mraniye escort
escort bayan
Uygulamada avukatlarca s覺k yap覺lan hatalar -2 | Hukuki Tavsiyeler

Uygulamada avukatlarca s覺k yap覺lan hatalar -2

Davay覺 lehine sonu癟land覺ran avukat覺n, gerek癟eli kararda lehine h羹kmedilen vekalet 羹cretini g繹rmekten duyaca覺 keyfe diyecek yoktur.

Mahkemece, k覺sa kararda, vekalet 羹cretinin yaz覺lmas覺 zorunlu unsurlardan olmay覺p, avukat lehine h羹kmedilen vekalet 羹cretinin gerek癟eli kararla birlikte yaz覺lmas覺 m羹mk羹nd羹r.

Ancak 繹yle zamanlar olur ki, mahkemece vekalet 羹creti, olmas覺 gerekenden d羹羹k hesaplanabilmekte veya gerek癟eli kararda vekalet 羹cretiyle ilgili herhangi bir h羹k羹m bulunmad覺覺na dahi rastlanabilmektedir.

Bu gibi durumlarda, lehine vekalet 羹cretine h羹kmedilen (h羹kmedilmesi gereken) avukatlar覺n, tavzih suretiyle vekalet 羹cretinin d羹zeltilmesi talebinde bulunduklar覺 g繹zlemlenmektedir.

Uygulamada, hesaplamay覺 hatal覺 yapm覺 olman覺n veya gerek癟eli karara vekalet 羹creti eklemememi olman覺n mah癟ubiyeti ile hakimlerin, ek karar d羹zenlediklerine veya tavzih taleplerini kabul ettiklerine de rastlanmaktad覺r.

Oysa 6100 say覺l覺 Hukuk MuhakemeleriKanununun 305. Maddesi uyar覺nca H羹k羹m yeterincea癟覺k deilse veya icras覺nda teredd羹t uyand覺r覺yor yahutbirbirine ayk覺r覺 f覺kralar i癟eriyorsa, icras覺tamamlan覺ncaya kadar taraflardan her biri h羹km羹na癟覺klanmas覺n覺 veya teredd羹t ya da ayk覺r覺l覺覺ngiderilmesini isteyebilir. H羹k羹m f覺kras覺nda taraflaratan覺nan haklar ve y羹klenen bor癟lar, tavzih yolu iles覺n覺rland覺r覺lamaz, geniletilemez ve deitirilemez h羹km羹n羹 i癟ermektedir. Dolay覺s覺 ile yasan覺n a癟覺k h羹km羹 gerei,tavzih yolu ile b繹yle borcun geniletilmesi m羹mk羹n olmad覺覺ndan, ne mahkemeden al覺nacak ek kararla, ne de tavzih yolu ile, kararda hatal覺 hesaplanan vekalet 羹cretinin artt覺r覺lmas覺, ne de kararda belirtilmeyen vekalet 羹cretinin karara eklenmesi yasal olarak m羹mk羹n deildir.

Problemin 癟繹z羹m羹, temyizden ge癟mektedir.

Karar覺 veren mahkemenin 襤 mahkemesi olduunu varsayal覺m. Bilindii 羹zere, i mahkemelerinde temyiz s羹resi de tefhimden itibaren balamaktad覺r. Yukar覺da, k覺sa kararda, vekalet 羹cretinin yaz覺lmas覺n覺n zorunlu unsurlardan olmad覺覺ndan bahsetmi idik. Gerek癟eli kararlar覺n da 癟ou zaman yaz覺lmas覺n覺n bir ay覺 bulduu d羹羹n羹ld羹羹nde, k覺sa karar kendisine tefhim edilen avukat覺n, gerek癟eli kararda vekalet 羹cretinin eksik hesaplanaca覺 veya hi癟 yaz覺lmayaca覺 bilmesi de doal olarak kendisinden beklenemeyeceinden, tefhimle balayacak 8 g羹nl羹k temyiz s羹resi de sona ermi olaca覺 d羹羹n羹lebilir.

K覺sa kararda vekalet 羹creti bulunmad覺覺hallerde, gerek癟eli kararda vekalet 羹cretinde hata yap覺lmas覺 halinde, s覺rf bu nedenle karar覺n temyizi m羹mk羹nd羹r. Karar, taraflar覺n y羹zlerine kar覺 verilmi olsa bile, k覺sa kararda yeralmayan vekalet 羹creti y繹n羹nden, temyiz s羹resinin balad覺覺 s繹ylenemez. Tefhimle balayan sekiz g羹nl羹k temyiz s羹resinin ge癟irildii hallerde, sadece vekalet 羹creti y繹n羹nden temyiz denetimi yap覺lmas覺 m羹mk羹nd羹r.

zetle, vekalet 羹cretindeki hatalar, ancak temyiz suretiyle giderilebileceinden, tavzih yoluna bavurarak temyiz s羹resini ka癟覺rmamaya aman dikkat!!

Beendim(6)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 6 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺