İçtihatlar

Avukatın azlinin haklı olup olmadığının ispat usulüne ilişkin Yargıtay kararları

Her ne kadar mahkemece, davalının genel kurulda site aleyhine tarafgir tutum nedeniyle yaptıkları azil nedeniyle genel kurul tutanaklarında ve hazirun cetvelinde, davacı avukatların oy kullanmadıkları, kullanmaya kalkıştıklarına veya site aleyhine oy kullanmaya teşvik ettiklerine ilişkin olarak herhangi bir tutanağın ve tespitin bulunmadığı, azlin haklı olduğunu davalının ispat edemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de; azlin haklı olup ...

Daha fazla oku»

Avukatın Azlinin Haklı Olup Olmadığının araştırılmasına ilişkin Yargıtay kararları

Özet: Azlin haklı olup olmadığı araştırılırken, bağlantılı dosyaların bekletici mesele yapılması gerekir. Davacıların 2.8.2006 tarihli vekaletname ile davalı kooperatifin vekili olarak dava ve icra dosyalarını takip ettikleri ve davacı Ramazan  ile davalı kooperatif arasında 1.8.2006 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi imzalandığı anlaşılmaktadır. Davacılar, eldeki dava ile 9.12.2009 tarihinde yapılan toplantıda haksız azledildiklerini, vekalet ücretlerinin ödenmediğini, İstanbul 4.İcra Müdürlüğü’nün 2009/3125 Esas sayılı ...

Daha fazla oku»

Karşı taraf avukatlık ücreti alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararları

Asıl dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine, birleşen dava ise, bu ücretin dayanağı olan “icra dosyası alacağının temliki” konusundaki, davalılar arasında yapılmış olan “sözleşmenin iptali” istemine ilişkin olup, mahkemece alman bilirkişi raporu gereğince, gerek müvekkilin ödemesi gereken, gerekse karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin toplamı üzerinden, asıl davada, davalılardan Kazım  yönünden hüküm kurulmuş, birleşen davanın ise reddine karar verilmiştir. Oysa ki ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücret alacağının temlikine ilişkin Yargıtay kararı

Davacı, avukat olan eşi davalının kendisine tarihsiz temlik belgesi vererek, müvekkili Hüsrev’den alacağı vekalet ücretini temlik ettiğini, fakat dava dışı Hüsrev’den aldığı vekalet ücretini kendisine ödemediğini belirterek, itirazın iptali talepli bu davayı açmıştır. Tarihsiz “Temlik Beyanı” başlıklı belge incelendiğinde, davalının müvekkili Hücrev’den alacağı vekalet ücretinin tamamını, davacıya temlik ettiği anlaşılmaktadır. Temlik edilen bu alacağın içerisinde, Mahkemenin kabulünde olan Hüsrev’in açtığı Ankara ...

Daha fazla oku»

İstanbul Ümraniye Escort

İstanbul Ümraniye escort ile birlikte hayatınıza yeni bir soluk gelecek. Beyler için en iyi tercihlerin yer aldığı şehirde birbirinden bakımlı ve özenli hatunları bulmak mümkündür. Aynı zamanda cinsel dünyası rengarenk kadınlar ile birlikte hayatlarınıza renk geleceğinden emin olabilirsiniz. Cinsel hayatını sil baştan dizayn etmek veya halihazırda renkli olan cinsel dünyasını daha aktif hale getirmek isteyen erkeklerin bir numaralı tercihlerinin bulunduğu ...

Daha fazla oku»

İstanbul Maltepe Escort

İstanbul Maltepe Escort, Anadolu yakasında hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Denize kıyısı olması itibariyle mavi güzellikten uzak kalmak istemeyenlerin yaşamaktan keyif aldığı bir semttir. Aynı zamanda partnerini mükemmel hissettirmekten keyif alanların yaşadığı bölge olarak bilinmektedir. Cinsellik ile huzur bulmak isteyenlerin en sık uğradığı noktalardan birisi olması itibariyle önemli ve değerlidir. Bu kategoride birbirinden farklı ve değerli hatunların bulunduğundan söz edilebilir. Tercihinize ...

Daha fazla oku»

İstanbul Kartal Escort

İstanbul Kartal escort bölgesi ülkemizin en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Tarihini altıncı asırdan itibaren başlatmak mümkündür. Tarihin tozlu raflarına bakıldığı zaman küçük bir balıkçı köyü olarak kurulduğu görülmektedir. Günümüzde ise birbirinden keyifli hizmetlerin adeta başkentliğini sürdürmektedir. Beyler ile kaliteli vakit geçirmek isteyen kadınlara ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda birbirinden narin hatunları ile bilinmektedir.  En iyi genç kızlardan tutun da olgun ...

Daha fazla oku»

Yasa değişikliği -Başarı-Tahsilat halinde Avukatlık Ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Her ne kadar mahkemece, “taraflar arasında yapılan avukatlık hizmet ve ücret sözleşmesinin geçerli olduğu, sözleşmede davalının imzasının olduğu, lehine idari yargıda dava açılan M. Özlü’nün imzasının bulunmadığı buna rağmen sözleşmede taraf olarak gösterildiği, sözleşmede imzası bulunan kişilerin. M. Özlü adına hukuki işlem yapma konusunda iradelerini birleştirdikleri, niteliği itibariyle sözleşmede imzası bulunan davalının sözleşmede ismi bulunan annesi M. Özlü’nün hukuki yardımdan ...

Daha fazla oku»

Boşanma davalarında avukat ile müvekkil arasındaki vekalet ücretinin hesabına ilişkin Yargıtay kararları

Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının, davalıya vekaleten takip etmiş olduğu Antalya 2. Aile Mahkemesinin 2007/1165 esas sayılı boşanma davasında talep edilen 250.000,00 TL maddi tazminat talebiyle ilgili olarak “talebin, evlilik süresince edinilmiş mallara ilişkin olması nedeniyle, azil olmasa ve dava devam ediyor olsa idi dava tefrik edilerek tazminata ilişkin kısmı nispi ...

Daha fazla oku»

Avukatlık ücretinin belirlenmesine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalı adına takip ettiği davadan davalı tarafından feragat edildiğini vekalet ücretinin ödenmediğini, alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiş, mahkemece, davalının karşı taraf ile sulh olduğu gerekçesiyle müddeabihin yarısı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen miktara hükmedilmiştir. Oysaki davalı alacak davasından kendi rızası ile feragat ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı