mraniye escort
escort bayan
襤potein fekki ve gayrimenkul羹n kayd覺na aile konutu erhi konulmas覺 talepli dava dilek癟esi 繹rnei | Hukuki Tavsiyeler

襤potein fekki ve gayrimenkul羹n kayd覺na aile konutu erhi konulmas覺 talepli dava dilek癟esi 繹rnei

BYKEKMECE A襤LE MAHKEMES襤 HAK襤ML襤襤NE

DAVACI:………….(T.C Kimlik No:色色色色..)
VEK襤L襤:Av. 色色色色.
ADRES:色色色色色
DAVALILAR:1-………… Bankas覺 A. -Adresi
2- ………………(T.C Kimlik No:色色色色..)Adresi
DAVA DEER襤: 300.000,00 TL
KONUSU : Aile konutu 羹zerine e muvafakati al覺nmaks覺z覺n tesis edilen ipotein kald覺r覺lmas覺 ve gayrimenkul 羹zerine aile konutu erhi konulmas覺 talebidir.
AIKLAMALAR :

M羹vekkilim ile daval覺lardan 色色., 2005 y覺l覺ndan bu yana evli olup, taraflar, tapuda daval覺 e ad覺na kay覺tl覺 色色色色色. B.ekmece/襤ST adresindeki gayrimenkul羹 aile konutu olarak kullanmaktad覺rlar.
Daval覺 色色.., m羹vekkilimin a癟覺k onay覺n覺 almaks覺z覺n, tapuda daval覺 e ad覺na kay覺tl覺 fakat taraflar覺n m羹terek maliki olduu ve aile konutu olarak 繹zg羹lenen dava konusu gayrimenkul 羹zerine, dier daval覺 banka lehine 色色. Tarih ve 色色色 yevmiye no ile ipotek tesis etmitir.
TMK’n覺n 193. maddesi ile elerin birbirleri ve 羹癟羹nc羹 kiilerle olan hukuki ilemlerinde 繹zg羹rl羹k alan覺 tan覺nm覺 olmakla birlikte TMK’n覺n 194. madde h羹km羹 ile elerinailekonutu ile ilgili baz覺 hukuksal ilemlerinin dier ein r覺zas覺na bal覺 olduu kural覺 getirilerek elerin hukuki ilem 繹zg羹rl羹羹, ailebirliinin korunmas覺 amac覺yla s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r. 4721 say覺l覺 T羹rk Medeni Kanunu’nun 194/1. maddesi,Elerden biri, dier ein a癟覺k r覺zas覺 bulunmad覺k癟a,ailekonutu ile ilgili kira s繹zlemesini feshedemez,ailekonutunu devredemez veyaaile konutu 羹zerindeki haklar覺 s覺n覺rlayamaz. h羹km羹ne i癟ermektedir. Tesis edilen ipotek ilemi ile, aile konutu 羹zerindeki haklar, m羹vekkilimin a癟覺k izni olmaks覺z覺n s覺n覺rland覺r覺lm覺t覺r.
Gerek Yarg覺tay 2. Hukuk dairesinin, gerekse Hukuk Genel Kurulunun g羹ncel kararlar覺nda belirtildii 羹zere, ipotek tesisi i癟in, TMK’n覺n 194/1 maddesi ein a癟覺k r覺zas覺n覺 arad覺覺ndan, yap覺lan ilemin ge癟erli olduunu kabul etmek imkans覺zd覺r.(Hukuk Genel Kurulu 2013/2056 E. , 2015/1201 K. )
Gayrimenkul kayd覺nda, her ne kadar aile konutu erhi bulunmamakta ise de, daval覺 banka, eksperler vas覺tas覺 ile k覺ymet takdiri yapt覺r覺rken, bu gayrimenkul羹n aile konutu olarak 繹zg羹lendiini bilebilecek durumdad覺r. Daval覺 banka, her ne kadar k繹t羹 niyetli deil ise de, basiretli bir tacir gibi davranmam覺t覺r. Gayrimenkul羹n aile konutu olarak kullan覺ld覺覺n覺 bilebilecek durumda olan daval覺 bankan覺n, m羹vekkilimin muvafakatini almadan tesis etmi olduu ipotein fekki gerekmektedir.
Gerek n羹fus kay覺tlar覺, gerekse keif ve bilirkii incelemesi yapt覺r覺ld覺覺 taktirde de g繹r羹lecei 羹zere, davaya konu gayrimenkul, aile konutu olarak 繹zg羹lenmitir. Daval覺 ein, tek ba覺na, m羹vekkil aleyhine sonu癟 dourabilecek bakaca tasarruflarda bulunamamas覺 amac覺 ile, davaya konu gayrimenkul羹n kayd覺na aile konutu erhi konulmas覺n覺 talep etme zarureti has覺l olmutur.
HUKUK襤 NEDENLER : TMK sair yasal mevzuat

DEL襤LLER : Tapu kay覺tlar覺, 襤potek resmi senet sureti, N羹fus kay覺tlar覺, tan覺k, keif, bilirkii incelemesi sair her t羹rl羹 yasal delil.

NET襤CE-襤 TALEP :Yukar覺da arz ve izah olunan nedenlerle;

Davaya konu 襤stanbul 襤li Beylikd羹z羹 襤l癟esi 色色色..Mevkii . Ada .pafta Parselde kain, 色色色色色色色色..Beylikd羹z羹/襤ST adresinde bulunan gayrimenkul羹n kayd覺na aile konutu erhi konulmas覺na,
Gayrimenkul 羹zerine, daval覺 banka lehine 色色 tarih ve 色色. Yevmiye numaras覺 ile tescil edilen ipotein kald覺r覺lmas覺na,
Yarg覺lama giderleri ve vekalet 羹cretinin daval覺lara y羹kletilmesine karar verilmesini vekaleten sayg覺lar覺mla talep ederim.10.02.2016

Davac覺 Vekili

Av色色色色色色色

Beendim(4)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

8 + 7 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺