mraniye escort
escort bayan
Avukatl覺k 羹creti alaca覺 – Belirsiz alacak davas覺 – Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukatl覺k 羹creti alaca覺 – Belirsiz alacak davas覺 – Yarg覺tay kararlar覺

Davac覺, avukat olduunu, daval覺lar覺n 癟ocuklar覺n覺n ge癟irdii trafik kazas覺 nedeniyle a癟覺lacak tazminat davalar覺 i癟in daval覺lardan vekaletname alarak davalar a癟t覺覺m, ceza dosyas覺nda davaya kat覺ld覺覺n覺, aralar覺nda 羹cret s繹zlemesi d羹zenlendiklerini ve tazminat davalar覺 繹n inceleme aamas覺nda iken sebep g繹sterilmeden haks覺z olarak azledildiini ileri s羹rerek fazlaya ilikin haklar覺 sakl覺 kalmak 羹zere imdilik 10.000.00 TL’s覺n覺n tahsiline karar verilmesini istemitir.
Daval覺lar, davan覺n reddini dilemilerdir.
Mahkemece, avukatl覺k 羹cret alaca覺 tam ve kesin olarak tespit edilebilir olduundan davac覺n覺n tespit, belirsiz alacak davas覺 ve k覺smi dava a癟ma artlar覺n覺n bulunmad覺覺 ve k覺smi dava a癟makta hukuki yarar覺n覺n olmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n usulden reddine karar verilmi; h羹k羹m, davac覺 taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Dava, trafik kazas覺 sonucu a癟覺lan davalara ilikin avukatl覺k 羹cretinin tahsili istemine y繹neliktir. Davac覺, dava dilek癟esinde imdilik 10.000.00.TL talep ettiini, fazlaya ilikin haklar覺n覺 sakl覺 tuttuunu ve hak ettii vekalet 羹cretinin belirlenmesini istediini beyan etmitir. Mahkemece, avukatl覺k 羹cret alaca覺 tam ve kesin olarak tespit edilebilir olduundan, davac覺n覺n tespit, belirsiz alacak davas覺 ve k覺smi dava a癟ma artlar覺n覺n bulunmad覺覺 ve k覺smi dava a癟makta hukuki yarar覺n覺n olmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n usulden reddine karar verilmitir. HMK’n覺n 107/1. maddesinde “Davan覺n a癟覺ld覺覺 tarihte alaca覺n miktar覺n覺 yahut deerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyecei veya bunun imkans覺z olduu hallerde, alacakl覺, hukuki ilikiyi ve asgari bir miktar覺 yada deeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davas覺 a癟abilir” d羹zenlemesi ve HMK’n覺n 109/2. maddesinde “Talep konusunun miktar覺, taraflar aras覺nda tart覺mas覺z veya a癟覺k癟a belirli ise k覺smi dava a癟覺lamaz” h羹km羹 mevcuttur. Ayr覺ca taraflar aras覺nda yaz覺l覺 avukatl覺k 羹cret s繹zlemesi imzalanm覺 olup s繹zlemede 羹cret olarak “mahkeme vekalet 羹creti, icra vekalet 羹creti ve m羹vekkile salanan menfaatin (anapara art覺 faizin) %20’si (y羹zde yirmi) avukata avukatl覺k 羹creti olarak 繹denecektir” maddesi mevcuttur. Bu yasal d羹zenlemeler ve s繹zlemenin 羹cret maddesi 覺覺覺nda somut olaya bak覺ld覺覺nda; Avukatl覺k 羹cret s繹zlemesine g繹re davac覺n覺n alaca覺n覺n miktar覺n覺n tam ve kesin olarak belirlenmesi m羹mk羹n olmad覺覺 gibi talep edilecek miktar taraflarca tart覺mas覺z ve a癟覺k癟a belirlenmemitir. Dava konusu vekalet 羹cretinin tespiti bu haliyle m羹mk羹n olmay覺p yarg覺lamay覺 gerektirmektedir. Bu alacak i癟in davac覺n覺n belirsiz alacak davas覺 a癟makta hukuki yarar覺n覺n mevcut olduunun kabul羹 gerekir. Hal b繹yle olunca; mahkemece, davac覺n覺n talep ettii vekalet 羹cretinin yarg覺lama safahatinde belirlenecek nitelikte olmas覺 nedeniyle s繹z konusu dava a癟makta hukuki yarar覺n覺n olduu kabul edilerek iin esas覺na girilip taraf delilleri toplanarak has覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yanl覺 gerek癟eyle davan覺n reddi y繹n羹nde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 25.3.2014, 2014/821 – 2014/8848)

Dava, s繹zlemeye g繹re takip edilen 癟ok say覺daki adli ve idari dava ve icra takipleri nedeniyle kar覺 yan vekalet 羹cretinin tahsili istemine ilikindir. Davac覺, dava dilek癟esinde deer olarak 10.000.00.TL g繹stermi, fazlaya ilikin haklar覺n覺 sakl覺 tutmak suretiyle ger癟ek deerin tespitini talep etmitir. Mahkemece, davac覺ya kesin s羹re i癟erisinde davas覺n覺n belirsiz alacak davas覺 olduu y繹n羹nde davac覺 a癟覺klay覺c覺 beyanda bulunmas覺na ramen HMK 119/2 maddesi gereince dava art覺n覺n bulunmad覺覺 gerek癟esiyle davan覺n usulden reddine karar verilmitir. Davac覺n覺n, dilek癟esinde belirtii baz覺 dosyalardan dolay覺 talep ettii vekalet 羹cretinin yarg覺lama safahatinde belirlenecek olmas覺 g繹z繹n羹nde bulundurularak a癟覺lan davan覺n belirsiz alacak davas覺 olarak kabul edilerek iin esas覺na girilip taraf delilleri toplanarak has覺l olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken dava art覺 yokluundan usulden ret karar覺 verilmesi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 27.11.2013, 2013/12938-2013/29373)
Davac覺, daval覺n覺n vekili olarak Kdz. Ereli 襤 Mahkemesinde dava a癟t覺覺n覺 ve davan覺n kabul羹ne karar verildiini fakat daval覺n覺n vekalet 羹cretini 繹demedii gibi kendisini haks覺z olarak azlettiini belirterek, fazlaya dair haklar覺n覺 sakl覺 tutarak imdilik500,00 TL vekalet 羹creti alaca覺n覺n daval覺dan faizi ile tahsilini istemitir.
Daval覺, davan覺n reddine karar verilmesini dilemitir.
Mahkemece, HMK 109/2. Maddesi gereince k覺smi dava a癟覺lamayaca覺 gerek癟esi ile davan覺n reddine karar verilmi; h羹k羹m, davac覺 taraf覺ndan temyiz edilmitir.
Davac覺, vekalet 羹creti alaca覺n覺n tahsili istemi ile fazlaya dair haklar覺n覺 sakl覺 tutarak eldeki davay覺 a癟m覺 olup, dava tarihi itibariyle bu t羹r k覺smi davalar a癟覺labilecei gibi, 1/10/2011 tarihinde y羹r羹rl羹e giren HMK’n覺n 109/2 maddesinde de “Talep konusunun miktar覺, taraflar aras覺nda tart覺mas覺z veya a癟覺k癟a belirli ise k覺smi dava a癟覺lamaz” demektedir. Somut olayda dava konusu vekalet 羹creti tart覺mas覺z ve belirli olmamakla, tespiti yarg覺lamay覺 gerektirmektedir. Bu nedenlerle iin esas覺 incelenerek sonucuna g繹re karar verilmesi gerekirken, yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi bozma nedenidir. (Y. 13. HD. 7.11.2012,2012/17427 – 2012/25111)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

1 Cevap

  1. Miras yoluyla annemizden kalan evi satmak i癟in kardeim benim vekaletname vermemi istedi kendisinin 1 y覺l sonra bana benim hakk覺ma d羹en paray覺 繹deyeceini s繹yleyerek bana 3 adet senet verdi fakat senetleri imzalam覺 olarak verdi bende karde olduumuz i癟in g羹venmitim senetlerin zaman覺 gelince 繹demedi bende icraya verdim imzalar bana ait deil diye itiraz etti imdi imzalar ona da bana da ait deil bu mahkeme sonunda ben ceza al覺r m覺y覺m

    Beendim(0)Beenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

1 + 4 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺