mraniye escort
escort bayan
Avukatl覺k 羹cret alacaklar覺nda icra inkar tazminat覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukatl覺k 羹cret alacaklar覺nda icra inkar tazminat覺na ilikin Yarg覺tay kararlar覺

襤cra ve 襤flas Kanununun 67. maddesinin 2.f覺kras覺 h羹km羹nce, icra inkar tazminat覺na h羹kmedilebilmesi i癟in, bor癟lunun takip s覺ras覺nda 繹deme emrine itiraz etmesi ve alacakl覺n覺n alaca覺n覺 mahkemede dava ederek hakl覺 癟覺kmas覺 yasal koullardand覺r. Bor癟lunun itiraz覺n覺n k繹t羹niyetli olmas覺 ise yasal koul deildir. 襤cra inkar tazminat覺, aleyhindeki icra takibine itiraz eden ve iin 癟abuk bitirilmesine engel olan bor癟luya kar覺 konulmu bir yapt覺r覺md覺r. Bunlardan baka, alaca覺n likit ve belli olmas覺 da gerekir. Alaca覺n ger癟ek miktar覺 belli, sabit veya bor癟lu taraf覺ndan belirlenebilmesi i癟in b羹t羹n unsurlar bilinmekte ya da bilinmesi gerekmekte, b繹ylece bor癟lu taraf覺ndan borcun tutar覺-n覺n tahkik ve tayini m羹mk羹n ise; baka bir ifadeyle bor癟lu yaln覺z ba覺na ne kadar bor癟lu olduunu tespit edebilir durumda ise alaca覺n likit ve muayyen olduunun kabul羹 zorunludur. te yandan, alaca覺n muhakkak bir belgeye bal覺 olmas覺 da art deildir. A癟覺klanan yasal kurallar覺n 覺覺覺nda takip konusu alacak deerlendirildiinde, kabul edilen as覺l alacak miktar覺 羹zerinden icra inkar tazminat覺na h羹kmedilmesi gerekir. Mahkemece yanl覺 deerlendirme sonucu bu istemin reddedilmi olmas覺 da usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 25.6.2013, 2013/14689 – 2013/17396)

Davac覺lar覺n, istedikleri vekalet 羹cretleriyle ilgili olarak taraflar aras覺nda herhangi bir s繹zleme bulunmay覺p, bu durumda davac覺lar覺n vekalet 羹cretlerinin sarfettikleri emek ve mesailerine g繹re yasal s覺n覺rlar i癟inde mahkemece belirlenmesi s繹z konusudur. 襤cra inkar tazminat覺na h羹kmedilmesi i癟in alaca覺n likit ve muayyen olmas覺 gerekir. Dier bir deyile alaca覺 kesin olarak belirli veya belirlenebilir olmas覺 gerekir. Dava konusu alaca覺n kesin miktar覺 belli olmad覺覺 gibi, kesin bir oran 羹zerinden belirlenmesi s繹z konusu deildir. Alacak yasal 癟er癟eve i癟inde takdiri bir alacakt覺r. Bu y羹zden icra inkar tazminat覺 talebinin reddi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m kurulmas覺 usul ve yasaya ayk覺r覺d覺r. (Y. 13. HD. 28.2.2012, 2011/4274 – 2012/4715)
襤襤K.nun 67/2. maddesi h羹km羹nce icra inkar tazminat覺na h羹kmedilebilmesi i癟in bor癟lunun takip s覺ras覺nda 繹deme emrine itiraz etmesi ve alacakl覺n覺n icra hakimliine bavurmadan alaca覺n覺n mahkemede dava ederek hakl覺 癟覺kmas覺 gerekir. Bunlardan ayr覺 olarak alaca覺n likit ve belli olmas覺 da gerekir. Daha geni bir a癟覺klama ile bor癟lu taraf覺ndan alaca覺n ger癟ek miktar覺 belli, sabit ve belirlenebilmek i癟in b羹t羹n unsurlar bilinmekte veya bilinmesi m羹mk羹n nitelikte bulunmas覺 yeterli olup, bor癟lu yaln覺z ba覺na ne kadar bor癟lu olduunu tesbit edebilir durumda ise alaca覺n likit ve muayyen olduunun kabul羹 zorunludur. te yandan, alaca覺n muhakkak bir belgeye bal覺 olmas覺 da art deildir. 襤cra 襤nkar tazminat覺 aleyhinde yap覺lan icra takibine itiraz eden ve iin 癟abuk bitirilmesine engel olan bor癟luya kar覺 konulmu bir yapt覺r覺md覺r. A癟覺klanan yasal kurallar 覺覺覺nda takip konusu alacak deerlendirildiinde icra-inkar tazminat覺na h羹kmedilmesi gerekirken mahkemece yanl覺 deerlendirme sonucu bu istemin reddine karar verilmesi de usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 6.6.2011, 2011/2782 – 2011/8858)
Davac覺 vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsilini talep etmitir. 襤.襤.K.nun 67 inci maddesinin 2. f覺kras覺 h羹km羹nce, icra-inkar tazminat覺na h羹kmedilebilmesi i癟in bor癟lunun takip s覺ras覺nda 繹deme emrine itiraz etmesi ve alacakl覺n覺n icra hakimliine bavurmadan, alaca覺n覺 mahkemede dava ederek hakl覺 癟覺kmas覺 yasal koullardand覺r. Burada bor癟lunun k繹t羹niyetli itiraz etmi bulunmas覺 da yasal koullardan deildir. 襤nkar tazminat覺, aleyhinde yap覺lan icra kovuturmas覺na itiraz edip duran ve iin itirazla 癟abuk bitirilmesine engel olan bor癟luya kar覺 konulmu bir yapt覺r覺md覺r.
Bunlardan ayr覺; alaca覺n likit ve belli olmas覺 gerekir. Daha geni bir a癟覺klama ile bor癟lu taraf覺ndan alaca覺n ger癟ek miktar覺 belli, sabit ve belirlenmek i癟in b羹t羹n unsurlar bilinmekte veya bilinmesi gerekmekte, b繹ylece bor癟lu taraf覺ndan tahkik ve tayin edilmesi m羹mk羹n nitelikle olmas覺 yeterlidir.
Bor癟lu yaln覺z ba覺na ne kadar bor癟lu olduunu tesbit edebilir durumda ise, alacam likit ve muayyen olduunun kabul羹 zorunludur. te yandan, alacam muhakkak bir belgeye bal覺 olmas覺 da art deildir.
A癟覺klanan yasal kurallar覺n 覺覺覺nda takip konusu alacak deerlendirildiinde icra- inkar tazminat覺na h羹kmedilmesi gerekir. Mahkemece davac覺n覺n bu istemi hakk覺nda reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD.12.5.2011, 2010/18997 – 2011/7863)

Beendim(1)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

5 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺