İhtarname Örnekleri

Azilname örneği (Avukatı azil)

AZİLNAME Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyası Adresi                                               :…………………………… Sayın muhatap; Bakırköy 15. Noterliği’nin …/…/2014 tarih, ……… yevmiye numarası ile tarafınıza dava ve icra takipleri için vermiş olduğum vekaletnameden,  Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. ...

Daha fazla oku»

Azilname örneği (Vekaletin tarihi, noteri ve yevmiye numarası bilinmiyorsa)

AZİLNAME   Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :T.C Ziraat Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Adresi                                               :Doğanbey Mah. Atatürk Bulvarı No 8 Ulus/ Ankara   Sayın muhatap; Tarih, Yevmiye numarası ve Noterliğini hatırlayamadığım vekaletnameler ile gerek adıma kayıtlı gayrimenkullerin satışı, gerek banka hesaplarımda ...

Daha fazla oku»

Teminat ipoteği muacceliyet ihtarnamesi örneği

BAKIRKÖY ….. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN :……………… VEKİLİ :…………………. MUHATAPLAR: 1- ……………… (T.C Kimlik No: ……………………) ………………………….. 2- …………………………………… KONU : Muacceliyet ihtarıdır. SAYIN MUHATAPLAR; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, ……………….nin, müvekkil şirkete, …………. İcra Müdürlüğü’nün ……………. E Sayılı dosyasından kaynaklanan ………… TL borcunuzu, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde, ihtarnamenin tebliğ ...

Daha fazla oku»

Cari hesabın kapatılması ve ödeme için ihtarname örneği

BAKIRKÖY 3. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : …………………….. VEKİLİ : ……………………… MUHATAP : ……………………… KONU : Cari hesabın kapatılması ve ödeme talebidir. SAYIN MUHATAP; 1- Müvekkil şirket ile yürütmekte olduğunuz ticari iş gereği tutulan cari hesap katedilmiş olup,; cari hesap ekstresinde yazılı borç tutarı ödeninceye kadar müvekkil şirketle şirketiniz arasındaki ticari ilişki dondurulmuştur. 2- Cari hesaptan kaynaklanan ……………….. TL tutarındaki borcunuzu ...

Daha fazla oku»

Kira artışı için ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP : KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. AÇIKLAMALAR : 1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ...

Daha fazla oku»

İşe devamsızlık yapan işçiye gönderilecek ihtarname örneği

BAKIRKÖY … NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN :………..Ltd.Şti VEKİLİ : Av. ……….. MUHATAP : ……… Sayın Muhatap; ………….SSK Sicil no ile çalışmakta olduğunuz , ……………. adresinde kain müvekkil …………….LTD.ŞTİ ünvanlı şirket ile ilgili olarak , ../../2015 tarihinden bugüne kadar amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere; • Sağlık mazeretinizin ...

Daha fazla oku»

Bedelsiz kalmış banka ipoteğinin fekki için ihtarname örneği

BAKIRKÖY ( ) NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : ………..(T.C Kimlik No: ………………….) VEKİLİ : Av. …………. MUHATAP : …. Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ADRES KONUSU : ………. İli, …………..İlçesi ………….. Mevkii …. Pafta ….. Parselde kayıtlı ……….. arsa paylı … Blok …. nolu Bağımsız Bölüm üzerine, bankanız lehine ………… tarih, ……….. yevmiye no ile tesis edilmiş olan 1. Derece ………… TL ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı