Hukuki Tavsiyeler

İcra Hukukunda süreler

süreler

  İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 7 Devlet aleyhine tazminat davası açma süresi Öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL 9 İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri tevdii süresi 1 GÜN 16 Şikayet süresi muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN (Süresiz şikayet halleri hariç) 18 ...

Daha fazla oku»

Adli yardım veren avukatlarca sık sorulan sorular

tavsiye10

Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim? Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurula bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yapmalıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendirildim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası açtığını öğrendim bu ...

Daha fazla oku»

Avukat, vekalet ücretine karşılık, müvekkilinin icra dosya alacağını temlik alabilir mi?

temlik

Bu soruya, temlik edilmek istenen icra dosyasında avukatın vekil olup olmadığına göre cevap vermek gerekecektir. Şöyle ki; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 47. maddesi, “Çekişmeli hakları edinme yasağı” başlıklı olup, madde metnine göre “Avukat, el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer. “ Avukatlık Kanunu’un 164. madddesinin 3. fıkrasında yer ...

Daha fazla oku»

Meslekten soğutan müvekkiller…

hata

Zor meslektir avukatlık. İşimiz sorunla uğraşmaktır. Bir de müvekkilin kendisi bizzat sorunluysa, yandınız o zaman… Meslek hayatımın en zulüm gününü bugün yaşadım desem yeridir. Bundan yaklaşık 6 ay kadar önce, annem aradı ve yazlıktan bir komşusunun hukuki sorunları olduğunu ve danışacak bir avukata ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bana sormadan numaramı vermek istememiş. Verebilirsin dedim. Emin misin dedi? Neden ki diye sorduğumda ...

Daha fazla oku»

Eş muvafakati alınmaksızın konulan ipoteğin kaldırılması davası hakkında bilinmesi gerekenler

tavsiye3

Eşin açık rızası alınmadan, tapuda malik görünen eş tarafından, asaleten veya kefaleten doğmuş / doğacak borç karşılığı ipotek verilen gayrimenkulün kaydına konulan ipoteğin kaldırılması ve eğer daha önceden mevcut değilse, gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulması talep ve dava edilebilir. Yargıtay, bu hususta 2012-2013 yılları arasında, görüşünden dönerek, tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmadığı durumlarda, 3. şahısların iyiniyetli sayılacağı ve ...

Daha fazla oku»

Vekalet ücreti uyuşmazlıkları için avukatlara alternatif çözüm yolu

tavsiye11

Tahkim, çok sık tercih edilen bir çözüm yolu olmamakla birlikte, özellikle, genel mahkemelerde, iş yükü nedeniyle  yargılamaların oldukça uzun sürüyor olması nedeniyle avukatların, avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat arasındaki avukatlık sözleşmelerinden veya hukuki ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarının daha kısa sürede çözümü için alternatif çözüm yolu getirmekte… Tahkim Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesinde, “avukat ile müvekkil veya avukat ile avukat ...

Daha fazla oku»

Haciz ihbarnamesi – mevduat haczi için bankaların e-tebligat adresleri

tavsiye2

1. AKBANK T.A.Ş (Elektronik Tebligat Adresi: akbank.haciz@akbank.hs03.kep.tr) 2. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: aktifbank@hs03.kep.tr) 3. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: albarakaturk.icrahaciz@hs03.kep.tr) 4.ALTERNATİFBANK A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: abank.muhaberat@hs02.kep.tr) 5.ANADOLUBANK A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: anadolubank.tebligat@anadolubank.hs03.kep.tr) 6.ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. (Elektronik Tebligat Adresi: bankasya.icratebligat@hs03.kep.tr) 7. BANK MELLAT MERKEZİ TAHRAN-İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ (Elektronik Tebligat Adresi: bankmellat@hs01.kep.tr) 8. BANK ...

Daha fazla oku»

Artıları ve eksileriyle borçlu vekilliği

Her avukat bilir ki; icra hukuku, avukatlık mesleğinin olmazsa olmazlarındandır. Siz ne kadar da “Ben icrayla ilgilenmiyorum” deseniz de, dava sonucu mahkeme ilamını çoğu zaman icra takibine koymanız gerekir. Kaldı ki ilamın icraya konulması, avukata, yargılama vekalet ücretine ek olarak icra vekalet ücreti kazanma imkanı da sunar. Sadece alacaklı olan taraf mı avukat tutar? Elbette ki hayır. Borçlular da pekala avukat ...

Daha fazla oku»

İcranın geri bırakılması (tehir-i icra) prosedürü hakkında bilinmesi gerekenler

tavsiye

Kesinleşmeden icraya konulabilen bir ilamın temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilamın icrasını durdurmaz. Kararı temyiz eden tarafın, ilamın icrasını durdurabilmesi için, teminat karşılığı, Yargıtay’dan tehiri icra kararı alması gerekir. Karara uygun şekilde düzenlenmiş icra emrini tebliğ alan borçlu / vekili, 7 günlük süre içerisinde icra emrinde belirtilen tutarı icra dosyasına ödemez ise, alacaklı taraf, haciz yolu ile alacağı tahsil yoluna gidebilir. ...

Daha fazla oku»

Kısa temyiz (süre tutum) dilekçesi hakkında bilinmesi gerekenler

hukuk logo 13

Avukat, üzerine aldığı işi sonuçlandırmakla yükümlü olup, aleyhe hükmolunan karar aleyhine kanun yollarına başvurmak da  bu yükümlülük kapsamındadır. Avukat, kararın temyizinde hukuki yarar görmese dahi,  müvekkilin bu hususta yazılı muvafakatini almadıkça, temyizden imtina edemez. Ceza yargılamasında kararın temyizi harca tabi olmadığından sıkıntı yoktur. Ancak hukuk davalarında, davanın türüne göre maktu veya nisbi temyiz başvuru harcı yatırılması gerektiğinden, müvekkilden masraf isteme ...

Daha fazla oku»
pendik escort
kartal escort
umraniye escort
Atasehir escort
istanbul escort
pendik escort