istinaf mahkemesi

İstinafa ne kadar hazırsınız test edin

Hukukçuluk, her zaman, akıntıya karşı yüzmeye benzetilir. Devamlı değişen yasal düzenlemeler, içtihatlar, takip edilmediği taktirde, bırakın yerinde saymayı, hukukçunun mevcut bilgisinin bir çok kısmı çöp olur…

20 Temmuz 2016 tarihi itibarı ile Bölge Adliye Mahkemeleri’nin faaliyete geçirilmesi üzerine, iki dereceli yargılama sisteminden üç dereceli yargılama sistemine geçildi.

Bakalım istinaf konusunda ne kadar bilgilisiniz…

Soru #1: Ara kararlar için istinaf yolu açıktır

Soru #2: İstinaftan, ilamın taraflara tebliğinden önce yapılan feragat geçersizdir.

Soru #3: Temyiz yolu açık ise, istinaf mahkemesi kararının tebliğinden itibaren …. gün içerisinde temyiz edilebilir.

Soru #4: İlk derecede birleştirilmemiş davaların, kural olarak istinafta da birleştirilmesi istenemez.

Soru #5: İş mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi, tebliğden itibaren 8 gündür.

Soru #6: İlk derecede müdahale talebinde bulunulmamış ve müdahil olunmamışsa bile, istinafta menfaati olmak kaydıyla müdahale talep edilebilir.

Soru #7: İstinaf mahkemeleri için yetki sözleşmesi de yapılamaz

Soru #8: İstinafta verilebilecek kararlar “onama” ya da “bozma” şeklinde kategori edilebilir.

Soru #9: İstinafta, kural olarak ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usûlünü uygulanır.

Soru #10: kamu düzenine aykırılık halleri hariç, istinaf mahkemesi hakimi,istinaf sebepleri ile bağlıdır.

Soru #11: Kanunda duruşma yapılmadan karar verilecek haller dışında istinafta duruşmalı inceleme yapılır.

Soru #12: İstinafta ıslah mümkün değildir.

Soru #13: Süresinde istinafa başvurulması kararın kesinleşmesini engelleyeceğinden ilamın icrasını durdurur.

Soru #14: İstinaf mahkemelerinin hayata geçirilmesi ile karar düzeltme kanun yolu kaldırılmıştır.

Soru #15: Temyizde kararın Yargıtay’ca bozulması halinde, BAM veya ilk derece mahkemesi kararda direnir ise, direnme kararlarının temyiz incelemesi Hukuk/ Ceza Genel Kurulu tarafından yapılır

Soru #16: Malvarlığına ilişkin davalarda, istinaf sınırı;

Soru #17: İstinaf dilekçesi;

Soru #18: İstinafta, yeni vakıa, ancak karşı tarafın muvafakati ya da ıslahla ileri sürülebilir.

Soru #19: Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, istinaf sınırı, dava edilen kısma bakılarak tespit edilir.

Soru #20: İstinafta yeni delil sunma yasağının istisnası,ilk derece mahkemesinde usûlüne uygun olarak gösterildiği halde incelemeden reddedilen delillerdir.

Soru #21: İstinaf süresini kaçıran tarafın, katılma yolu ile istinafa başvurması mümkün değildir.

Soru #22: Ülkemizde kabul edilen istinaf türü;

Soru #23: İstinaf başvurusundan sonra istinaftan feragat halinde, dosya BAM’a gönderilmez ve yerel mahkemece davanın reddine karar verilir.

Soru #24: İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici hukukî koruma kararlarına karşı istinafa başvurulamaz

Soru #25: İstinafa başvuran taraf, mazeretsiz duruşmaya gelmemişse, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Beğendim(34)Beğenmedim(0)
PaylaşShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn1Share on Google+0

2 Cevap

  1. Emeğiniz teşekkürler faydalı bir paylaşım olmuş. Birde Hangilerini yanlış yaptığğımızı ve doğrularının hangileri olduğu gösterse iyi olurdu. İyi çalışmalar.

    Beğendim(7)Beğenmedim(0)
    • Gösteriyor aslında dikkatinizden kaçmış sanırım. Testi tamamladıktan sonra her sorunun altında kırmızı çizgi olanlar verdiğiniz yanlış cevaplar. Yeşil olanlar ise doğrular.

      Beğendim(6)Beğenmedim(0)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

5 + 8 =


pendik escort
kartal escort
umraniye escort
Atasehir escort
istanbul escort
pendik escort