararı çıktı onu haber vereyim dedim. -Ne hapsiymiş bu? – Tazyik hapsi. Borcunuzu öderseniz hapsi kaldırabiliriz ama. – Alacaklı kim demiştiniz? – XxX – Hanımefendi görüşmelerimiz kaydediyor demiştiniz di mi? – Evet. – Sizin kayıt cihazı çalışmazsa ...

Devamını Oku »

Hukuk Genel Kurulu Kararı – Belirli süreli iş sözleşmesi ve kıdem tazminatı…

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2014/22-391 E. KARAR NO: 2014/710 K. TARİH:30.05.2014 “…Taraflar arasındaki uyuşmazlık belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. Dosya kapsamındaki belge ve bilgilere göre; davacının, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek işe iade davası açtığı, yapılan yargılama sonucunda davanın kabulü ile feshin geçersizliğine dair verilen kararın ...

Devamını Oku »

Kambiyo senedine karşı açılan menfi tespit davalarında ispat yükü

Bütün mücerret alacaklarda olduğu gibi kambiyo senedi alacağı da kural olarak, uygun bir asıl borç ilişkisine, bir illi ilişkiye dayanır. (Hukuk Genel Kurulu’nun 17.12.2003 gün ve E:2003/19-781, K:2003/768; 12.10.2011 gün ve E:2011/19-473, K:2011/607 sayılı ilamları) Bir kambiyo senedi düzenleyip veren ve bu senedi alan herkes, bütün hukuki işlemlerin yapılmasına temel teşkil eden bir gayeye ulaşmak istemektedir. Kambiyo senedinden kaynaklanan talebin ...

Devamını Oku »

Çocuğun verdiği zarardan anne babanın sorumlu tutulabilmesinin şartları

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK.) 369.maddesi “Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur. Ev başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini ya ...

Devamını Oku »

Otelin mutfağında domuz eti bulunması – Manevi tazminat – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2013/13-492 Karar No : 2014/87 Tarih : 12.02.2014 Taraflar arasındaki ” tazminat ” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Tüketici Mahkemesince davaların kısmen kabulüne dair verilen 21.2.2012 gün, 2007/798 E. – 2012/138 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 24.5.2012 gün, 2012/9272 E. – 2012/13487 ...

Devamını Oku »