TBB'nin 3 yıl süren araştırmasına göre Türkiye'nin en iyi hukuk fakülteleri sıralaması (2017)

Türkiye Barolar Birliği,  hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 53’ü katıldı. Çalışma sonucunda hazırlanan listede ilk sıraları devlet üniversiteleri aldı.

“Ölçme-değerlendirme” çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu Türkiye’de aktif olarak eğitim veren tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda en iyiler listesi hazırlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu şunları söyledi: “Kontrolsüz şekilde açılmış ve sayısı her geçen gün artan hukuk fakültelerinin pek çoğunun eğitim-öğretim kalitesi ne yazık ki istenilen seviyede değil. Üniversiteye girecek adaylar tercihlerini yapmadan önce önlerinde hukuk fakültelerini objektif ölçülere göre sıraladığımız cetveli bulacaklar. Bu cetvel, hukuk fakültelerinin tercih edilme sıralamasının oluşumunda en önemli etken olacak. Amacımız, üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapabilmelerinde yol gösterici olmak. Ayrıca hukuk fakültelerinin de eksikliklerini görerek kendilerini geliştirmelerini sağlamak.”

Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’nin en iyi 10 hukuk fakültesi sıralaması :

1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

5. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

7. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

8. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

9. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Listenin tamamı için tıklayın

 

HUKUK FAKÜLTELERİNDE LİSANS EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

A- Akademik Kadro

1. Kadrolu asgari 8 öğretim üyesi için 16 puan;

• İlave her kadrolu öğretim üyesi için 2 puan

2. Kadrolu asgari 6 araştırma görevlisi için 8 puan;

• İlave her kadrolu araştırma görevlisi için 1 puan

3. Her bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısının en fazla 40 olması durumunda 6 puan;

• 40’ın altındaki eksilen her beş öğrenci için ilave 2 puan

B- Kütüphane Olanakları / Fiziki Kapasite

5. Bağımsız hukuk kütüphanesi bulunması durumunda 2 puan

6. Her bir ulusal veya uluslararası hukuk veri tabanı/programı için 1 puan, azami 4 puan

7. Kurgusal duruşma salonuna sahip olma durumunda 2 puan

C- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

8. Dahil olunan ve fiilen uygulanan her bir ulusal öğrenci/öğretim elemanı değişim programı için 1 puan, Azami 3 puan

9. Dahil olunan ve fiilen uygulanan her bir uluslararası öğrenci/öğretim elemanı değişim programı için 2 puan, azami 6 puan

10.Yabancı dilde zorunlu veya ihtiyari hazırlık eğitimi bulunması durumunda 3 puan,

11.Yabancı dilde açılan her bir hukuk dersi için 2 puan, azami 8 puan

12.Avukatlık hukuku dersinin açılması durumunda 2 puan

13.İnsan Hakları dersinin açılması durumunda 2 puan

14.Aşağıdaki derslerin açılması durumunda (her bir ders için 1 puan, azami 3 puan),

• Mesleki sözlü ve yazılı dil kullanım becerisine yönelik ders,

• Hukuk metodolojisi dersi,

• Hukuk klinikleri (Farazi dava, önstaj, herkes için hukuk ve yurttaş kliniği gibi) dersleri

• Alternatif uyuşmazlık çözümü dersleri (arabuluculuk, tahkim ve uzlaştırma vb. )

15.Mesleğe yönelik olmak üzere uygulamacıların verdiği her bir uygulamalı hukuk dersi için 1 puan, azami 3 puan

D- Yayınlar ve Etkinlikler

16.ULAKBİM’de taranan Türkçe fakülte dergisinin olması durumunda 4 puan;

• ULAKBİM’de taranan yabancı dilde fakülte dergisinin olması durumunda 6 puan

• SSCI ve SCI-Ex., AHCI’de taranan fakülte dergisinin olması durumunda 12 puan

17.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği en az 3 akademik faaliyetini belgelemesi koşuluyla, üniversite bünyesinde hukuk alanında araştırma ve uygulama merkezi, birimi veya enstitüsüne sahip olma durumunda; her biri için 2 puan, azami 6 puan

18.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında tek başına veya ortak olarak ulusal ölçekte, danışma kurulu bulunan ve akademik nitelikte bildirilerin sunulduğu en az üç bilimsel toplantı düzenlenmesi durumunda 3 puan

19.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında tek başına veya ortak olarak düzenlenen uluslararası ölçekte, danışma kurulu bulunan, katılanların en az 1/3’ünün yurtdışından geldiği ve akademik nitelikte bildirilerin sunulduğu her bilimsel toplantı için 4 puan, azami 8 puan

20.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında öğrencilerinin hukuk alanında katıldığı ulusal yarışmalar için 2 puan, azami 8 puan

21.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği en az iki akademik nitelikli faaliyetini belgelemesi koşuluyla, hukukla ilgili her öğrenci kulübü veya topluluğu için 2 puan, azami 6 puan

22.Fakülte tarafından akademik denetime tabi tutulması şartıyla; öğrenciler tarafından yönetilen, makaleleri öğrenciler tarafından yazılan ve üniversite/fakülte tarafından yayımlanan basılı veya elektronik hukuk dergisi çıkarılması durumunda 2 puan

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh