Yazışma Örnekleri

Hasar tespiti dilekçesi örneği

……..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE TALEP EDEN : VEKİLİ : KARŞI TARAF :  …………….             (Kazaya karışan diğer aracın ruhsat sahibi ve/veya araç şoförü ) TALEP : Müvekkilimin sahip olduğu 34 FTF 24 plakalı Mazda marka araçta meydana gelen hasarın tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim sevk ve idaresinde bulunan 34 FTF 24 plaka sayılı Mazda marka aracı ile 26.10.2015 Tarihinde saat 09:00  sıralarında B.Çekmece istikametinden Avcılar istikametine doğru ...

Daha fazla oku»

Mirasın reddi dava dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : 1- …..                            : 2- …… VEKİLİ            : Av. DAVALI           : Hasımsız DAVA                : Mirasın Reddi AÇIKLAMALAR 1-Müteveffa ………………., 26.10.2015 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkillerim, müteveffanın yasal mirasçılarıdır. 2– Müteveffa, ticaret ile uğraşmakta iken, ...

Daha fazla oku»

Dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi talebi dilekçesi örneği

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : TALEP KONUSU : Görevsizlik kararı verilen dava dosyamızın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMA : 1- Davalı aleyhine Sayın Mahkememizin yukarıda esas numarasını sunduğumuz alacak davamızı açmamız üzerine davalı işbölümü itirazında bulunmuştur. 2- Sayın Mahkeme , işbölümü nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir. Söz konusu kararı ………… ...

Daha fazla oku»

Islah dilekçesi örneği (Tahliye davası)

………… …. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Islah talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR  : Müvekkilim her ne kadar ihtiyaç nedeniyle  tahliye davası ikame etmiş ise de, işbu kere, ekte sunmuş olduğumuz  tahliye taahhütnamesine dayanılarak davanın taahhüt nedeniyle tahliyesi yönünde ıslahını talep zarureti hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : HMK m. 83 vd. ve ilgili mevzuat. DELİLER ...

Daha fazla oku»

Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılması talebi dilekçesi örneği

……….. ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılması talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, ……………. derneğinin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre ………..kişiden oluşmaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle meydana gelen boşalmalar sebebiyle yedeklerden atama yapılmış, fakat şu anda yasada öngörülen üye tam sayısının yarısının altına düşmüştür. 3- ...

Daha fazla oku»

Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebi dilekçesi örneği

…..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkilim, …………. Derneği’nin …… no’lu üyesidir. 2- Dernek, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kendiliğinden sona erme başlıklı 87. maddesi; “…Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer: 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi, 2. İlk genel kurul ...

Daha fazla oku»

Cezaevi Görüş Talep Dilekçesi Örneği

    ……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA       Halen ……………………………………………. Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu/Hükümlü bulunan aşağıda açık kimliği yazılı Şahıs ile görüşmek istiyorum.     Gerekli iznin tarafıma verilmesini arz ederim.       Adı ve Soyadı       İmza … / … / 20..…     Ziyaretçinin : T.C. Kimlik No : Adı : Soyadı : Ana Adı : Baba Adı : ...

Daha fazla oku»

Veraset İlamı Talep Dilekçesi Örneği

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE                                                                          DAVACI      : Ad Soyad- TC Kimlik No   DAVALI       : HASIMSIZ   DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi) ...

Daha fazla oku»

Stajter avukatlar için muvafakatname örneği

MUVAFAKATNAME MUVAFAKAT VEREN AVUKAT : BARO VE SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO : ADRES : MUVAFAKATNAME VERİLEN STAJYER AVUKAT/LAR VE STAJ SİCİL NO/LARI : MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI : İstanbul Barosu stajyeri olarak, Av. Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. ……………..ve Stj. Av. ………………; Gözetimim ve sorumluluğum altında Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ile İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde ...

Daha fazla oku»

Stajyerler avukatlar için baroya verilecek son üç aylık rapor örneği

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI’NA KONU: Gözetimimde stajını devam ettirmekte olan stajyere ilişkin son üç aylık rapordur. …………… tarihinden beri yanımda stajını devam ettirmekte olan …………. staj sicil numaralı Stj. Av. ……………. bu ikinci üç aylık süre boyunca Avukatlık Kanunu’nun 23. ve 26. Maddesi uyarınca verdiğim sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve icra mahkemelerinde duruşmalara girme, mahkemeler ve idari makamlardaki işlerimi yapma, dava dosyalarımı ve ...

Daha fazla oku»
eşya depolama
gaziosmanpaşa evden eve nakliyat
halkalı evden eve nakliyat
bahçelievler evden eve nakliyat
kağıthane evden eve nakliyat
tuzla evden eve nakliyat
ofis taşımacılığı