İçtihatlar

Yargıtay Kararı 3- Delil sözleşmesi

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi  ESAS NO : 2012/2617 KARAR NO : 2012/7720   ÖZET: Davacı, 180 gün içerisinde işin geçici kabule hazır hale getiri­lecek yerin ödenek yokluğu nedeniyle sürenin uzatıldığım ve işin sarktı­ğım belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için dava açmışsa da uzatı­lan şiire içerisinde düzenlenen ara hak edişlere ve son hak edişe dava­cının süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı alacağına ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 2- Delil sözleşmesi

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi ESAS NO          : 2012/2617 KARAR NO : 2012/7720   ÖZET: Davacı, yer teslimi süresinin ödenek yokluğu nedeniyle sarktı­ğını belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için bu davaları açmıştır. Uzatılan süre içerisinde düzenlenen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişte davacının alacağı iş bedelleri he­saplanmış, ancak; bu hak edişlerde süre ...

Daha fazla oku»

Yargıtay kararı 1- Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/6297 KARAR NO : 2012/30712 İspat Konusu (HMK.md.187/1) Tanık gösterme şekli (HMK.md.240/2), Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi (HMK.md.241) ÖZET: Delil, çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir. Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırla­namaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı