Veraset İlamı Talep Dilekçesi Örneği

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                  

 

 

 

DAVACI      : Ad Soyad- TC Kimlik No

 

DAVALI       : HASIMSIZ

 

DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

 

 

AÇIKLAMA  : 1- Babam  ……………….  ……………………1956 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak annem (murisin eşi)…………………….., çocukları olarak kardeşim ……………..ve ben………………..  kalmışlardır.

2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.

3-Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris …………………………in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK ‘nun ilgili maddeleri,her türlü delil ve tanıklar.

 

SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………………nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  (Tarih)

 

 

                                                                                                                                 Davacı

                                                                                                                           Ad Soyad İmza

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh