Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebi dilekçesi örneği

……….. ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
DAVA : Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılması talebidir.
AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkilim, ……………. derneğinin …… no’lu üyesidir.
2- Dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre ………..kişiden oluşmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle meydana gelen boşalmalar sebebiyle yedeklerden atama yapılmış, fakat şu anda yasada öngörülen üye tam sayısının yarısının altına düşmüştür.
3- T.M.K. 84. maddesi: “Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.” hükmünü havidir. 

Yasanın açık hükmü gereği,  kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde genel kurulun toplantıya çağrılması gerekirken bugüne kadar hiçbir çağrı yapılmamış değildir.
Genel kurulun toplantı yaparak eksik üyelerin yerine seçim yapabilmesi için genel kurulu toplantıya çağırmak amacıyla işbu talepte bulunulma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK madde 84 vd..
DELİLLER : Dernek tüzüğü, karar defteri, üye kayıt listesi ve sair her türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, talebimizin kabulü ile, ………………… derneği genel kurulunu toplantıya çağırmak üzere üyelerden üç kişinin görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. …/…./2015

Davacı Vekili
Av………………….

32380cookie-checkDernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebi dilekçesi örneği

Bir yorum

  1. Merhaba
    YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUM SAYAMNLIK GÖREVİNİ YÜRÜTTÜĞÜM DERNEKDE DERNEK YÖENTİ KURULU BAŞKANI VE YARDIMCISI EVRAKLARI VE DEFTERLERİ BİZE VERMEMEK GÖSTERMEMEK GİBİ BİR ISRARDALAR 15 GÜNDÜR GEREK MAİL VE TELEFON İLE İSTİYORUM HALA ALABİLMİŞ DEĞİLİM . DENETÇİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ ONLARDA GÖREVLERİNİ YAPMIYORLAR. HEM DENETÇİLER HEMDE DERNEK ÜYELERİ İÇİN SUÇ DUYURUNDA BULUNACAĞIM BİR DİLEKÇEYE İHTİYACIM VAR .

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*