İçtihatlar

Aleyhe beyanda bulunan tanığı sorguya çekme hakkının ihlali Anayasa Mahkemesi Kararı

AZ. M. BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2013/560 Karar Tarihi  : 16/4/2015 I. BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, tek tanık anlatımlarının, mahkûmiyet hükmüne belirleyici ölçüde dayanak yapılarak cezalandırıldığını, ancak tanığı sorgulama imkânı bulamadığını, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını mahkemeye sunamadığını, mahkeme kararlarının gerekçelerinin yeterli olmadığını belirterek, Anayasamın 36. ve 141. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. II. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 16/1/2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. ...

Daha fazla oku»

Yargıtay'ın bozma kararının, kararı temyiz etmeyen sanığa sirayeti hakkında CGK kararı

T.C Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas No: 2011/6-249 Karar No: 2012/1 Tarih: 31.01.2012 CEZA GENEL KURULU KARARI Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kapsamına göre inceleme, sanık Bayram hakkında kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır. Sanığın hırsızlık suçundan mahkûmiyetine karar verilen olayda, Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar; 1) Baroca görevlendirilen sanıklar müdafii Avukat Nazik’in 10.09.2004 tarihli temyizinin ...

Daha fazla oku»

Ölmüş kişi hakkında soyadı düzeltme davası açılamayacağına ilişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/2508 KARAR NO : 2010/7455 YARGITAY İLAMI Davacı İ. A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Karasu Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 18.05.2009 günlü ve 2009/142-158 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.02.2010 gün ve 2010/30997-sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, ...

Daha fazla oku»

İsim değişikliği davalarında vekalette özel yetki gerektiğine ilişkin Yargıtay Kararı

TC. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi ESAS NO ; 2010/11236 KARAR NO : 2010/15315 YARGITAY İLAMI Davacı H. B.’ye velayeten annesi R. B. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 15.10.2008 günlü ve 2007/429E.-2008/128 K. sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.09.2010 gün ve Hukuk- 2010/204510 t sayılı ...

Daha fazla oku»

Avukatın istifası – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/13-74 Karar: 2013/1367 Karar Tarihi: 18.09.2013 Özet : İş sahibi ile avukat arasında düzenlenen sözleşme, ilamın icrasını kapsamıyorsa, vekalette bu yetki bulunsa da, müvekkilin, ilamın icraya konulmaması yönündeki ihtarı,  ahzu kabz yetkisinden azil niteliğinde sayılamaz ve bu davranış, avukata haklı nedenle istifa hakkı vermez. Çıkarılacak ders: Eğer avukatlık ücret sözleşmesi yapıyor isek, vekaketnamedeki yetkiye ...

Daha fazla oku»

Anayasa Mahkemesi Kararı Nihat Özdemir – Fatih Altaylı

  NİHAT ÖZDEMİR BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2013/1997 Karar Tarihi : 8/4/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, bir gazeteci olan Fatih Altaylı’nın internet sitesinde yayınlanan bir köşe yazısı ve iki televizyon programında kendisi hakkında kullandığı sözlerin tahkir içerdiği halde başvurduğu hukuk yollarından sonuç alamadığını belirterek şeref ve itibarın korunması hakkının, adil yargılanma hakkının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvurucu, ihlalin ...

Daha fazla oku»

Anayasa Mahkemesi Kararı 2014/12151 E. Bekir Coşkun – İfade ve basın özgürlüğü

  BEKİR COŞKUN BAŞVURUSU Başvuru Numarası : 2014/12151 Karar Tarihi : 4/6/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, köşe yazarı olan başvurucunun bir yazısı nedeniyle cezalandırılmasının ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiaları hakkındadır. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 23/7/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine doğrudan yapılmıştır. Dilekçeler ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesi neticesinde belirlenen eksiklikler tamamlatılmış ve Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. Birinci Bölüm ...

Daha fazla oku»

Anayasa Mahkemesi Kararı 2013/9343 İfade özgürlüğü

MEHMET ALİ AYDIN BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2013/9343 Karar Tarihi: 4/6/2015 BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru, siyasetçi olan başvurucunun yaptığı bir basın açıklamasında kullandığı sözlerden dolayı tutuklanması ve yargılanması nedeniyle ifade özgürlüğü ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır. BAŞVURU SÜRECİ Başvuru, 18/12/2013 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde Komisyona sunulmasına ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2014/607 E.

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu          Esas No:2014/607 E.  Karar No: 2015/772 K. Avukatın azli, vekillikten çekilme Birden fazla vekil bulunması halinde tebligat usulü HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekilinin temyizi üzerine ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 2014/1879 E. 2015/338 K.

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu          Esas No: 2014/1879 E.  ,   Karar No: 2015/338 K. Mahkeme kararında bulunması gereken hususlar Direnme kararında, hüküm fıkrasında, önceki kararda ısrar edildiğinin belirtilmesiyle yetinilmesi (HMK) (6100) Madde 294, Madde 297 Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonrasında gereği görüşüldü: Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm ...

Daha fazla oku»
eşya depolama