mraniye escort
escort bayan
襤stinafa ne kadar haz覺rs覺n覺z test edin | Hukuki Tavsiyeler

襤stinafa ne kadar haz覺rs覺n覺z test edin

Hukuk癟uluk, her zaman, ak覺nt覺ya kar覺 y羹zmeye benzetilir. Devaml覺 deien yasal d羹zenlemeler, i癟tihatlar, takip edilmedii taktirde, b覺rak覺n yerinde saymay覺, hukuk癟unun mevcut bilgisinin bir 癟ok k覺sm覺 癟繹p olur…

20 Temmuz 2016 tarihi itibar覺 ile B繹lge Adliye Mahkemeleri’nin faaliyete ge癟irilmesi 羹zerine, iki dereceli yarg覺lama sisteminden 羹癟 dereceli yarg覺lama sistemine ge癟ildi.

Bakal覺m istinaf konusunda ne kadar bilgilisiniz…

Soru #1: Temyizde karar覺n Yarg覺tay’ca bozulmas覺 halinde, BAM veya ilk derece mahkemesi kararda direnir ise, direnme kararlar覺n覺n temyiz incelemesi Hukuk/ Ceza Genel Kurulu taraf覺ndan yap覺l覺r

Soru #2: 襤stinaf dilek癟esi;

Soru #3: 襤stinaf bavurusundan sonra istinaftan feragat halinde, dosya BAM’a g繹nderilmez ve yerel mahkemece davan覺n reddine karar verilir.

Soru #4: S羹resinde istinafa bavurulmas覺 karar覺n kesinlemesini engelleyeceinden ilam覺n icras覺n覺 durdurur.

Soru #5: Temyiz yolu a癟覺k ise, istinaf mahkemesi karar覺n覺n tebliinden itibaren …. g羹n i癟erisinde temyiz edilebilir.

Soru #6: 襤stinafta, yeni vak覺a, ancak kar覺 taraf覺n muvafakati ya da 覺slahla ileri s羹r羹lebilir.

Soru #7: 襤stinafta 覺slah m羹mk羹n deildir.

Soru #8: 襤stinafta, kural olarak ilk derece mahkemesinde uygulanan yarg覺lama us羶l羹n羹 uygulan覺r.

Soru #9: Ara kararlar i癟in istinaf yolu a癟覺kt覺r

Soru #10: 襤lk derecede m羹dahale talebinde bulunulmam覺 ve m羹dahil olunmam覺sa bile, istinafta menfaati olmak kayd覺yla m羹dahale talep edilebilir.

Soru #11: 襤lk derecede birletirilmemi davalar覺n, kural olarak istinafta da birletirilmesi istenemez.

Soru #12: 襤stinaf mahkemeleri i癟in yetki s繹zlemesi de yap覺lamaz

Soru #13: lkemizde kabul edilen istinaf t羹r羹;

Soru #14: Alaca覺n bir k覺sm覺n覺n dava edilmi olmas覺 durumunda, istinaf s覺n覺r覺, dava edilen k覺sma bak覺larak tespit edilir.

Soru #15: 襤stinaftan, ilam覺n taraflara tebliinden 繹nce yap覺lan feragat ge癟ersizdir.

Soru #16: 襤stinafta yeni delil sunma yasa覺n覺n istisnas覺,ilk derece mahkemesinde us羶l羹ne uygun olarak g繹sterildii halde incelemeden reddedilen delillerdir.

Soru #17: 襤stinafta verilebilecek kararlar onama ya da bozma eklinde kategori edilebilir.

Soru #18: Malvarl覺覺na ilikin davalarda, istinaf s覺n覺r覺;

Soru #19: 襤stinafa bavuran taraf, mazeretsiz durumaya gelmemise, dosyan覺n ilemden kald覺r覺lmas覺na karar verilir.

Soru #20: 襤htiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi ge癟ici hukuk簾 koruma kararlar覺na kar覺 istinafa bavurulamaz

Soru #21: 襤 mahkemesi kararlar覺na kar覺 istinaf s羹resi, tebliden itibaren 8 g羹nd羹r.

Soru #22: kamu d羹zenine ayk覺r覺l覺k halleri hari癟, istinaf mahkemesi hakimi,istinaf sebepleri ile bal覺d覺r.

Soru #23: 襤stinaf mahkemelerinin hayata ge癟irilmesi ile karar d羹zeltme kanun yolu kald覺r覺lm覺t覺r.

Soru #24: 襤stinaf s羹resini ka癟覺ran taraf覺n, kat覺lma yolu ile istinafa bavurmas覺 m羹mk羹n deildir.

Soru #25: Kanunda duruma yap覺lmadan karar verilecek haller d覺覺nda istinafta durumal覺 inceleme yap覺l覺r.

Beendim(37)Beenmedim(0)
PaylaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn1Share on Google+0

2 Cevap

 1. Emeiniz teekk羹rler faydal覺 bir payla覺m olmu. Birde Hangilerini yanl覺 yapt覺覺m覺z覺 ve dorular覺n覺n hangileri olduu g繹sterse iyi olurdu. 襤yi 癟al覺malar.

  Beendim(7)Beenmedim(0)
  • Av. Ahmet ERKAN

   G繹steriyor asl覺nda dikkatinizden ka癟m覺 san覺r覺m. Testi tamamlad覺ktan sonra her sorunun alt覺nda k覺rm覺z覺 癟izgi olanlar verdiiniz yanl覺 cevaplar. Yeil olanlar ise dorular.

   Beendim(6)Beenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

9 + 5 =


eya depolama
gaziosmanpaa evden eve nakliyat
halkal覺 evden eve nakliyat
bah癟elievler evden eve nakliyat
ka覺thane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis ta覺mac覺l覺覺