Yazışma Örnekleri

İcra takibinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesi talebi örneği

BAKIRKÖY ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……… E.   Borçlunun yetki itirazının kabulü ile, dosyanın yetkili K.Çekmece Nöbetçi İcra Müdürlükleri’ne gönderilmesini talep ederim. 16.02.2015                                                           Alacaklı Vekili                                                 Av. Ahmet ERKAN

Read More »

İcra takibinde yetkiye itiraz dilekçesi örneği

BAKIRKÖY …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO        :2015/…… E. YETKİYE İTİRAZ EDEN   BORÇLU                : Ali BORÇLU (T.C Kimlik No: 123456789) ADRES                               : VEKİLİ                                :Av. Ahmet ERKAN ADRES                               : ALACAKLI        : VEKİLİ                                :Av. ADRES                               : KONUSU            :Yetkiye  itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR             Müvekkil hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri, ...

Read More »

100. madde malumatı müzekkeresi örneği

T.C. BAKIRKÖY ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:2015/……. ESAS BURSA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :2009/36232 Esas sayılı dosyanız Alacaklı : Vekili     : Borçlu   : Yukarıda numarası yazılı dosyamız borçlusu …………………… adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan, İstanbul İli Bakırköy İlçesi Sakızağacı Mah. 245 Ada 13 parselde kain 2 nolu bağımsız bölüm üzerinde, müdürlüğünüzün ilgi sayılı dosyasından …………… tarih ve ...

Read More »

Haciz alacaklılarından 100. madde malumatlarının toplanması için icra talep örneği

İSTANBUL …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……….. Dosyamız borçlusu …………. adına kayıtlı iken  kaydına haciz konulan ………… İli ………..İlçesi ………….Pafta ……..parselde kain …….. nolu Bağımsız bölüm üzerinde başkaca hacizler bulunduğu görülmekle, haciz alacaklılarından İİK 100. maddeye yarar malumatların sorulmasını talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN

Read More »

İpotek alacaklısından 100 madde malumatı sorulması için icra talep örneği

İSTANBUL …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/……….. Dosyamız borçlusu …………. adına kayıtlı iken  kaydına haciz konulan ………… İli ………..İlçesi ………….Pafta ……..parselde kain …….. nolu Bağımsız bölüm üzerinde ……….Bankası’nın …………tarihli ve ………….. yevmiye nolu ipoteğinin mevcut olduğu görülmekle, ipotek alacaklısı bankanın genel müdürlüğünden, satışa esas olmak üzere, alacağın devam edip etmediği, ediyor ise miktarının bildirilmesi için İİK 100. maddeye yarar malumatların sorulmasını ...

Read More »

Hacizli gayrimenkulün kıymet takdiri talimatı için talep örneği

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015 /……… Dosyamız borçlusu …………… adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Bakırköy İlçesi ……….pafta …………. parselde kain gayrimenkulün, satışa esas olmak üzere çap ve imar durumunun celbi ile kıymet takdirinin yaptırılması için Bakırköy Nöbetçi İcra Müdürlüğü’ne talimat yazılmasını talep ederim. Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN  

Read More »

Hacizli gayrimenkulün çap ve imar durumun celbi için talep örneği

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015 /……… Dosyamız borçlusu …………… adına kayıtlı iken kaydına haciz konulan İstanbul İli Avcılar İlçesi ……….pafta …………. parselde kain gayrimenkulün, satışa esas olmak üzere çap ve imar durumunun celbi için Avcılar Kadastro Müdürlüğü’ne ve Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasını, müzekkerelerin elden takibi için tarafımıza yetki verilmesini talep ederim. 10.02.2015 Alacaklı Vekili Av. Ahmet ERKAN  

Read More »

Gayrimenkul haczi için icra müdürlüğünce tapuya yazılacak müzekkere örneği

T.C. BAKIRKÖY …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ESAS NO :2015/……ESAS  AVCILAR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALACAKLI            : Emre KIRMIZI VEKİLİ                   : Av.Ahmet ERKAN BORÇLU                : Ali ÜNAL (T.C Kimlik No: 1234567890) BORÇ MİKTARI : 58.128,84 TL Faiz ve masraflar hariç Yukarıda numarası dosyamız borçlusu Ali ÜNAL (T.C Kimlik No: 1234567890) adına ...

Read More »