Yazışma Örnekleri

Cari hesabın kapatılması ve ödeme için ihtarname örneği

BAKIRKÖY 3. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : …………………….. VEKİLİ : ……………………… MUHATAP : ……………………… KONU : Cari hesabın kapatılması ve ödeme talebidir. SAYIN MUHATAP; 1- Müvekkil şirket ile yürütmekte olduğunuz ticari iş gereği tutulan cari hesap katedilmiş olup,; cari hesap ekstresinde yazılı borç tutarı ödeninceye kadar müvekkil şirketle şirketiniz arasındaki ticari ilişki dondurulmuştur. 2- Cari hesaptan kaynaklanan ……………….. TL tutarındaki borcunuzu ...

Read More »

Kira artışı için ihtarname örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN : VEKİLİ : MUHATAP : KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. AÇIKLAMALAR : 1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle kiracı olarak oturmaktasınız. 2- Yeni kira dönemi başlangıcı olan ...

Read More »

İşe devamsızlık yapan işçiye gönderilecek ihtarname örneği

BAKIRKÖY … NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN :………..Ltd.Şti VEKİLİ : Av. ……….. MUHATAP : ……… Sayın Muhatap; ………….SSK Sicil no ile çalışmakta olduğunuz , ……………. adresinde kain müvekkil …………….LTD.ŞTİ ünvanlı şirket ile ilgili olarak , ../../2015 tarihinden bugüne kadar amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere; • Sağlık mazeretinizin ...

Read More »

Bedelsiz kalmış banka ipoteğinin fekki için ihtarname örneği

BAKIRKÖY ( ) NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN : ………..(T.C Kimlik No: ………………….) VEKİLİ : Av. …………. MUHATAP : …. Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ADRES KONUSU : ………. İli, …………..İlçesi ………….. Mevkii …. Pafta ….. Parselde kayıtlı ……….. arsa paylı … Blok …. nolu Bağımsız Bölüm üzerine, bankanız lehine ………… tarih, ……….. yevmiye no ile tesis edilmiş olan 1. Derece ………… TL ...

Read More »

Gayrimenkul haczi fekki için tapuya yazılacak müzekkere örneği

                        T.C İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ          DOSYA NO: 20../……. E.   BEYLİKDÜZÜ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                 Yukarıda numarası yazılı dosyamız borçlusu …………… adına kayıtlı iken, 01.01.2013 tarih ve 2545 yevmiye no ile kaydına haciz konulan , ekte tapu fotokopisi bulunan İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Köyü Ada Çiftliği Mevkiinde kain 1256 Ada 4 Parselde kayıtlı B-1 Blok 2 Nolu Bağımsız Bölüm üzerindeki haczimiz İİK ...

Read More »

Gayrimenkul üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından icra dosyasına açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/……. E. Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Avcılar İlçesi Denizköşkler Mah. 3687 Ada 4 Parselde kain 4 nolu bağımsız bölüm üzerine 01.01.2013 tarih ve 2545 yevmiye no ile konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri uyarınca düşmüş olduğundan, haczin fekki için Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ...

Read More »

Araç üzerindeki düşen haczin fekki için borçlu tarafından açılacak talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2014/……. E. Dosyaya onaylı vekaletname sureti ibrazla; Borçlu ………………. adına kayıtlı 34 XYZ 34 plakalı araç üzerine  dosyanızdan konulan haciz, İİK 106 ve 110 maddeleri gereği düşmüş olduğundan, araç kaydına UYAP üzerinden konulan haczin fekkini talep ederim. 22.02.2015 Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Read More »

Borçlunun veraset ilamı çıkartabilmek için yetki belgesi verilmesi talebi örneği

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/…….E. Dosyamız borçlusu ………………..’nın, vefat etmiş olduğu tarafımızca haricen öğrenilmekle, borçlunun yasal mirasçılarının tespiti ve mirasçılar aleyhine takip başlatabilmek amacıyla, veraset ilamı çıkarabilmek için tarafımıza yetki verilmesini talep ederiz. 21.02.2015 Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Read More »

İcra mahkemesine yetki itirazı için dava dilekçesi örneği

 BAKIRKÖY (    )  İCRA HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve DOSYA NO: Bakırköy …. İcra Müdürlüğü 2015/….. E.   DAVACI /BORÇLU    :…………………………. (TC. Kimlik No: …) VEKİLİ                        : Adres                           : DAVALI/ALACAKLI   : Adres                           : TALEP KONUSU         : Yetki itirazımızdır. AÇIKLAMALAR          : Bakırköy (    )  İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyasından müvekkil aleyhine başlatılan  kambiyo senetlerine ...

Read More »