mraniye escort
escort bayan
Avukat覺n durumalara kat覺lmamas覺n覺n yarg覺lama vekalet 羹cretine etkisine ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Avukat覺n durumalara kat覺lmamas覺n覺n yarg覺lama vekalet 羹cretine etkisine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi’nin 5inci maddesine g繹re, hangi aamada olursa olsun dava ve icra takibini kabul eden avukat, tarifeler h羹k羹mleri ile belirli 羹cretin tamam覺na hak kazan覺r. Avukat覺n 羹crete hak kazanmas覺 i癟in dava a癟覺p takip etmesi art olmay覺p, resmi dairelerde uyumazl覺k konusu ii takip etmeyi 羹zerine alarak takip etmesi dahi avukatl覺k paras覺 istemine hak verir. Avukat覺n celselere kat覺lmas覺 avukatl覺k 羹cretinin verilmesi i癟in 繹n koul olmay覺p, davay覺 dilek癟eler vermek suretiyle takip etmesi tarifeler uyar覺nca hak ettii 羹cretin tamam覺n覺 kazanmas覺 i癟in yeterlidir.
Bu durumda, mahkemece, yukar覺da a癟覺klanan ilkeler 癟er癟evesinde as覺l ve birleen davada davac覺 lehine vekalet 羹cretine h羹kmedilmek gerekirken, yaz覺l覺 ekilde dilek癟e yazma 羹cretine h羹kmedilmesi isabetli g繹r羹lmemitir. (Y. 11. HD. 30.9.2004, 14338 – 9088)

Davac覺 85.612.800 TL. 羹zerinden dava a癟m覺, mahkemece 53.726.400 TLnin kabul羹ne fazla talebin reddine karar verilmitir. Reddedilen 31.886.400 TL. 羹zerinden daval覺 vekili i癟in Avukatl覺k asgari 羹cret tarifesine g繹re nisbi vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerekirken durumaya gelmedii i癟in takdiren dilek癟e yazma 羹creti olarak 300.000. TL. vekalet 羹cretinin tahsiline karar verilmi olmas覺 usul ve yasaya ayk覺n olup bozmay覺 gerektirir. (Y. 13. HD. 28.3.1996 3742-3026)

Davada hakl覺 癟覺kan taraf yarar覺na yarg覺lama gideri olarak vekalet 羹cretine h羹kmedilebilmesi i癟in, vekilin durumalara girmi olmas覺 art deildir. Yarg覺lama gideri olarak hakl覺 癟覺kan taraf yarar覺na vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi, dier taraf覺n onu vekil tutmak zorunda b覺rakm覺 olmas覺 olgusundan kaynaklanmaktad覺r. Bu nedenle vekilin yarg覺lama ile ilgili olarak yaz覺l覺 yada s繹zl羹 (durumada) hukuki yard覺mda bulunduunun ger癟eklemesi halinde, tarifede yaz覺l覺 vekalet 羹creti takdir edilmelidir. Yarg覺lamada, cevap dilek癟esi daval覺 vekili olan Av. Murat B taraf覺ndan d羹zenlenmitir. Daval覺, davada vekille temsil edilmi bulunduundan, ad覺 ge癟en daval覺 yarar覺na Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi’nin 6. maddesinde yaz覺l覺 vekalet 羹cretine h羹kmedilmesi gerekirken, bu konuda bir karar verilmemesi doru g繹r羹lmemi, karar覺n daval覺 yarar覺na bozulmas覺 gerekmitir. (Y. 11. HD. 4.10.2004, 277 – 9264)

Mahkemece, davan覺n reddi sonras覺nda, daval覺 taraf yarar覺na dilek癟e yaz覺m 羹creti olan 100 YTLye karar verilmitir. Oysa, h羹k羹m tarihinde y羹r羹rl羹kte bulunan Avukatl覺k Asgari cret Tarifesinin 5. Maddesinde, hangi aamada olursa olsun dava ve icra takibini kabul eden avukat覺n Tarife h羹k羹mleri ile belirlenen 羹cretin tamam覺na hak kazanaca覺 belirtilmi olup, Tarifenin 12. Maddesi uyar覺nca da konusu para olan veya para ile deerlendirilebilen hukuki yard覺mlarda avukatl覺k 羹cretinin Tarifenin 羹癟羹nc羹 k覺sm覺na g繹re belirlenecei, ancak belirlenecek bu 羹cretin, maddede yaz覺l覺 istisnalar d覺mda, Tarifenin ikinci k覺sm覺n覺n ikinci b繹l羹m羹ne g繹re tespit edilen 羹cretten az olamayaca覺n覺n d羹zenlenmi olmas覺 kar覺s覺nda, daval覺 taraf yarar覺na Tarifenin an覺lan h羹k羹mlerine ayk覺r覺 ekilde vekalet 羹creti olarak dilek癟e yaz覺m 羹creti tayin edilmesi doru g繹r羹lmeyip, karar覺n bu nedenle daval覺 yarar覺na bozulmas覺 gerekirse de, yap覺lan yanl覺l覺覺n giderilmesi yeniden yarg覺lama yap覺lmas覺n覺 gerektirmediinden daval覺 yarar覺na Tarife h羹k羹mleri dikkate al覺narak vekalet 羹creti tayin edilmek suretiyle h羹km羹n HUMKun 438/7. Maddesi uyar覺nca daval覺 yarar覺na d羹zeltilerek onanmas覺na karar vermek gerekmitir. (Y. 11. HD. 10.3.2005, 8347 – 9258)
Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

9 + 3 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺