Aylık Arşiv: Aralık 2015

İşçi avukatların çalışma esaslarına ilişkin 2016 Yılı Yönetmeliği

26 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29574 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ...

Devamını Oku »

2016 Yılı Yargı Harçları

(1) SAYILI TARİFE Yargı Harçları A) Mahkeme harçları: (6217 Sayılı Kanununun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde 1- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açına veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz., teshili delail ile ilgili ...

Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi'nin hakimlik mülakat sınavına ilişkin kararı

15/10/2006 tarihinde yapılan İdari Yargı Hâkim Adaylığı yazılı sınavında 73,336 puan alarak başarılı olmasının ardından çağrıldığı 28/12/2007 tarihli İdari Yargı Hâkim Adaylığı mülakat sınavında 64 puan aldığı için başarısız sayılan Ulaş Yılmaz, mülakat sınavında başarısız sayılmasında anılan sınavın objektif kriterlere göre yapılmamasının etkili olduğunu ve değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapıldığının açık olmadığını ileri sürerek 22/2/2008 tarihinde iptal davası açmış, Ankara 7. ...

Devamını Oku »

Avukatların dikkatine: 7 Bin TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerin banka yolu ile yapılması mecburiyeti getirildi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, bugünkü (24.12.2015) resmi gazetede yayımlandı. 01.01.2016 ‘dan itibaren yürürlüğe girecek olan tebliğe göre, “Tevsik (Belgelendirme) zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ...

Devamını Oku »

Casuslar Köprüsü – (Bridge of Spies)

27 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren ABD yapımı Dram-Gerilim türü olan filmin yönetmeni Steven Spielberg. Başrollerde Tom Hanks ,  Amy Ryan ,  Sebastian Koch ,  Michael Gaston ,  Alan Alda’nın oynadığı filmin senaryosu Coen kardeşlere ait. (Joel Coen ,  Ethan Coen) Soğuk savaş yıllarında, Amerika’da yakalanan Rus casus Rudolph Abel (Mark Rylance)’in yargılanmasında hiç bir avukat görev almak istememektedir. New York Barosu, Brooklyn’li bir ...

Devamını Oku »

Vekalet ücreti hesaplama aracı – 2016 yılı

VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA VEKALET ÜCRETİ   Takip Tutari: Vekalet Ücreti:         VEKALET ÜCRETLERİ – Detay SINIR ORAN İlk 35.000,00 TL için % 12 Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11 Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8 Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6 Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4 Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3 Sonra gelen ...

Devamını Oku »

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi -2016

21 Aralık 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29569 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır. ...

Devamını Oku »

Tapuda bağışlama işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler

Muris muvaazası nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları, uygulamada oldukça sık rastlanan dava türlerindendir. Yüksek tapu harçları ve veraset intikal vergisi ödememek amacı ile, gerçek iradesi bağışlama olduğu halde, bir çok kişi, satış yolu ile gayrimenkulünü devretme eğilimi göstermektedir. Hal böyle olunca da,  satış sözleşmesi muvazaalı olduğundan, gizli bağış sözleşmesi de şekil şartlarına uyulmadan yapıldığından geçersizlik sonucunu doğurmaktadır. Halbuki saklı pay ...

Devamını Oku »