mraniye escort
escort bayan
Ceza davas覺n覺n, avukatl覺k 羹cret alaca覺 davas覺na etkisine ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Ceza davas覺n覺n, avukatl覺k 羹cret alaca覺 davas覺na etkisine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Davac覺, daval覺 avukat覺n yetki belgesi ile kendisine vekaleten balatt覺覺 icra takibi 羹zerine dosya bor癟lular覺 taraf覺ndan yap覺lan 繹demeleri tahsil ettiini, bunun 30.000TLsini 繹deyip bakiyesini 繹demediini ileri s羹rerek, 繹denmeyen alaca覺n tahsili istemiyle eldeki davay覺 a癟m覺t覺r. Mahkemece davan覺n reddine karar verilmitir. Davac覺n覺n ikayeti 羹zerine daval覺 avukat hakk覺nda 襤zmir 6. A覺r Ceza Mahkemesinin 2011/428 esas say覺l覺 dosyas覺 ile g繹revi k繹t羹ye kullanmak ve hizmet nedeniyle g羹veni k繹t羹ye kullanmak su癟lanndan cezaland覺r覺lmas覺 istemiyle kamu davas覺 a癟覺ld覺覺 dosyadaki belgelerden anla覺lmaktad覺r. B.K.nun 53 (6098 say覺l覺 kanun 74.) maddesi gereince hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat karan ile bal覺 deil ise de, mahkumiyet ve tespit edilen maddi olgularla bal覺d覺r. Daval覺 hakk覺nda a癟覺lan ceza davas覺n覺n sonucu eldeki davay覺 etkileyecek niteliktedir. yle olunca mahkemece ceza davas覺n覺n sonucu beklenerek oluacak sonuca g繹re bir karar verilmesi gerekirken yanl覺 deerlendirme ve eksik inceleme ile yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺n olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 23.5.2013,2013/8079 – 2013/13659)

Davac覺, avukat覺 olan daval覺n覺n s繹zlemeye ayk覺r覺 hareket ettiinin tesbiti ile g羹venlerini sars覺lmas覺 nedeniyle s繹zlemenin feshi ile daval覺n覺n azledildiini, daval覺 uhdesinde bulunan dosyalardan 癟ekilen para ile 繹denen masraf alaca覺n覺n tahsiline karar verilmesini talep etmitir. Daval覺 masraf alaca覺 bulunmas覺 nedeniyle hapis hakk覺n覺 kulland覺覺 i癟in 繹demediini, azlin haks覺z olduunu savunmu, ayr覺ca a癟t覺覺 dava ile, 羹cret ve masraf alaca覺n覺n tahsilini talep etmi, mahkemece davalar aralar覺ndaki balant覺 nedeniyle birletirilerek yarg覺lama yap覺lm覺t覺r. Mahkemece, birleen dava hakk覺nda bilirkii incelemesi yap覺lmas覺 i癟in gerekli avans覺n ve s繹zlemeye g繹re yap覺lan s羹reli iler ve masraf alaca覺n覺n ayr覺nt覺l覺 olarak mahkemeye bildirilmesi i癟in daval覺ya verilen kesin s羹rede yerine getirilmemesi ve daval覺n覺n bilirkii ve hakimi reddi de g繹zetilerek davan覺n uzamas覺na sebebiyet vermesi g繹zetilerek birleen davan覺n tefriki ile as覺l dava hakk覺nda davan覺n kabul羹ne karar verilmitir. Ne varki as覺l dava ile birleen davan覺n taraflar覺 ayn覺 olduu gibi, dayand覺ktan hizmet s繹zlemesi, deliller ve alacak kalemleri birbirleri ile dorudan balant覺l覺 olup, her iki davan覺n yarg覺lamas覺n覺n birlikte yap覺lmas覺, delillerinin birlikte deerlendirilmesi gerekir. Kald覺ki yarg覺lama uzunca bir s羹re birlikte y羹r羹t羹lm羹, son celse dosyalar tefrik edilerek h羹k羹m tesis edilmitir. Dosyalar覺n tefrik edildii celse daval覺 taraf aynlmas覺na itiraz ederek takas ve mahsup definin bulunduunu belirtmitir. Mahkemece, bu durumda birbirleri ile s覺k覺 s覺k覺ya bal覺 olan, birisi hakk覺nda verilecek karar dierini etkileyecek durumda birbirleriyle balant覺l覺 olan davalar覺n, yarg覺lamalar覺n覺n birlikte yap覺larak h羹k羹m kurulmas覺 gerekirken yaz覺l覺 ekilde h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir.
Daval覺 hakk覺nda, taraflar aras覺ndaki s繹zlemeye konu iler hakk覺nda g繹revi k繹t羹ye kullanma su癟larmdan birden fazla ceza davas覺 a癟覺ld覺覺, bu davalar覺n Bak覺rk繹y 14. A覺r Ceza Mahkemesinin 2010/372 esas say覺l覺 dava dosyas覺 羹zerinde birletirilerek yarg覺lamaya devam edildii dosya kapsam覺ndan anla覺lmaktad覺r. Ceza mahkemesinin verecei beraat karar覺 hukuk hakimi balamasa da maddi vak覺an覺n tesbitine ilikin hususlar balay覺c覺 olduundan mahkemece, ceza davas覺 dosyas覺 getirtilip incelenip, sonucu da beklenerek h羹k羹m tesisi gerekirken yaz覺l覺 ekilde eksik inceleme ile h羹k羹m tesisi usul ve yasaya ayk覺r覺 olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 5.6.2014, 2013/31372 – 2014/17777)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 8 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺