Avukatlara Tavsiyeler

Ön inceleme aşamasının önemi ve avukatlarca sıklıkla yapılan usul hataları

tavsiye

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile, avukatlıkta, özensiz dava dilekçesi hazırlama dönemi sona ermiştir. Bir avukatın, pozitif hukuk normunu bilmesi, eğer usul hukukunu yeterince bilmiyorsa, bir anlam ifade etmeyecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Dava dilekçesinin içeriği” başlıklı 119. maddesinin 1. bendi,  dava dilekçesinde bulunması gereken hususları kalem kalem belirtmekte, 2. bendinde ise sayılan maddelerden herhangi birinin eksik olmasının yaptırımını ...

Daha fazla oku»

İcra dosyası hırsızlarına dikkat

is20

İcra takibini başlatır, kesinleştirirsiniz. Ardından haciz müzekkereleri gönderir, takyidatlı tapu kayıtlarını celp edip kıymet takdirleri yaptırırsınız… Dosyayı satış aşamasına getirdim diye sevinirken bir de bakarsınız ki onca emek harcayıp oluşturduğunuz, yol katettiğiniz icra dosyası yerinde yok! İlk başta “Acaba karşı taraf talep açtı ve dosya yerine mi girmedi acaba?” diye düşünürsünüz. Yerine girmemiş dosyaların içinde dosyanızın olmadığını görünce, bu kez ...

Daha fazla oku»

Yabancı mahkeme kararının gerekçesiz olması, kararın tanınmasına-tenfizine engel midir?

hukuk logo 14

Yabancı Mahkemelerce verilen kararların Türk mahkemelerinde tanınması / tenfizi konusunda, Yargıtay’dan, birbirinden oldukça farklı kararlar çıkmıştır. Yargıtay 2.Hukuk  Dairesi, bazı kararlarında, “ …Yabancı mahkemenin boşanmaya ilişkin kararında gerekçe olmaması Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil eder, bu da tenfize engeldir” demiş ise de, sonradan verdiği bir kısım kararlarda da, gerekçe bulunmamasının, tenfize engel olmadığı yönünde kararlar tesis etmiştir. Bunun üzerine konu, ...

Daha fazla oku»

Dolandırıcıların hedefi bu kez avukatlar…

suçluların iadesi

Avukatlar, Avukatlık Kanunu  ve diğer yasal mevzuatlar gereği geniş yetkilerle donatılmış iseler de, bu yetkiler, avukata ciddi anlamda sorumluluklar da yüklemektedir. Avukatın sorumluluğunu doğurabilecek tehlike, sadece karşı taraftan değil, kimi zaman müvekkilinden de gelebilmektedir. Bu nedenle avukatın tedbirsiz, dikkatsiz davranması, meslekte başına gerek hukuki, gerek cezai anlamda büyük sorunlar açabilmektedir. Aşağıda anlatacağım olay, gerçekte yaşanmış, her avukatın başına gelebilecek türdendir… ...

Daha fazla oku»

Bilirkişiyi Adalet Komisyonu’na şikayet dilekçesi örneği

talep

Adil yargılanma beklerken, bazen, mahkeme tarafından dosyanın tevdi edildiği bilirkişinin, hukuk mantığından uzak, zorlama yorumlarla karşı tarafı haklı çıkaracak, dolayısı ile sizi hak kaybına uğratacak şekilde rapor hazırlayıp dosyaya sunduğunu görürsünüz. Çoğu zaman da mahkemeler, “İtirazı olan temyiz eder” mantığıyla, onca iş yükü arasında gelen raporu okumaya dahi fırsat bulamayıp, raporun sonuç kısmına göre hüküm tesis ederler. Bilirkişilik, bu günlerde ...

Daha fazla oku»

Avukatlık Mesleğini Kötüleyen Avukatlar

fazlamesai

60 farklı meslek grubundan 1670 kişinin katıldığı bilimsel bir değerler anketi sonuçlarına dayanılarak geliştirilen İzotomi araştırmasına göre Türkiye’de en mutlu meslek grubu tasarımcılar en mutsuzlar ise avukatlarmış… İnsanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı ünvanın adıdır meslek… Ve Türkiye’de resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır. Peki adama sormazlar mı ...

Daha fazla oku»

Avukatları sevmeyip eleştirenlere cevaplar…

avukatlik

Zor zanaattir avukatlık mesleği. Çok daha kolay bir bölümden mezun olmak varken,  hukuk fakültesine girebilmek için uğraşır, didinirsiniz. Fakülteyi kazandıktan sonra da mezun olabilmek için bunun çok daha fazlası emek ve mesai harcarsınız. Stajınızı bitirip avukatlık mesleğine başlarsınız… Amacınız, gerek çevrenizdeki insanlara, gerekse ihtiyaç duyanlara, yıllarca almış olduğunuz eğitim sonucu edindiklerinizi kullanıp, haklarına kavuşabilmelerinde vesile olmaktır. Bu işi meslek olarak ...

Daha fazla oku»

İcra Mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin uygulamada en sık yapılan hatalar

taz7

Uygulamada, icra mahkemesinin görev ve yetkisine ilişkin bir kısım konularda, sıklıkla yapılan hatalar nedeniyle, hak kayıpları yaşandığı, karşı vekalet ücreti ödemek durumunda kalındığı, bu durumun, doğal olarak, hem zaman, hem de para kaybına yol açtığı görülmektedir. En sık rastlanılanları özetleyecek olursak; 1- Vergi dairelerince konulan hacizlere ilişkin itirazlar ve şikayetlerde, vergi mahkemeleri yerine icra mahkemelerine başvurulması 2- SGK tarafından konulan hacizlere ilişkin ...

Daha fazla oku»

Tanık olmayınca Tanı(dı)k ile dava kazanmak…

Justice concept. Law, scale and gavel. 3d

Bir adliyelerin, bir de hastanelerin yüzü soğuktur derler. Her ikisi de insanda”sorun” u çağırıştırır çünkü .. Sabıka kaydı için gidenleri saymazsak, bir çok kendi halinde vatandaşın adliye ile ilk tanışması, genellikle tanıklık suretiyle olur. Tanık sıfatı ile adliyeye gelen bir çok kişinin, duruşma öncesi heyecandan elinin ayağının dolaştığını gözlemleyebilirsiniz. Hatta bir çoğunun, duruşma salonuna girip kendilerine söz verildiğinde, ” Hayatımda ...

Daha fazla oku»

İbranamenin geçersizliği sonucunu doğuran işveren hataları

is-hukuku

Malesef ki ülkemizde, bir çok işveren, tek sosyal güvencesi işçilik alacakları olan işçilerin, bu alacaklarına göz dikmekte, ödeme yapmamak adına türlü yöntemler geliştirmektedirler. Bu yüzdendir ki, adı kötüye çıkan işverenin, iş mahkemesinde görülmekte olan davalarda, çoğu zaman beyanlarına itibar edilmemekte, işverenin dinleteceği 500 tanıktansa, işçinin dinleteceği iki tanık beyanlarına daha çok itibar edilmektedir. Bu durumun farkında olup, bunu menfaate çevirme ...

Daha fazla oku»
pendik escort
kartal escort
umraniye escort
Atasehir escort
istanbul escort
pendik escort