Aylık Arşiv: Kasım 2015

Gayrimenkulün veraset intikal işlemleri nasıl yapılır?

Miras bırakanın vefatı ile birlikte, geride bırakacağı malvarlığı için, mirasçıların, sırasıyla bir takım işlemler yapması gerekmektedir. İntikal konusu mal menkul, gayrimenkul olabileceği gibi, banka hesabında para da olabilmektedir. Her bir durum için izlenecek yol farklı ise de, mirasçıların öncelikle yapması gereken şey, veraset ilamı (mirasçılık belgesi ) çıkartmak olmalıdır. Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabileceği gibi, artık noterlerden de alınabilmektedir. ...

Devamını Oku »

Kiracı, boyalı aldığı evi, boyatarak teslim etmek zorunda mıdır?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Kiralananın geri verilmesi” başlıklı 334. maddesi uyarınca kiracı, kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Madde metni, çoğu zaman yanlış yorumlanmakta, kiracının, boyalı olarak teslim aldığı evi, boyalı bir şekilde teslim etme yükümlülüğünde olduğu şeklinde anlaşılmaktadır. Olağan ...

Devamını Oku »

Aile içi şiddet nedeniyle aile mahkemesinden koruyucu tedbir verilmesi talebi dilekçesi örneği

……….. AİLE MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE  TEDBİR İSTEYEN: Ad Soyad (T.C Kimlik No: ……………..) ADRES: ALEYHİNE TEDBİR İSTENEN: Ad Soyad (T.C Kimlik No: ……………..) (Şiddet uygulayan kişinin bilgileri yazılacaktır.) KONUSU: 6284 Sayılı yasa gereği önleyici ve koruyucu tedbir kararı verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR: Eşim ………….  ile ……… tarihinde evlen­dim. Bu evlilikten ……….doğumlu, ………… adında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Eşim bana ve çocuklara sürekli şiddet uygulamakta, bizi sürekli tehdit etmektedir. ...

Devamını Oku »

Aile içi şiddet nedeniyle savcılığa şikayet ve koruma tedbiri talebi dilekçesi örneği

……………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  ŞİKAYET EDEN: Ad Soyad  (T.C Kimlik No:………………) ADRES: ŞİKAYET OLUNAN: Eşin Adı Soyadı (T.C Kimlik No:………………) ADRES: SUÇ: Aile içi şiddet, müessir fiil SUÇ TARİHİ: ŞİKAYET NEDENLERİ: Eşimle ……… tarihinde evlendik ve bu  evlilikten …………………….  doğumlu, ……….. adında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Eşim  bana ve çocuklara karşı sürekli şiddet uygulamakta, Gerek beni, gerekse  müşterek çocuğumuzu dövmekte, şahsıma hakaret ve tehditler savurmaktadır. Benim ve çocuklarımın ...

Devamını Oku »

Avukatın gözaltındaki müvekkili ile görüşmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 149. maddesine göre, şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilme hakkına sahiptir. Şüpheli veya sanığın kanuni temsilcisi varsa, kanuni temsilci de, şüpheliye veya sanığa müdafi seçme hakkına sahiptir. Soruşturma aşamasında, ifade almada, hazır bulunabilecek avukat sayısı üç ile sınırlandırılmıştır. Sanığın veya şüphelinin avukatının, Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müvekkili ile görüşme, ...

Devamını Oku »

Avukatların dosya inceleme, bilgi ve belge toplama yetkisinin yasal dayanakları

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadırlar. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest ...

Devamını Oku »

Mesleği nedeniyle avukata karşı suç işlenmesine karşı koruyucu hükümler

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi, Avukatlık mesleğinin, kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğuna değinmekte, maddenin devamında, avukatın, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği ifade edilmektedir. Aynı kanunun 57. maddesine göre; “Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.” Türk Ceza Kanunu’nun  265. maddesi, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla ...

Devamını Oku »

Aile içi şiddet gören kadınların şikayetçi olamamalarının temel sebepleri

Aile içi şiddet gören kadınların şikayetçi olamamalarının temel sebepleri: “Boşanmış kadın” etiketinden korkmaktadırlar. Çocuklarını kaybetmekten korkmaktadırlar. Çevresinin telkinlerinden etkilenmektedirler. Çocukları düşünerek bu kararın sorumluluğunu alamamaktadırlar Her şeye rağmen ilişkisini sürdürmek istemektedirler. Kocasının iyi özelliklerini dikkate alarak şiddet davranışlarını önemsememektedirler. Ailesine, evine, ilişkisine “sadakat” duymakta, şikayet ederek sadakate aykırı davranmış olacağını düşünmektedirler. Yalnız kalacaklarını, kimsenin kendini desteklemeyeceğini düşünmektedirler. Ekonomik açıdan kocasına ...

Devamını Oku »

Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında yargılama vekalet ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Yanlar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Dava, tapu kaydında düzeltim isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir. Gerçekten de, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gözetilerek davada kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ...

Devamını Oku »