mraniye escort
escort bayan
Avukatl覺k s繹zlemesinden kaynakl覺 uyumazl覺klarda yemin delili ile ilgili Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukatl覺k s繹zlemesinden kaynakl覺 uyumazl覺klarda yemin delili ile ilgili Yarg覺tay kararlar覺

Dava, 繹denmeyen vekalet 羹cretinin tahsili i癟in balat覺lan icra takibine vaki k覺smi itiraz覺n iptali isteine ilikindir. Daval覺, davay覺 almadan 繹nce davac覺 avukata 3.500TL 繹deme yapt覺覺n覺 savunmu, bu savunmas覺n覺 dosya kapsam覺ndaki delillerle ispatlayamam覺t覺r. Ne var ki, daval覺, delil listesinde yemin deliline de dayanm覺t覺r. yle olunca mahkemece daval覺ya davac覺 avukata 3.500TL 繹deme yapt覺覺 y繹n羹ndeki savunmas覺n覺 ispat a癟覺s覺ndan davac覺ya yemin teklif etme hakk覺 olduu hat覺rlat覺larak sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 24.10.2013, 2013/18849 – 2013/26000)

Davac覺 avukat daval覺 taraf覺ndan haks覺z olarak azledildiinden bahis ile vekalet 羹cret alaca覺 ve yapt覺覺 masraflar覺n tahsili istemi ile eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Daval覺, azlin hakl覺 olduunu, daval覺ya 7.000,00 Tl 羹cret 繹dediini savunmu, mahkemece davan覺n k覺smen kabul羹ne karar verilmitir. Daval覺 ibraz ettii delillerle 繹deme iddias覺n覺 kan覺tlayamam覺t覺r. Ne var ki, daval覺n覺n delil listesinde Yemin delili demekle yemin deliline dayand覺覺 anla覺lmaktad覺r. Hal b繹yle olunca, mahkemece daval覺ya yemin delili hat覺rlat覺l覺p kar覺 tarafa yemin teklif etme hakk覺n覺 kullan覺p kullanmayaca覺 sorularak h璽s覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 7.10.2013,2013/20191 -2013/24512)
Davac覺, eldeki davada daval覺 avukat覺n tahsil ettii alaca覺n覺 kendisine 繹demediini iddia etmi; daval覺 ise 繹dediini savunmutur. Daval覺 ibraz ettii delillerle 繹deme iddias覺n覺 kan覺tlay amam 覺t覺r. Ne var ki, daval覺n覺n delil listesinde Yemin delili demekle yemin deliline dayand覺覺 anla覺lmaktad覺r. Hal b繹yle olunca, mahkemece daval覺ya yemin delili hat覺rlat覺larak h璽s覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 12.2.2013, 2012/7828 – 2013/3178)
Dava, avukatl覺k 羹cret s繹zlemesine dayal覺 vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili talebine ilikin olup, davac覺 vekalet 羹cretinin 繹denmediini ileri s羹rerek tahsilini talep etmi, daval覺 ise dava konusu alaca覺 davac覺ya 繹dediini savunmutur. Daval覺 bu savunmas覺n覺 yasal delillerle ispat edememise de, cevap dilek癟esinde a癟覺k癟a yemin deliline de dayanm覺 olduundan, bu savunmas覺 konusunda davac覺ya yemin y繹neltmeye hakk覺 bulunduu hat覺rlat覺larak, sonucuna g繹re bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmu olmas覺, usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 3.5.2011, 2011/1779 – 2011/7058)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

3 + 8 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺