İçtihatlar

Yargıtay Kararı 5- Görevsizlik kararından sonra yargılama giderlerinin akıbeti

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi ESAS NO     : 2013/3469 KARAR NO : 2013/5209   ÖZET: HMK ’nın 331/2. maddesi uyarınca, görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Davaya bir başka mahkemede de­vam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üze­rinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder. Mahkemece, bu ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 4- Senetle ispat zorunluluğu – Yemin delili

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi ESAS NO           : 2012/11081 KARAR NO : 2012/17339   ÖZET: Davacının davaya dayanak yaptığı sözlü kira sözleşmesinin varlığının davalı tarafından inkar edilmesi halinde, davacı kira sözleş­mesinin varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. HMK.nun 200. maddesine göre davacının kiracılık ilişkisini tanıkla kanıtlama olanağı yoktur. An­cak, dava dilekçesi ile ilgili tüm deliller sözcüğünü kullanmakla yemin deliline de dayandığı kabul edilmeli, davacıya ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 3- Delil sözleşmesi

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi  ESAS NO : 2012/2617 KARAR NO : 2012/7720   ÖZET: Davacı, 180 gün içerisinde işin geçici kabule hazır hale getiri­lecek yerin ödenek yokluğu nedeniyle sürenin uzatıldığım ve işin sarktı­ğım belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için dava açmışsa da uzatı­lan şiire içerisinde düzenlenen ara hak edişlere ve son hak edişe dava­cının süre uzatımı nedeniyle fiyat farkı alacağına ...

Daha fazla oku»

Yargıtay Kararı 2- Delil sözleşmesi

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi ESAS NO          : 2012/2617 KARAR NO : 2012/7720   ÖZET: Davacı, yer teslimi süresinin ödenek yokluğu nedeniyle sarktı­ğını belirterek fiyat farkı alacağının tahsili için bu davaları açmıştır. Uzatılan süre içerisinde düzenlenen 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı ara hak edişlerle 7 numaralı son hak edişte davacının alacağı iş bedelleri he­saplanmış, ancak; bu hak edişlerde süre ...

Daha fazla oku»

Yargıtay kararı 1- Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/6297 KARAR NO : 2012/30712 İspat Konusu (HMK.md.187/1) Tanık gösterme şekli (HMK.md.240/2), Tanıkların bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi (HMK.md.241) ÖZET: Delil, çekişmeli vakıalar ve bu vakıaların ispatı için gösterilir. Çekişmeli vakıanın ispatı için tanık bildiren tarafın tanık sayısı sınırla­namaz ve hakin tanık sayısını belirleyemez. Ancak hakim hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için dinletilmek istendiğini ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı