mraniye escort
escort bayan
Tapu kayd覺n覺n d羹zeltilmesi davalar覺nda yarg覺lama vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺 | Hukuki Tavsiyeler

Tapu kayd覺n覺n d羹zeltilmesi davalar覺nda yarg覺lama vekalet 羹cretine ilikin Yarg覺tay kararlar覺

Yanlar aras覺nda g繹r羹len tapu kayd覺nda d羹zeltim davas覺 sonunda, yerel mahkemece davan覺n, reddine ilikin olarak verilen karar daval覺 taraf覺ndan yasal s羹re i癟erisinde temyiz edilmi olmakla dosya incelendi,
Dava, tapu kayd覺nda d羹zeltim isteine ilikindir.
Mahkemece, davan覺n reddine karar verilmi; h羹k羹m, daval覺 taraf覺ndan vekalet 羹cretine hasren temyiz edilmitir.
Ger癟ekten de, Avukatl覺k Asgari cret Tarifesi g繹zetilerek davada kendisini vekille temsil ettiren daval覺 lehine vekalet 羹creti takdiri gerektiinin d羹羹n羹lmemesi doru deildir. (Y. 1. HD. 21.1.2014, 2013/17385 – 2014/769)

Dava konusu Sinanl覺 K繹y羹 1915 parsel say覺l覺 ta覺nmaz覺n tapu kayd覺na g繹re davac覺ya ait olmad覺覺, dava d覺覺 羹癟羹nc羹 kii ad覺na kay覺tl覺 bulunduu ve kayd覺nda vak覺f erhinin de yer almad覺覺 anla覺ld覺覺ndan davac覺n覺n bu parsele ilikin vak覺f erhinin terkini istemli dava a癟ma s覺fat覺 olmad覺覺 gibi hukuki yarar覺 da bulunmamaktad覺r. Bu nedenle, 1915 parsel say覺l覺 ta覺nmaza y繹nelik davan覺n reddine karar vermek gerekirken bu hususun g繹zard覺 edilmesi doru olmad覺覺ndan bozmay覺 gerektirmitir.
Kabule g繹re de; dava tapu kay覺tlar覺nda yaz覺l覺 olan vak覺f erhinin silinmesi istemine ilikindir. Bu t羹r davalarda har癟 ve bu arada avukatl覺k 羹cretinin dava konusunun g繹sterilen deerine bak覺lmaks覺z覺n maktu tayin ve takdiri gerekir. Mahkemece deinilen y繹n bir yana b覺rak覺larak har癟 ve avukatl覺k 羹cretinin nispi tarife uyar覺nca hesaplanmas覺 da doru deildir. (Y. 14. HD. 2.5.2005, 2881 – 4137)

Beendim(0)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

3 + 3 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺